Câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ liên quan đến quyền riêng tư

Các API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư cũng như các chế độ kiểm soát mới cập nhật cho người dùng hiện được cung cấp rộng rãi trong Chrome. Những người tham gia hệ sinh thái đã thắc mắc về phương pháp của Chrome trong việc tuân thủ Hộp cát về quyền riêng tư, cũng như trách nhiệm của riêng họ. Mặc dù không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý, nhưng chúng tôi có thể chia sẻ câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và cung cấp thông tin về các API có thể giúp những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định tuân thủ liên quan đến quyền riêng tư.

Câu hỏi và câu trả lời

Trang web và những phương thức gọi API đo lường và mức độ liên quan khác của Hộp cát về quyền riêng tư có có nghĩa vụ về quyền riêng tư điện tử không?

Các luật như Quyền riêng tư điện tử yêu cầu phải có sự đồng ý để lưu trữ hoặc truy cập dữ liệu trên và từ trình duyệt của người dùng trừ phi thực sự cần thiết và không phân biệt giữa các công nghệ cũ như cookie của bên thứ ba với các Công nghệ nâng cao quyền riêng tư (PET) mới nổi như API Hộp cát về quyền riêng tư.

Để sử dụng từng API Hộp cát về quyền riêng tư, bạn cần truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

Để tham khảo, các công ty có thể xem cách các dịch vụ quảng cáo của chính Google (hoạt động độc lập với Chrome) đang tích hợp công nghệ Hộp cát về quyền riêng tư trong Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Khi bối cảnh thay đổi, chúng tôi hy vọng rằng các lợi ích về quyền riêng tư của PET có thể được phản ánh trong các quy định về sự đồng ý của người dùng trong tương lai. Các công ty nên theo dõi các quy định về quyền riêng tư và hướng dẫn của DPA, đồng thời đánh giá nghĩa vụ của riêng họ.

Người dùng có thể rút lại sự đồng ý hoặc kiểm soát các API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư không?

Có. Người dùng có thể truy cập vào chrome://settings/adPrivacy. Đây là nơi cung cấp các chế độ kiểm soát riêng lẻ, chi tiết để tắt các API Hộp cát về quyền riêng tư, chặn từng chủ đề và trang web cụ thể đặt Nhóm mối quan tâm. Người dùng có thể xoá dữ liệu đo lường quảng cáo bằng cách xoá dữ liệu duyệt web.

Các trang web sẽ cần xác định những lựa chọn mà họ cung cấp cho người dùng, cách lưu trữ các lựa chọn ưu tiên đó, cách tín hiệu lựa chọn ưu tiên của người dùng đến các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trên trang web (những người có thể gọi API Hộp cát về quyền riêng tư) và cách những nhà cung cấp đó chịu trách nhiệm. Các trang web và nhà cung cấp sẽ cần quyết định ý nghĩa của lựa chọn của người dùng về việc có sử dụng API Hộp cát về quyền riêng tư nhất định hay không và cách sử dụng.

Một số chương trình tự quản lý, dựa trên cơ chế chọn không sử dụng, chẳng hạn như Lựa chọn quảng cáo, dựa trên cookie của bên thứ ba. Bạn nên hỏi các chương trình đó về cách họ chuẩn bị cho việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba.

Người dùng có thể duy trì lựa chọn của người dùng liên quan đến Hộp cát về quyền riêng tư trên các trang web không?

Người dùng có thể truy cập chrome://settings/adPrivacy. Đây là nơi cung cấp các chế độ kiểm soát để tắt hoàn toàn các API Hộp cát về quyền riêng tư hoặc chặn từng chủ đề. Người dùng có thể xoá dữ liệu đo lường quảng cáo bằng cách xoá dữ liệu duyệt web.

Các trang web sẽ cần xác định xem họ có chịu trách nhiệm trong việc mở rộng lựa chọn của người dùng được thể hiện trên trang web của họ đến phần còn lại của web hay không. Một số chương trình tự quản lý, dựa trên chọn không tham gia như Lựa chọn quảng cáo là nhằm cung cấp cho người dùng lựa chọn về cách các công ty công nghệ quảng cáo xử lý dữ liệu người dùng trên nhiều trang web (chẳng hạn như Quảng cáo dựa trên mối quan tâm). Thông thường, các chương trình đó chỉ dành riêng cho các công ty công nghệ quảng cáo chọn tham gia chứ không phải các trang web. Bạn nên hỏi các chương trình đó về cách họ chuẩn bị cho việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba.

Người dùng có thể xoá dữ liệu liên quan đến API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư không?

Người dùng có thể truy cập vào chrome://settings/adPrivacy. Đây là nơi cung cấp các chế độ kiểm soát riêng lẻ, chi tiết để tắt các Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư), cũng như chặn từng chủ đề và trang web cụ thể đặt Nhóm mối quan tâm. Người dùng có thể xoá dữ liệu đo lường quảng cáo bằng cách xoá dữ liệu duyệt web. Ngoài ra, Chrome sẽ tự động xoá các chủ đề người dùng quan tâm, Nhóm mối quan tâm và sự kiện báo cáo sau một khoảng thời gian nhất định.

Đối với trang web và các phương thức gọi API đo lường và mức độ liên quan khác của Hộp cát về quyền riêng tư, có sẵn các chức năng kỹ thuật sau:

  • Đối với Đối tượng được bảo vệ, một trang web hoặc công nghệ quảng cáo của trang web có thể thêm Nhóm mối quan tâm từ trang web này cũng có thể gọi hàm leaveAdInterestGroup.
  • Đối với Bộ nhớ dùng chung, một trang web hoặc công nghệ quảng cáo của trang web đó có thể gọi phương thức delete trên một khoá hoặc phương thức clear để xoá tất cả khoá.
  • Đối với API Báo cáo phân bổ, một trang web hoặc công nghệ quảng cáo của trang web đó có thể sử dụng tiêu đề Clear-Site-Data.

Các trang web và phương thức gọi API khác sẽ cần xác định xem cơ chế quyền xoá hiện tại có phù hợp hay không nếu họ đã chọn lưu trữ dữ liệu truy xuất từ API Hộp cát về quyền riêng tư hoặc dữ liệu liên quan đến việc gọi API.

Hộp cát về quyền riêng tư hướng đến việc tuân thủ quy định liên quan đến quyền riêng tư trong Chrome như thế nào?

Đối với Chủ đề, đây là trải nghiệm mới cho người dùng Chrome còn Chrome muốn đem đến một khoảnh khắc riêng biệt để người dùng tìm hiểu và lựa chọn những gì phù hợp nhất với họ. Chủ đề đánh dấu một cách mới để Chrome mang lại trải nghiệm có liên quan dựa trên nhật ký duyệt web của người dùng và Chrome đã quyết định yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh/Khu vực kinh tế Châu Âu và Thuỵ Sĩ đồng ý trước khi bật API này.

Protected Audience API và API đo lường đại diện cho các phiên bản riêng tư hơn của các hành vi xử lý hiện có cả trong trình duyệt lẫn trong các môi trường được bảo vệ và đáng tin cậy. Nhìn chung, tất cả người dùng sẽ có các chế độ kiểm soát mạnh mẽ và có thể chọn không tham gia Hộp cát về quyền riêng tư bất cứ lúc nào.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chế độ kiểm soát quảng cáo trên Hộp cát về quyền riêng tư trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Thông tin khác về API

Tìm hiểu thêm về các API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư:

  • Chủ đề: Tạo tín hiệu cho quảng cáo dựa trên mối quan tâm mà không cần sử dụng cookie của bên thứ ba hay các giá trị nhận dạng người dùng khác nhằm theo dõi từng cá nhân trên các trang web.
  • Protected Audience: Chọn quảng cáo để phân phát các trường hợp sử dụng đối tượng tuỳ chỉnh và tái tiếp thị, được thiết kế để giảm thiểu hoạt động theo dõi của bên thứ ba trên các trang web.
  • Báo cáo phân bổ: Liên hệ lượt nhấp vào quảng cáo hoặc lượt xem quảng cáo với lượt chuyển đổi. Công nghệ quảng cáo có thể tạo báo cáo tóm tắt hoặc báo cáo cấp sự kiện.
  • Tổng hợp riêng tư: Tạo báo cáo dữ liệu tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu từ Protected Audience và dữ liệu trên nhiều trang web của Bộ nhớ dùng chung.
  • Bộ nhớ dùng chung: Cho phép quyền ghi bộ nhớ trên nhiều trang web, không giới hạn và quyền đọc bảo đảm quyền riêng tư.
  • Khung bảo vệ: Nhúng nội dung vào một trang một cách an toàn mà không cần chia sẻ dữ liệu trên nhiều trang web.