Ghi chú phát hành Hộp cát về quyền riêng tư của Android

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp các chương trình Beta và Bản dùng thử cho nhà phát triển. Chúng tôi sẽ ra mắt các API và tính năng mới trong Bản dùng thử cho nhà phát triển theo thời gian, đồng thời quảng bá các API ổn định cho chương trình Beta. Chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi.

Nếu bạn chưa quen với Hộp cát về quyền riêng tư trên Android thì trước tiên, hãy xem bài viết Tổng quan về chương trình. Để bắt đầu tích hợp Hộp cát về quyền riêng tư vào dự án, hãy thiết lập môi trường phát triển của bạn rồi tải Hộp cát về quyền riêng tư trên Android xuống thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng.

Bản phát hành hiện tại

Bản thử nghiệm Android VanillaIceCream

Protected Audience API

 • Đã thêm khả năng truyền các quảng cáo theo bối cảnh đã xác thực vào một Phiên đấu giá được bảo vệ, bao gồm cả tính năng lọc tiêu cực cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị cũng như giới hạn tần suất về số lượt nhấp, lượt hiển thị, lượt xem hoặc lượt chiến thắng. Cách triển khai khác với những lần lặp lại trước vì công nghệ quảng cáo yêu cầu phải ký các quảng cáo theo bối cảnh. Hãy đọc về cách triển khai tính năng này trong hướng dẫn cho nhà phát triển.
 • Đã đổi tên ContextualAds thành SignedContextualAds cùng với phương thức getter và setter có liên quan trong AdSelectionConfig; getPerBuyerSignedContextualAds, setPerBuyerSignedContextualAds
 • Nếu truyền một ứng dụng theo bối cảnh chưa được xác thực, thì ứng dụng đó sẽ bị xoá khỏi phiên đấu giá

Attribution Reporting API

Bản cập nhật Beta tháng 11 năm 2023 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Bản phát hành Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android này bao gồm các bản cập nhật cho API Hộp cát về quyền riêng tư trên các thiết bị Android 14 công khai. Bạn có thể tải SDK và hình ảnh thiết bị xuống bằng Trình quản lý SDK của Android Studio như Tiện ích cấp 10, API cấp 34 của Android, có chức năng tương tự Bản dùng thử 9 cho nhà phát triển, với một vài sửa đổi quan trọng.

Protected Audience API

 • Giờ đây, các công nghệ quảng cáo có thể sử dụng tính năng uỷ quyền đối tượng tuỳ chỉnh để kết hợp một đối tượng tuỳ chỉnh thay mặt cho một người mua không có trên thiết bị.
 • Android hiện hỗ trợ chạy một phiên đấu giá trên các dịch vụ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá.
 • Phiên đấu giá trong Protected Audience hỗ trợ thanh toán CPC.
 • Báo cáo và phiên đấu giá trong Protected Audience hiện hỗ trợ tiêu đề phiên bản dữ liệu cho các tín hiệu đặt giá thầu đáng tin cậy.
 • Phiên đấu giá trong Protected Audience hỗ trợ tính năng lọc giới hạn tần suất trên các sự kiện WIN.
 • Protected Audience hiện hỗ trợ tích hợp với Attribution Reporting API.

Attribution Reporting API

Thời gian chạy SDK

 • Khả năng SDK tải các SDK khác trong Thời gian chạy SDK để hỗ trợ các trường hợp sử dụng cho hoạt động dàn xếp

Bản phát hành trước đây

Bản dùng thử 10 cho nhà phát triển

Ngày phát hành: 19/12/2023

Các hạn chế đã biết

 • Đã xảy ra sự cố khiến Dịch vụ Google Play gặp sự cố ở chế độ nền và liên tục thông báo cho người dùng:
  • Việc khởi động lại thiết bị có thể giúp giảm bớt vấn đề này.
  • Trong khi thử nghiệm, nếu bạn gặp vấn đề về thời gian chờ cho các lệnh gọi không đồng bộ, hãy thử thêm lệnh adb sau đây để kéo dài ngưỡng cho đến khi hết thời gian chờ:
  • adb shell device_config put adservices fledge_auction_server_overall_timeout_ms 60000;
 • Chỉ thiết bị thực: Không hỗ trợ việc thêm Tài khoản Google. Làm theo các bước sau để chuyển đến màn hình chính trên thiết bị:
  • Cài đặt hình ảnh xem trước trên điện thoại.
  • Làm theo trình hướng dẫn thiết lập mà không cần kết nối với Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.
  • Khi đã ở trên màn hình chính, hãy kết nối với Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.
  • Khởi động lại thiết bị.

Protected Audience API

 • Chúng tôi sẽ ra mắt các tính năng mới [Tín hiệu ứng dụng được bảo vệ][dp98] để hỗ trợ việc phân phát quảng cáo cài đặt ứng dụng có liên quan. Với DP này, chúng tôi sẽ phát hành các API để cho phép các công nghệ quảng cáo:
  • Sắp xếp tín hiệu bằng cách lưu trữ các sự kiện ứng dụng trong bộ nhớ được bảo vệ trên thiết bị. Bộ nhớ này dùng để phân phát quảng cáo cài đặt ứng dụng có liên quan.
  • Chạy một Phiên đấu giá được bảo vệ trên các dịch vụ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá chạy trong Môi trường thực thi đáng tin cậy. Đây là nơi mà các dịch vụ có thể truy cập các tín hiệu tương ứng để hỗ trợ việc lựa chọn quảng cáo và đặt giá thầu.

Attribution Reporting API

 • Đây là phiên bản của Attribution Reporting API:
  • Thêm tính năng tích hợp Protected Audience để cho phép phương diện đối tượng tuỳ chỉnh trong báo cáo tóm tắt tổng hợp.
  • Dùng Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Google làm một TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) cho Dịch vụ tổng hợp.
  • Thêm trường shared_debug_key để hỗ trợ gỡ lỗi cho mô hình phân bổ trên nhiều mạng mà không cần chuyển hướng.
  • Thêm tiêu đề phiên bản vào các yêu cầu của báo cáo gỡ lỗi chi tiết.

Cá nhân hoá trên thiết bị

 • Bản phát hành đầu tiên cho các nhà nghiên cứu và quá trình phát triển ban đầu.
 • Tính năng Cá nhân hoá trên thiết bị giúp bạn tuỳ chỉnh các sản phẩm và dịch vụ theo một cách mới trong khi vẫn đảm bảo mang lại khả năng bảo vệ quyền riêng tư nâng cao cho người dùng cuối. Tính năng Cá nhân hoá trên thiết bị cung cấp một tập hợp các dịch vụ và thuật toán dưới dạng thành phần để thực hiện được việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở những khía cạnh sau:
  • Điện toán liên kết (FC) giúp huấn luyện, đánh giá và cá nhân hoá các mô hình bằng công nghệ Học liên kết. Việc sử dụng tính năng Cá nhân hoá liên kết trên thiết bị sẽ dựa trên quá trình huấn luyện mô hình và dự đoán (không bắt buộc nếu cần).
  • So khớp và so khớp chéo dựa trên Bộ lọc Cuckoo giữa những dữ liệu có vị trí khác nhau.
  • Chương trình huấn luyện Riêng tư khác biệt (DP) đối với các mô hình thưa bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới, chẳng hạn như DP giảm thiểu xen kẽ (để đào tạo về dữ liệu có vị trí khác nhau) và cá nhân hoá mô hình trong DP trên biển quảng cáo.

Bản dùng thử cho nhà phát triển 9

Ngày phát hành: 15 tháng 8 năm 2023

Các hạn chế đã biết

 • Dữ liệu đấu giá được tạo bằng cách gọi Bidding and Auction API sẽ không tự động được xoá trong DP9.
 • Việc gọi getAdSelectionDatapersistAdSelectionResult khi người dùng rút lại sự đồng ý sẽ làm hỏng quá trình này.
 • Tính năng lọc phủ định không hoạt động với getAdSelectionDatapersistAdSelectionResult.

Protected Audience API

 • Giờ đây, các công nghệ quảng cáo có thể sử dụng tính năng uỷ quyền đối tượng tuỳ chỉnh để kết hợp một đối tượng tuỳ chỉnh với một phương thức gọi trên thiết bị.
 • Android hiện hỗ trợ chạy một phiên đấu giá trên Dịch vụ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá – các phiên đấu giá trong Protected Audience hỗ trợ thanh toán CPC.
 • Report Interactions API hiện được gọi là reportEvent.
 • Phương thức giới hạn tần suất và các loại bộ đếm đã được đổi tên.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng Báo cáo gỡ lỗi để biết thông tin về lý do một phiên đấu giá bị thua hoặc để xác định các vấn đề trong logic JavaScript.

Attribution Reporting API

 • Bản phát hành này cải thiện các báo cáo gỡ lỗi cho Attribution Reporting API bằng cách:
  • Hỗ trợ các báo cáo gỡ lỗi chi tiết được hỗ trợ trên web.
  • Bật các báo cáo gỡ lỗi phân bổ trên web và trên ứng dụng (cần có mã nhận dạng cho quảng cáo khi đăng ký web và trên ứng dụng).
 • Công nghệ quảng cáo có thể định cấu hình các tham số nhiễu cho nhiều tình huống báo cáo.
 • Bản phát hành này chuyển sang phương thức phân bổ dựa trên nguồn gốc, có nghĩa là:
  • Nguồn gốc dùng để đăng ký.
  • Chấp nhận nhiều nguồn gốc trong một trang web.
  • Một giới hạn tốc độ mới của một nguồn gốc trên mỗi ứng dụng nguồn hoặc lượt đăng ký.
 • Giờ đây, công nghệ quảng cáo có thể tắt chế độ đăng ký để kiểm thử cục bộ các trường hợp sử dụng Attribution Reporting.

Thời gian chạy SDK

 • SDK chỉ có thể bắt đầu hoặc liên kết với danh sách cho phép của dịch vụ.
 • SDK chỉ có thể truy cập vào tập hợp con của hệ thống ContentProvider (chẳng hạn như com.android.providers.settings.SettingsProvider), trong đó dữ liệu thu được thiếu giá trị nhận dạng và không thể dùng để tạo vân tay số của người dùng. Các quy trình kiểm tra này cũng áp dụng cho việc truy cập ContentProvider bằng ContentResolver.
 • SDK chỉ có thể truy cập vào tập hợp con các broadcast receiver được bảo vệ (chẳng hạn như android.intent.action.AIRPLANE_MODE).
 • SDK có thể chạy hoạt động thuộc về một ứng dụng khác, nhưng có giới hạn về nội dung có thể gửi trong Intent.

Bản cập nhật Beta tháng 3 năm 2023 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Bản phát hành Beta tháng 3 năm 2023 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android bao gồm các bản cập nhật cho API Hộp cát về quyền riêng tư trên các thiết bị Android 13 công khai. Bản phát hành này bao gồm 5 API của Tiện ích Dịch vụ quảng cáo và có chức năng tương tự như Bản xem trước dành cho nhà phát triển 6, với một vài điểm sửa đổi chính.

Các hạn chế đã biết

 • Công việc tìm nạp trong nền chạy định kỳ để cập nhật các đối tượng tuỳ chỉnh của FLEDGE khiến quá trình này gặp sự cố. Do vấn đề này, FLEDGE tắt theo mặc định.

Tổng quan

 • Bạn có thể sử dụng Attribution Reporting API kể từ bản phát hành này. API này đã bị vô hiệu hoá trước đó. Nếu bạn đã dùng Attribution Reporting API trong bản phát hành Beta trước đó, hãy xoá dữ liệu ứng dụng hoặc dữ liệu thiết bị của bạn trước khi sử dụng bản phát hành Beta này bằng một trong các bước sau:
  • Trên thiết bị hoặc trình mô phỏng, hãy chuyển đến phần Cài đặt và xoá bộ nhớ dành riêng cho ứng dụng (không chỉ bộ nhớ đệm) cho mọi ứng dụng dùng để kiểm thử.
  • Đặt lại thiết bị thực hoặc thiết bị được mô phỏng về trạng thái ban đầu.
  • Đối với thiết bị được mô phỏng, hãy Xoá sạch dữ liệu.
 • Hiện tại, tính năng Báo cáo phân bổ hỗ trợ khoá gỡ lỗi, cho phép nhà phát triển nhận được các báo cáo nguyên trạng và báo cáo nâng cao về quyền riêng tư từ Attribution API (API Phân bổ). Khoá gỡ lỗi mang đến cơ hội để hiểu rõ hơn về cấu trúc báo cáo trong khi bạn chuyển đổi sang Hộp cát về quyền riêng tư.
 • Gần đây, tính năng Báo cáo phân bổ gặp lỗi với Dịch vụ quảng cáo, cụ thể là registerSourceregisterTrigger sẽ không thành công do phát sinh ngoại lệ. Nếu bạn gặp những vấn đề này trong quá trình phát triển, thì chúng tôi đã triển khai biện pháp khắc phục và các vấn đề đó sẽ được khắc phục theo thời gian.
 • Hiện tại, chức năng xem trước Topics API tương đương với Hộp cát về quyền riêng tư trong Bản dùng thử dành cho nhà phát triển Android. Lệnh gọi Topics API có thể xem trước chủ đề mà không bao gồm lệnh gọi truy xuất chủ đề trong phép tính toán thời gian bắt đầu của hệ thống hằng tuần hay ảnh hưởng đến danh sách các chủ đề được ghi nhận cho phương thức gọi. Tham khảo trường shouldRecordObservation để biết thông tin chi tiết.
 • Để bật tính năng kiểm thử trong FLEDGE trên Android, hãy đăng ký chương trình Beta và sử dụng chính Tài khoản Google đó để đăng nhập vào thiết bị kiểm thử. Nếu không, lệnh gọi API sẽ gây ra IllegalStateException với thông báo "Service is not available" (Dịch vụ không sử dụng được). Chúng tôi sẽ khôi phục FLEDGE trong bản phát hành Beta tiếp theo.

  Trong thời gian chờ đợi, bạn nên tiếp tục kiểm thử bằng Bản dùng thử dành cho nhà phát triển. Bạn có thể bật FLEDGE theo cách thủ công trên các thiết bị, với những lưu ý sau:

  Bạn có thể bật FLEDGE bằng các lệnh adb sau. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến quá trình tìm nạp ở chế độ nền gặp sự cố, tác động tiêu cực đến các chỉ số về trạng thái của hệ thống. Đây không phải là giải pháp lâu dài vì nền tảng có thể đặt lại các giá trị này.

  adb shell device_config set_sync_disabled_for_tests persistent
  adb shell setprop debug.adservices.fledge_select_ads_kill_switch false
  adb shell setprop debug.adservices.fledge_custom_audience_service_kill_switch false
  adb shell device_config put adservices fledge_background_fetch_enabled true
  

Bản phát hành trước đây

Bản dùng thử cho nhà phát triển 8

Ngày phát hành: 23 tháng 5 năm 2023

Các hạn chế đã biết

 • Mặc dù bạn có thể thêm bộ lọc giới hạn tần suất thuộc kiểu WIN vào quảng cáo Protected Audience, nhưng kiểu WIN chưa được hỗ trợ và bộ lọc thuộc kiểu này sẽ bị bỏ qua.
 • Để báo cáo lượt hiển thị mà người mua giành chiến thắng đạt được trong phiên đấu giá Protected Audience, người mua phải được đăng ký Hộp cát về quyền riêng tư. Không được ghi đè yêu cầu này.
 • Để truy cập vào các chế độ cài đặt Hộp cát về quyền riêng tư trên một thiết bị có Hộp cát về quyền riêng tư, hãy chuyển đến phần Cài đặt > Google > Quảng cáo > Hộp cát về quyền riêng tư.
 • Không thể triển khai dự án bằng trình mô phỏng trên Android Studio Giraffe. Các phiên bản khác của Android Studio sẽ mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ phát hành bản sửa lỗi cho Android Studio Giraffe vào ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Protected Audience API

Attribution Reporting API

 • Bổ sung bộ lọc kích hoạt OR. Điều này có nghĩa là bộ lọc hiện bao gồm một nhóm bộ lọc. Nhóm này là danh sách các sơ đồ bộ lọc. Nếu không có sơ đồ bộ lọc nào trong nhóm khớp với dữ liệu bộ lọc của nguồn, thì đối tượng event_trigger_data sẽ được bỏ qua.
 • Thời gian hết hạn lượt hiển thị và báo cáo cho các API tổng hợp và API cấp sự kiện đã được tách riêng.
 • Hỗ trợ thêm các khoá loại bỏ trùng lặp trong báo cáo tổng hợp.
 • Thêm scheduled_report_time vào báo cáo sự kiện để đảm bảo tính đồng nhất với Hộp cát về quyền riêng tư cho web.
 • Triển khai tính năng phân bổ trên nhiều mạng mà không cần chuyển hướng.

Thời gian chạy SDK

Bản dùng thử cho nhà phát triển 7

Ngày phát hành: 26 tháng 1 năm 2023

FLEDGE trên API Android

 • Tham số custom_audience_signals đã đổi tên trong các phương thức JavaScript sau đây:
  • generateBid() đổi tên thành custom_audience_bidding_signals.
  • scoreAd() đổi tên thành custom_audience_scoring_signals.
  • reportWin() đổi tên thành custom_audience_reporting_signals.
 • Bản phát hành này bổ sung một cơ chế ghi đè selectAds mới để AdSelectionFromOutcomeConfig so sánh các kết quả selectAds. Nhờ vậy, các SDK công nghệ quảng cáo có thể tận dụng API này để chạy quy trình dàn xếp kiểu thác nước. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong hướng dẫn cho nhà phát triển.
 • API selectAds() hiện hỗ trợ lưu vào bộ nhớ đệm đối với JavaScript logic đặt giá thầu và tính điểm được tìm nạp trong quá trình lựa chọn quảng cáo.
  • Bạn có thể kiểm soát bộ nhớ đệm này bằng các tiêu đề Cache-Control do máy chủ trả về trong lệnh gọi tìm nạp JavaScript. Sử dụng no-cache hoặc no-store để ngăn phản hồi JavaScript từ việc được lưu vào bộ nhớ đệm và ngăn max-age (thời gian tối đa mà các phản hồi đã tìm nạp được phép dùng lại) kiểm soát thời gian lưu trong bộ nhớ đệm.
  • Theo mặc định, max-age của mục nhập bộ nhớ đệm được đặt thành 2 ngày.

Báo cáo phân bổ trên API Android

 • Bản phát hành này hỗ trợ thêm các lệnh chuyển hướng theo chuỗi kết nối cho registerSource()registerTrigger(). Người dùng API hiện có thể sử dụng lệnh chuyển hướng HTTP làm phản hồi của máy chủ.

Phiên bản Beta ban đầu, tháng 1 năm 2023

Ngày phát hành: 9 tháng 1 năm 2023

Bản phát hành Beta 1 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android là lần đầu tiên API Hộp cát về quyền riêng tư có mặt trên thiết bị công khai, đồng thời bổ sung các điểm cải tiến về những khía cạnh được liệt kê tiếp theo.

Tổng quan

 • Bản phát hành Beta 1 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android có chức năng tương đương với Bản dùng thử 5 cho nhà phát triển, với một số tính năng và giới hạn bổ sung được liệt kê dưới đây.
 • Nhà phát triển phải hoàn tất quy trình đăng ký để sử dụng các API liên quan đến quảng cáo (bao gồm các API Topics, FLEDGE và Attribution Reporting). Quy trình đăng ký xác minh danh tính nhà phát triển và thu thập dữ liệu cụ thể về nhà phát triển mà các API cần.
 • Với bản phát hành Beta 1 của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, các nhà phát triển đã đăng ký và gửi thông tin chi tiết vào danh sách cho phép có thể có cơ hội kiểm thử trên các thiết bị thực của họ. Để phát triển dựa trên API ổn định trong bản phát hành, hãy tải SDK Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4 mới xuống.

Topics API

Attribution Reporting API

 • Tính năng Báo cáo phân bổ đã bị tắt và không dùng được trong bản phát hành này. Bạn phải bật lại quyền truy cập vào API này trong bản phát hành Beta tiếp theo. Bạn nên tiếp tục kiểm thử bằng Bản dùng thử cho nhà phát triển.

Thời gian chạy SDK

Chúng tôi dự kiến sẽ khắc phục các hạn chế sau đây trong bản phát hành chính tiếp theo cho nền tảng Android:

 • Hiển thị quảng cáo trong khung hiển thị có thể cuộn, chẳng hạn như RecyclerView, chưa hoạt động đúng cách. Bạn có thể gặp phải hiện tượng giật nếu phần tử thay đổi kích thước. Các sự kiện cuộn bằng thao tác chạm của người dùng không được chuyển đúng cách đến thời gian chạy.
 • Tính năng hiển thị WebView không dùng được trong quy trình Thời gian chạy SDK.
 • Không có bộ nhớ trên mỗi SDK.
 • Chức năng hỗ trợ cho các API getAdIdgetAppSetId chưa được kích hoạt.

Bản dùng thử cho nhà phát triển 6

Ngày phát hành: 31 tháng 10 năm 2022

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử 6 cho nhà phát triển Android bổ sung các điểm cải tiến về những khía cạnh sau:

Tổng quan

 • Để chuẩn bị cho việc phát hành chính thức, Bản dùng thử cho nhà phát triển 6 đã áp dụng cờ để vô hiệu hoá quyền truy cập vào Privacy-Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) theo mặc định. Để kiểm thử, hãy bật quyền truy cập vào Privacy-Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) trong Bản dùng thử cho nhà phát triển bằng cách chạy lệnh sau:

  adb shell device_config put adservices global_kill_switch false
  
 • API AdIdManagerAppSetIdManager yêu cầu Dịch vụ Google Play phiên bản 22.36.16 trở lên.

  • Trên thiết bị chạy Android, hãy xác minh rằng phiên bản đúng được liệt kê trong Cài đặt > Ứng dụng > Dịch vụ Google Play.
  • Nếu bạn cần cập nhật Dịch vụ Google Play lên phiên bản phù hợp, hãy đăng nhập vào thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng Android bằng Tài khoản Google. Sau đó, hãy chuyển đến Cửa hàng Google Play > biểu tượng hồ sơ > Cài đặt > Giới thiệu. Trong tiêu đề Phiên bản Cửa hàng Play, hãy nhấn vào Cập nhật Cửa hàng Play.
  • Bước này chỉ áp dụng cho hoạt động phát triển và kiểm thử, nên sẽ không cần thiết sau khi Hộp cát về quyền riêng tư ra mắt người dùng công khai.

Topics API

 • Thêm API Preview (API Bản xem trước) để chuyển đổi việc getTopics có đăng ký làm trình quan sát hay không.
 • Thay đổi nhỏ đối với mã khởi tạo của lớp GetTopicsRequest.
 • Phát hành Hướng dẫn tích hợp chủ đề.

FLEDGE trên API Android

 • Nếu bạn đang kiểm thử với các máy chủ thực, thì việc bật API này hiện được thực thi. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để định cấu hình thiết bị. Bạn không cần phải thực hiện những bước này nếu đang sử dụng cơ chế ghi đè từ xa có trong ứng dụng mẫu.
 • Các thay đổi có thể gây lỗi:
  • Thay thế Url trong các tham số bằng Uri. Sự thay đổi này áp dụng cho tất cả API FLEDGE cũng như JavaScript tuỳ chỉnh cho logic đặt giá thầu và tính điểm.
  • Xoá trường owner khỏi dữ liệu đầu vào của Custom Audience API (API Đối tượng tuỳ chỉnh).
 • Đối tượng tuỳ chỉnh chưa hoàn tất hiện lập tức đủ điều kiện để làm mới trong chế độ nền.
 • Giới hạn bộ nhớ JavaScript hiện được đặt là 10 MB. Sự thay đổi này áp dụng cho logic đặt giá thầu và tính điểm.

Attribution Reporting API

 • Công nghệ quảng cáo phải đăng ký trước khi có thể sử dụng Attribution Reporting API trong Bản dùng thử cho nhà phát triển 6. Hãy xem bài viết Đăng ký tài khoản Hộp cát về quyền riêng tư để biết thêm thông tin.
 • Bản phát hành này giới thiệu về khoá gỡ lỗi, cho phép nhà phát triển nhận báo cáo không thay đổi cùng với báo cáo nâng cao về quyền riêng tư từ Attribution Reporting API. Khoá gỡ lỗi mang đến cơ hội hiểu rõ hơn về cách cấu trúc các báo cáo trong khi chuyển đổi bằng Hộp cát về quyền riêng tư.

Bản dùng thử cho nhà phát triển 5

Tổng quan

 • Để có thể truy cập API Hộp cát về quyền riêng tư trong Bản dùng thử cho nhà phát triển 5, trước tiên, bạn phải bật các API và định cấu hình các quyền dành riêng cho API.
  • Thiết kế của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cho phép người dùng kiểm soát việc API bảo đảm quyền riêng tư và Thời gian chạy SDK có đang hoạt động trên thiết bị của họ hay không. Theo mặc định, các chế độ cài đặt này sẽ bị tắt trong Bản dùng thử cho nhà phát triển 5. Bạncó thể bật quyền truy cập API bằng cách sử dụng lệnh adb.
  • Ứng dụng gọi phải chỉ định các quyền dành riêng cho API trong tệp kê khai và cấu hình AdServices liên quan giúp kiểm soát quyền truy cập đối với các SDK được nhúng.
 • Ứng dụng phải gọi các API bảo vệ quyền riêng tư khi chạy ở nền trước.
 • AdIdManagerAppSetIdManager hiện không hoạt động. Chúng sẽ được kích hoạt trong bản phát hành sau này.

Thời gian chạy SDK

 • sendData() sẽ không được dùng nữa trong các phiên bản sắp tới.
 • loadSdk() hiện trả về đối tượng IBinder để hỗ trợ giao tiếp 2 chiều giữa SDK hỗ trợ thời gian chạy và các ứng dụng được xác định trong AIDL.
 • Các ứng dụng có quyền truy cập vào các sự kiện khác trong vòng đời của SDK kích hoạt bởi thời gian chạy, chẳng hạn như khi quá trình SDK kết thúc.

Attribution Reporting API

Bản phát hành này giới thiệu các tính năng khác trong Attribution Reporting API, bao gồm:

 • Hỗ trợ báo cáo tổng hợp đã mã hoá.
 • Hỗ trợ đo lường trên nhiều ứng dụng và web.
 • Các tiêu đề hợp nhất trong phản hồi đăng ký nguồn và trình kích hoạt:
  • Nguồn: Attribution-Reporting-Register-Aggregatable-Source hiện là một phần của Attribution-Reporting-Register-Source
  • Trình kích hoạt: Chúng tôi đã hợp nhất Attribution-Reporting-Register-Event-Trigger, Attribution-Reporting-Register-Aggregatable-Trigger-DataAttribution-Reporting-Register-Aggregatable-Values thành một tiêu đề duy nhất có tên là Attribution-Reporting-Register-Event-Trigger.
  • Attribution-Reporting-Redirects vẫn là một tiêu đề riêng biệt

FLEDGE trên API Android

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng và điểm cải tiến mới, cũng như một số thay đổi có thể gây lỗi:

 • Thay đổi có thể gây lỗi:
  • runAdSelection() đổi tên thành selectAds().
  • Thay thế tham số của AdSelectionConfig.Builder.setAdSelectionSignals() bằng AdSelectionSignals, đại diện cho đối tượng JSON.
  • Thay thế việc sử dụng String để đại diện cho người mua/người bán công nghệ quảng cáo bằng đối tượng AdTechIdentifier.
  • Thêm các lớp TestCustomAudienceManagerTestAdSelectionManager để ghi đè tính năng tìm nạp JavaScript từ xa.
  • Chủ sở hữu của đối tượng tuỳ chỉnh phải là tên gói của ứng dụng gọi.
 • API FLEDGE hiện xác thực phương thức gọi của ứng dụng theo một tập hợp các hạn chế và giới hạn được mô tả trong hướng dẫn cho nhà phát triển. Sau đây là một số ví dụ đáng chú ý.
  • selectAdsreportImpression hiện có giới hạn thời gian thực thi, sau đó lệnh gọi sẽ kết thúc.
  • selectAdsreportImpression hiện có giới hạn về bộ nhớ được sử dụng trong quá trình thực thi JavaScript. Các API sẽ báo lỗi nếu mức sử dụng bộ nhớ vượt quá giới hạn đã định cấu hình.
  • selectAdsreportImpression hiện xác thực đối tượng AdSelectionConfig để đảm bảo các trường có cú pháp hợp lệ và rằng các URL thuộc eTLD+1 được dùng trong trường của người bán.
  • AdServices hiện xác thực các đối tượng tuỳ chỉnh tại thời điểm tạo. Quy trình xác thực này bao gồm việc đảm bảo thời hạn hợp lệ và áp dụng giới hạn về số lượng đối tượng tuỳ chỉnh mà một ứng dụng có thể tạo cũng như tổng kích thước của quảng cáo được cung cấp trong lệnh gọi joinCustomAudience. Quy trình xác thực cũng đảm bảo các URI được cung cấp cho tín hiệu, hoạt động truy xuất logic đặt giá thầu và tìm nạp chạy nền đều thuộc miền của người mua.
 • Siêu dữ liệu của đối tượng tuỳ chỉnh được cập nhật hằng ngày bằng một quy trình tìm nạp trong nền.
 • Đối tượng tuỳ chỉnh bị xoá khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng "chủ sở hữu".
 • Thêm hỗ trợ để chỉ định Tín hiệu tính điểm đáng tin cậy và Dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy trong quá trình lựa chọn quảng cáo. Xem mã mẫu để biết định dạng phản hồi.
 • FLEDGE dành cho API Android phụ thuộc vào WebView phiên bản 105.0.5195.58 trở lên. Tham khảo thông tin thiết lập trong hướng dẫn cho nhà phát triển để biết thêm chi tiết.
 • Vấn đề đã biết:

  • Khi tham gia đối tượng tuỳ chỉnh, nền tảng hiện không cập nhật ngay nền nếu bất kỳ siêu dữ liệu hay giá trị AdData nào trống hoặc null. Đối tượng tuỳ chỉnh sẽ không đủ điều kiện để lựa chọn quảng cáo cho đến khi được cập nhật 1 ngày sau đó. Bản phát hành trong tương lai sẽ khiến các đối tượng tuỳ chỉnh chưa hoàn tất lập tức đủ điều kiện để cập nhật tìm nạp ở chế độ nền. Giới hạn bộ nhớ mặc định hiện tại để thực thi JavaScript quá thấp và có thể khiến khối lượng công việc thông thường gặp lỗi JavaScriptEngine trên các thiết bị. Quá trình thực thi JavaScript của bạn có thể chấm dứt đột ngột với thông báo lỗi "Fatal javascript OOM in CALL_AND_RETRY_LAST".

   Bạn có thể tự giải quyết vấn đề này bằng cách định cấu hình ngưỡng bộ nhớ thích hợp bằng lệnh sau đây:

   adb shell "device_config put adservices fledge_js_isolate_enforce_max_heap_size 10485760"
   
  • Những quảng cáo đối tượng tuỳ chỉnh không khớp với cấu trúc JSON bắt buộc sẽ được cập nhật trong quá trình tìm nạp ở chế độ nền.

Topics API

Thông tin cập nhật về công cụ

Android Studio Canary hỗ trợ tạo APK SDK bằng một loại mô-đun mới. Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Thời gian chạy SDK đã được cập nhật và ứng dụng mẫu Hộp cát về quyền riêng tư trên GitHub sẽ phản ánh nội dung cập nhật này.

Bản dùng thử cho nhà phát triển 4

Ngày phát hành: 14 tháng 7 năm 2022

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử 4 dành cho nhà phát triển Android bổ sung các điểm cải tiến trong các lĩnh vực sau:

Thời gian chạy SDK

 • Các ứng dụng hiện đã có thể giao tiếp với SDK hỗ trợ thời gian chạy (RE-SDK) thông qua việc bổ sung phương thức sendData().
 • Bộ nhớ cục bộ hiện có sẵn trong quá trình xử lý Thời gian chạy SDK.
 • SDK cũng có thể hiển thị nội dung hoặc quảng cáo dựa trên video độc lập trong Thời gian chạy SDK.
 • Đã thêm thông tin làm rõ việc sử dụng tính năng phản chiếu để đưa tính năng này vào, miễn là nội dung không nằm trong SDK RE khác.

Attribution Reporting API

Bản phát hành này cung cấp các thay đổi để cải thiện tính rõ ràng trong việc sử dụng Attribution Reporting API, chẳng hạn như:

 • Thay đổi về định dạng báo cáo tổng hợp để cải thiện khả năng đọc.
 • Cập nhật trường tiêu đề cho tính năng Lọc lượt chuyển đổi và Khả năng đặt giá thầu.
 • Thêm thông tin làm rõ trong Tài liệu tham khảo về API WebApp để giải thích về cách đăng ký nguồn và điều kiện kích hoạt, cũng như tính sẵn có của API quyền riêng tư và sự đồng ý.

FLEDGE trên API Android

Bản phát hành này bao gồm một số tính năng mới để hỗ trợ hoạt động thử nghiệm và gỡ lỗi cũng như cải tiến nội bộ:

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ để ghi đè các URL từ xa nhằm truy xuất logic JavaScript trong quá trình phát triển.
 • Cải thiện báo cáo lỗi trong quá trình lựa chọn quảng cáo.
 • Đối tượng tuỳ chỉnh không hoạt động hiện được lọc ra trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Topics API

Bản phát hành này bao gồm một số thay đổi quan trọng đối với Topics API, quan trọng nhất là:

 • Loại dữ liệu trả về của API getTopics() đã được thay đổi thành loại đối tượng Topic mới, đối tượng này đóng gói các mã số nguyên tương ứng với Chủ đề trong Hệ thống phân loại, và thông tin về thuật toán phân loại cũng như phiên bản Phân loại. Bạn nên cập nhật mọi ứng dụng hiện có bằng API này.
 • Topics API hiện yêu cầu quyền thông thường mới.
 • Giới thiệu về hệ thống "Thuật toán phân loại trên thiết bị" để tự động chỉ định các Chủ đề dựa trên thông tin được cung cấp công khai về ứng dụng.

Vấn đề đã biết

 • Bản phát hành ban đầu của các hình ảnh thiết bị này (bản sửa đổi 6) không tải trên Trình mô phỏng Android phiên bản 31.2.10. Hình ảnh thiết bị cập nhật giải quyết sự cố đã được cung cấp kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2022.

Bản dùng thử cho nhà phát triển 3

Ngày phát hành: 9 tháng 6 năm 2022

Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử 3 dành cho nhà phát triển Android bổ sung chức năng cho Attribution Reporting API và FLEDGE trên Android.

Attribution Reporting API

Attribution Reporting API cải thiện quyền riêng tư cho người dùng bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào giá trị nhận dạng người dùng giữa nhiều bên, đồng thời hỗ trợ các trường hợp sử dụng chính để phân bổ và đo lường lượt chuyển đổi trên các ứng dụng.

Bản phát hành này bao gồm các tài nguyên dành cho nhà phát triển để giúp bạn thử nghiệm các tính năng Attribution Reporting API sau đây:

 • Đăng ký nguồn phân bổ và kích hoạt sự kiện
 • Thực hiện phân bổ ưu tiên nguồn và phân bổ sau khi cài đặt
 • Nhận báo cáo sự kiện
 • Nhận các báo cáo tổng hợp, chưa được mã hoá trong bản phát hành này

Ứng dụng mẫu và máy chủ công nghệ quảng cáo tham chiếu được cung cấp để hỗ trợ quá trình thử nghiệm

Vấn đề đã biết:

FLEDGE dành cho Android

FLEDGE trên Android ra mắt cách thức mới để hiển thị quảng cáo dựa trên đối tượng tuỳ chỉnh do nhà phát triển ứng dụng xác định và lượt tương tác trong ứng dụng của họ. Giải pháp này sẽ lưu trữ thông tin và các quảng cáo được liên kết ngay trên thiết bị, đồng thời cung cấp khung để sắp xếp các quy trình lựa chọn quảng cáo.

Bản phát hành này bao gồm các tài nguyên dành cho nhà phát triển giúp bạn thử nghiệm các tính năng FLEDGE sau đây trên Android:

 • Tham gia hoặc rời khỏi đối tượng tuỳ chỉnh và quan sát xem giá trị thông số có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của phiên đấu giá
 • Tìm nạp mã đấu giá JavaScript từ các điểm cuối từ xa
 • Định cấu hình và bắt đầu phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị
 • Xử lý báo cáo hiển thị
 • Ứng dụng mẫu và cấu hình máy chủ mô phỏng được cung cấp để hỗ trợ thử nghiệm

Vấn đề đã biết:

Bản dùng thử cho nhà phát triển 2

Ngày phát hành: 17 tháng 5 năm 2022

Bản dùng thử cho nhà phát triển 2 bao gồm bản xem trước của Attribution Reporting API MeasurementManager.

 • Bạn có thể gọi registerSource()registerTrigger() để đăng ký các sự kiện quảng cáo ứng dụng và nhận dữ liệu báo cáo ở cấp sự kiện cho phân bổ ứng dụng với ứng dụng. Cách triển khai hiện tại của chúng tôi sử dụng mô hình phân bổ theo lượt chạm cuối cùng. Bạn có thể lên lịch gửi báo cáo theo quy định trong khoảng thời gian báo cáo. Tham khảo API MeasurementManager để biết thêm thông tin.
 • Quá trình tải báo cáo thực tế lên diễn ra vào cuối các khoảng thời gian cố định, thay vì vào đúng thời gian đã lên lịch. Khoảng thời gian tải báo cáo lên là 4 giờ theo mặc định, nhưng bạn có thể ghi đè khoảng thời gian này bằng lệnh adb sau:

  adb shell device_config put adservices measurement_main_reporting_job_period_ms <duration in milliseconds>
  
 • Ứng dụng mẫu và máy chủ công nghệ quảng cáo tham chiếu để thử nghiệm API sẽ được xuất bản trong bản phát hành sau này.

 • Các tính năng khác của Attribution Reporting API MeasurementManager chẳng hạn như báo cáo tổng hợp, phân bổ sau khi cài đặt và chuyển hướng sẽ được đưa vào bản phát hành trong tương lai.

Bản dùng thử dành cho nhà phát triển 1

Ngày phát hành: 28 tháng 4 năm 2022

Bản dùng thử cho nhà phát triển 1 bao gồm các bản xem trước của Topics APIThời gian chạy SDK. Chức năng dành cho FLEDGE trên AndroidAttribution Reporting API sẽ được đưa vào bản phát hành trong tương lai.

 • API Chủ đề
  • API getTopics() hiện trả về các giá trị thử nghiệm dựa trên phân loại ngoại tuyến cho một nhóm ứng dụng giới hạn. Việc phân loại trên thiết bị chưa được triển khai.
  • Bạn có thể sử dụng các lệnh adb để ghi đè khoảng thời gian epoch và tính toán buộc kích hoạt.
  • Đọc Hướng dẫn dành cho nhà lập trình chủ đề để biết chi tiết.
 • Thời gian chạy SDK
  • Bạn có thể đóng gói và xây dựng các SDK có hỗ trợ thời gian chạy (RE SDK) bằng cách sử dụng phần tử <sdk-library> mới trong tệp kê khai của ứng dụng SDK. Cài đặt RE SDK trên một thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng được hỗ trợ như cài đặt bình thường một ứng dụng trong lập trình.
  • Bạn có thể tích hợp ứng dụng với RE SDK, tải chúng trong Thời gian chạy SDK và kiểm tra tác động của quyền truy cập bị hạn chế đối với mã SDK – quyền, bộ nhớ và hoạt động giao tiếp giữa các ứng dụng với SDK. Các API lưu trữ cho RE SDK chưa được triển khai và sẽ có trong bản phát hành trong tương lai.
  • SDK có thể hiển thị nội dung hoặc quảng cáo biểu ngữ dựa trên WebView trong Thời gian chạy SDK.
  • Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Thời gian chạy SDK để biết thêm thông tin.
 • Kiểm tra màn hình Android
  • Tính năng kiểm tra lint của Android có thể hiển thị không chính xác cảnh báo trong các dự án được biên dịch ở cấp độ API TiramisuPrivacySandbox. Ví dụ: bạn có thể thấy thông báo cảnh báo: "Cuộc gọi yêu cầu API cấp 33". Bạn có thể tạm thời giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng chú giải @SuppressLint("NewApi").