Để tạo điều kiện cho hoạt động thử nghiệm, theo mặc định, Chrome đã hạn chế cookie của bên thứ ba đối với 1% ứng dụng thuộc Kênh chính thức của Chrome và 20% ứng dụng Canary, Dev và Beta. Trong giai đoạn thử nghiệm này, các trang web và dịch vụ cần phải bắt đầu chuẩn bị cho các quy định hạn chế về việc sử dụng cookie của bên thứ ba, bao gồm cả việc chuyển sang những giải pháp thay thế riêng tư hơn. Để giải quyết mọi mối lo ngại còn lại về cạnh tranh của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh, chúng tôi dự định ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba kể từ đầu năm 2025.
Tìm hiểu thêm về tiến trình ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba và những việc bạn cần làm để duy trì các chức năng của trang web.
Xem xét cookie của bạn và tạo danh sách các cookie mà bạn cần thực hiện hành động để đảm bảo chúng tiếp tục hoạt động đúng cách.
Thiết lập Chrome để chặn cookie của bên thứ ba và bật chức năng mới cũng như các biện pháp giảm thiểu để mô phỏng trạng thái sau khi ngừng hoạt động.

Chuyển sang các giải pháp bảo đảm quyền riêng tư

Khi đã xác định được cookie có vấn đề và hiểu rõ trường hợp sử dụng của những cookie đó, bạn có thể tìm hiểu các phương án sau để chọn giải pháp cần thiết.
Thuộc tính cookie mới, Được phân vùng, cho phép nhà phát triển thêm cookie vào bộ nhớ được phân vùng, với các vòng cookie riêng biệt cho mỗi trang web cấp cao nhất.
Storage Access API cho phép iframe yêu cầu quyền truy cập bộ nhớ khi chế độ cài đặt trình duyệt từ chối quyền truy cập.
Bộ trang web có liên quan (RWS) là một cách giúp công ty khai báo mối quan hệ giữa các trang web để các trình duyệt cho phép truy cập cookie giới hạn của bên thứ ba cho các mục đích cụ thể.
API web để liên kết danh tính bảo đảm quyền riêng tư.

Hướng dẫn cho các quy trình công việc phổ biến

Hãy tìm hiểu cách thử nghiệm những quy trình công việc phổ biến có thể phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba và quyết định xem nên di chuyển sang những giải pháp thay thế nào giúp bảo đảm quyền riêng tư.
Tìm giải pháp được đề xuất cho các tình huống đăng nhập có thể chịu ảnh hưởng của các quy định hạn chế về việc sử dụng cookie của bên thứ ba.
Kiểm thử những hành trình có liên quan đến hoạt động nhúng phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba và tìm hiểu cách lựa chọn một trong các giải pháp thay thế giúp bảo đảm quyền riêng tư.

Các trường hợp ngoại lệ tạm thời

Cookie trên nhiều trang web đã là một phần quan trọng của web trong hơn một phần tư thế kỷ. Điều này tạo nên bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là thay đổi có thể gây lỗi, một quá trình phức tạp đòi hỏi một phương pháp phối hợp và tăng dần. Giống như nhiều lần ngừng sử dụng web trước đây, chúng tôi hiểu rằng có những trường hợp các trang web cần thêm thời gian để thực hiện những thay đổi cần thiết và duy trì trải nghiệm quan trọng cho người dùng.
Nếu trang web của bên thứ nhất của bạn phụ thuộc vào các dịch vụ được nhúng của bên thứ ba và việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba đã khiến chức năng trên trang web của bạn bị gián đoạn, thì bạn có thể đủ điều kiện tham gia thử nghiệm về việc ngừng sử dụng của bên thứ nhất.
Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba và việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba khiến các chức năng nhúng và chức năng dịch vụ của bạn bị gián đoạn, thì bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình dùng thử việc ngừng sử dụng của bên thứ ba.
Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ dựa trên suy nghiệm tạm thời.
Tìm hiểu thêm về chính sách của Chrome Enterprise đối với cookie của bên thứ ba.
Tìm hiểu về các mốc quan trọng mới nhất trong quá trình loại bỏ cookie của bên thứ ba.
Để chuyển đổi dễ dàng hơn trong quá trình ngừng sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp bản dùng thử việc ngừng sử dụng của bên thứ ba, cho phép các trang web và dịch vụ được nhúng yêu cầu thêm thời gian để di chuyển khỏi các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba đối với các trường hợp sử dụng không liên quan đến quảng cáo.
Nếu trang web của bạn sử dụng cookie của bên thứ ba, thì đã đến lúc thực hiện hành động. Để tạo điều kiện cho việc thử nghiệm, theo mặc định, Chrome đã hạn chế cookie của bên thứ ba đối với 1% người dùng. Để giải quyết mọi mối lo ngại còn lại về cạnh tranh của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh, chúng tôi dự định ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba kể từ đầu năm 2025.
Trong bài đăng này, chúng tôi giới thiệu tính năng Bộ trang web có liên quan (RWS) – tên mới của chúng tôi cho FPS phản ánh tốt hơn mục đích của nó, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về các trường hợp sử dụng chính cùng với nội dung cập nhật về giới hạn miền tập hợp con được liên kết.
Chúng tôi muốn đảm bảo mình nắm bắt được nhiều trường hợp mà các trang web bị hỏng mà không dùng cookie của bên thứ ba. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn, công cụ và chức năng giúp các trang web di chuyển khỏi các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba. Nếu trang web hoặc dịch vụ mà bạn dựa vào đang bị lỗi khi cookie của bên thứ ba bị vô hiệu hoá, bạn có thể gửi trang web hoặc dịch vụ đó đến công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi.