Belirli tıklamalara, görünümlere veya dönüşümlere öncelik verin

API'yi belirli kaynaklara veya tetikleyicilere öncelik verecek şekilde yapılandırın.

Etkinlik düzeyinde veya toplanabilir raporlar için belirli tıklamalara ya da görünümlere öncelik verin

Kaynak tarafı öncelikleri kullanarak Attribution Reporting API'nin varsayılan davranışını değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, ilişkilendirme modeli son temastır. Diğer bir deyişle, bir dönüşüm, eşleşen en son kaynak etkinlikle ilişkilendirilir. Hem etkinlik düzeyindeki hem de toplu hale getirilebilir raporlar için bu davranışı düzenleyebilirsiniz.

Varsayılan önceliği değiştirmek için kaynak kaydı başlığınıza priority anahtarını ekleyin.

Öncelik vermek istediğiniz kaynaklar için daha yüksek bir öncelik belirleyin. Daha büyük değerler daha yüksek önceliği gösterir. Örneğin, priority/2 değerine sahip bir kaynak etkinlik, priority değeri 1 olan bir kaynağa göre önceliklidir.

Yalnızca en yüksek önceliğe sahip kaynak etkinlikle eşleşen rapor gönderilir.

Örnek kod

Daha az yeni kaynakları seçmek için ilişkilendirmeyi değiştirin (ilk tıklama):

const currentTimestamp = Date.now();
const priority = -currentTimestamp;

res.set(
  "Attribution-Reporting-Register-Source",
  JSON.stringify({
    // … all usual fields for that header
    priority: `${priority}`
  })
);

Etkinlik düzeyindeki raporlarda belirli dönüşümlere öncelik verme

Kaynak tarafı önceliklerin aksine, tetikleyici tarafı öncelikleri ayarlama yalnızca etkinlik düzeyindeki raporlarda kullanılabilir.

Bir kullanıcının bir reklamı tıklayıp dört kez dönüşüm gerçekleştirdiğini varsayalım: Kullanıcı, reklamverenin sitesinin ana sayfasını ziyaret eder, ardından bir ürün sayfasını ziyaret eder, bültene kaydolur ve son olarak alışveriş yapar.

Ancak tıklamalara ilişkin üç rapor sınırı nedeniyle, satın alma raporu da dahil olmak üzere kayıttan (üçüncü dönüşüm) sonraki tüm raporlar varsayılan olarak iptal edilir.

Bunun yerine, API'yi daha önemli olduğunu düşündüğünüz dönüşümlere (ör. satın alma raporu) ilişkin raporlar alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bunu yapmak için tetikleyici kaydı başlığınıza priority anahtarını ekleyin ve öncelik vermek istediğiniz dönüşümler için daha yüksek bir öncelik belirleyin.

Belirli bir kaynak etkinlik için bir ilişkilendirme tetiklendiğinde, bu kaynak için maksimum ilişkilendirme sayısına (tıklamalar için üç, görüntülemeler için bir) ulaşılmışsa tarayıcı:

  • Yeni raporun önceliğini, aynı kaynak için mevcut planlanmış raporların öncelikleriyle karşılaştırın.

  • Bunun yerine yeni raporu planlamak için en düşük önceliğe sahip raporu silin. Yeni rapor en düşük önceliğe sahip olan raporsa yok sayılır ve raporu almazsınız.

Herhangi bir öncelik ayarlanmazsa tarayıcı varsayılan davranışına döner: Tıklamalar için üçüncü dönüşümden veya görüntülemeler için ilk dönüşümden sonra gerçekleşen tüm dönüşümler atlanır.

Örnek kodu inceleyin: ödeme türündeki dönüşümlere öncelik ver

Sonraki adımlar

Kaynakları ve tetikleyicileri ayarlama hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki konulara bakın: