Attribution Reporting: aktualizacje

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami w Attribution Reporting API.

Oferta raportowania atrybucji została zmieniona w odpowiedzi na opinie społeczności – od zmian w mechanizmie interfejsu API po nowe funkcje.

Dla kogo są te aktualizacje?

Te aktualizacje są dla Ciebie, jeśli:

  • Znasz już interfejs API, np. jeśli obserwujesz lub bierzesz udział w dyskusjach w repozytorium WICG oraz chcesz wiedzieć, jakie zmiany w nim wprowadzono.
  • używasz interfejsu Attribution Reporting API w wersji demonstracyjnej lub w eksperymentach.

Jeśli korzystasz z tego interfejsu API po raz pierwszy lub nie masz jeszcze z nim doświadczenia, przeczytaj wprowadzenie do Attribution Reporting API.

Historia zmian

Wszystkie zasoby