איפה זמינים ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות?

ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות מוטמעים ב-Chromium, שהוא דפדפן הקוד הפתוח שמשמש ליצירת Chrome. ניתן לגשת לקוד של ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות באמצעות Chromium Code Search. תוכלו להוריד את Chromium ואז להריץ אותו עם דגלים כדי לאפשר גישה לממשקי API שנמצאים בתהליך ההטמעה.

טכנולוגיות ארגז החול לפרטיות, כולל ממשקי API של רלוונטיות ומדידה, CHIPS וקבוצות של אתרים קשורים, זמינות עכשיו לכל המשתמשים בכל ערוצי Chrome ב-Android ובמחשבים. כמו בכל הטכנולוגיות, כדאי להשתמש בזיהוי תכונות כדי לבדוק את אפשרויות התמיכה והזמינות לפני שניגשים לתכונה של ארגז החול לפרטיות.

סטטוס הפלטפורמה של Chrome מפרט את סטטוס הדפדפן וההטמעה במחשבים שולחניים, ב-Android, ב-iOS וב-Android WebView עבור ממשקי API נפרדים:

  • בקטע All features תוכלו למצוא אבני דרך במשלוח, אותות של תקן, רכיבי Blink רלוונטיים ומידע נוסף על כל תכונה. תוכלו לסמן תכונה בכוכב כדי לקבל הודעות על עדכונים, ולראות את התכונות שמסומנות בכוכב בקטע התכונות שלי.
  • מדדי השימוש ב-HTML וב-JavaScript מראים את אחוז טעינות הדפים ב-Chrome שנעשה בהן שימוש בתכונה כלשהי בכל הערוצים והפלטפורמות. הערה: המדד הזה משקף את התדירות שבה ה-API מקבל קריאה מדפים, ולא את מספר המשתמשים שהפעילו תכונה בדפדפן.

תרשימי הסטטוס של Chrome עבור ממשקי API של מודעות בארגז החול לפרטיות מופיעים בטבלה pscs.glitch.me.

macOS, iOS ו-iPadOS

Chrome ב-macOS תומך בממשקי ה-API של 'ארגז החול לפרטיות', אבל ב-Safari ב-macOS (שבו נעשה שימוש ב-WebKit) לא קיימת תמיכה.

הכללים של Apple ב-App Store הם ש-Chrome ודפדפנים אחרים ב-iOS וב-iPadOS חייבים להשתמש במנוע הדפדפן WebKit, שלא תומך בממשקי API של ארגז החול לפרטיות.

Android WebView

WebView מאפשר להציג תוכן מהאינטרנט באפליקציה, אבל חסר בו חלק מהתכונות של דפדפנים שפותחו באופן מלא. אנחנו לא כוללים את WebView בשלב הזה של ההוצאה משימוש של קובצי cookie של צד שלישי או של השקה ובדיקה של API של ארגז החול לפרטיות, מעבר להפעלה של מדידת שיוך (Attribution) באפליקציות ובאתרים (מידע נוסף על מדידה באמצעות WebView). (קובצי cookie של צד שלישי הושבתו כברירת מחדל ב-WebView מאז Android 5 Lollipop, אבל בפועל אפליקציות רבות מאפשרות זאת לתוכן מהאינטרנט). אם נפרסם הודעות בעתיד, הן יועברו גם דרך ערוצי Android וגם דרך ערוצי Chrome. בממשקי API ובתכונות נפרדים, תמיכה ב-WebView תוצג ברשומת הסטטוס של התכונה ב-Chrome.

כרטיסיות מותאמות אישית

כרטיסיות בהתאמה אישית מאפשרות חוויית דפדפן בהתאמה אישית ישירות באפליקציה ל-Android. כרטיסיות מותאמות אישית תומכות בכל ממשקי ה-API של ארגז החול לפרטיות.