Duy trì trải nghiệm người dùng tối quan trọng

Cookie trên nhiều trang web đã là một phần quan trọng của web trong hơn một phần tư thế kỷ. Điều này tạo nên bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là thay đổi có thể gây lỗi, một quá trình phức tạp đòi hỏi một phương pháp phối hợp và tăng dần. Mặc dù các thuộc tính cookie bổ sung và API mới tập trung vào quyền riêng tư chiếm phần lớn trường hợp sử dụng, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khi sử dụng các trang web đó trong một số trường hợp cụ thể. Hãy khám phá các lựa chọn tạm thời này trong khi tiếp tục thực hiện những thay đổi cần thiết để di chuyển khỏi cookie của bên thứ ba không bị hạn chế.

Bản dùng thử không dùng nữa cho các trường hợp sử dụng không liên quan đến quảng cáo

Chương trình dùng thử việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba giúp các trang web hoặc dịch vụ gặp sự cố yêu cầu thêm thời gian để di chuyển khỏi các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba. Để đủ điều kiện sử dụng một trong hai bản dùng thử hiện có, các trang web phải cho thấy được các sự cố ngừng hoạt động trong hành trình của người dùng mà không liên quan đến các trường hợp sử dụng quảng cáo. Các trang web tham gia thử nghiệm việc ngừng sử dụng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba trong một khoảng thời gian giới hạn.

Các thử nghiệm dựa trên những nguyên tắc chính sau:

  • Việc đăng ký yêu cầu một quá trình xem xét để đảm bảo rằng thời gian dùng thử không dùng nữa chỉ được dùng cho các hàm ảnh hưởng lớn đến hành trình trọng yếu của người dùng và việc đăng ký sẽ được xem xét theo từng trường hợp.
  • Hoạt động này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thử nghiệm quảng cáo dự kiến vào đầu năm 2024, theo mô tả của CMA. Điều này có nghĩa là các trường hợp sử dụng quảng cáo sẽ không được xem xét cho giai đoạn dùng thử việc ngừng sử dụng.

Hai bản dùng thử có sẵn là:

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một bản dùng thử riêng biệt về việc ngừng sử dụng tính năng Phân vùng bộ nhớ:

Các trường hợp ngoại lệ dựa trên thuật toán

Có những trải nghiệm người dùng thiết yếu, trong đó có các phương pháp đã thiết lập trong hệ sinh thái, trong đó quyền truy cập tạm thời vào cookie của bên thứ ba được cấp trong một quy trình định sẵn.

Chủ yếu là các quy trình xác thực hoặc thanh toán, trong đó trang web cấp cao nhất mở hộp thoại hoặc chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba để thực hiện một thao tác, sau đó quay lại trang web cấp cao nhất, sử dụng cookie trên hành trình trả về đó hoặc trong ngữ cảnh được nhúng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập thông tin chuyên sâu về tập hợp các phỏng đoán tạm thời nhằm xác định các trường hợp này và cho phép sử dụng cookie của bên thứ ba trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều này giúp các trang web có khoảng thời gian dài hơn để triển khai những thay đổi cần thiết.

Chúng tôi đã xuất bản một Ý định lên danh sách gửi thư của nhà phát triển nhanh với nhiều thông tin chi tiết hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu tại đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chính sách về cookie của bên thứ ba trong Chrome Enterprise.

Báo cáo sự cố về cookie của bên thứ ba và yêu cầu trợ giúp

Chúng tôi muốn đảm bảo việc nắm bắt được nhiều trường hợp mà các trang web bị lỗi mà không cần sử dụng cookie của bên thứ ba. Việc này là để đảm bảo rằng chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn, công cụ và tính năng cho phép các trang web di chuyển khỏi phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba. Nếu trang web hoặc dịch vụ mà bạn tin tưởng bị vô hiệu hoá cookie của bên thứ ba, thì bạn có thể gửi trang web hoặc dịch vụ đó tới công cụ theo dõi sự cố của chúng tôi tại goo.gle/report-3pc- Kids.

Nếu có thắc mắc về quy trình ngừng sử dụng và kế hoạch của Chrome, bạn có thể đưa ra vấn đề mới bằng cách sử dụng thẻ "ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba" trong kho lưu trữ hỗ trợ nhà phát triển của chúng tôi.

Miễn trừ tạm thời cho các trang web thiết yếu

Điều tối quan trọng là mọi người phải tiếp tục dựa vào Chrome làm trình duyệt đáng tin cậy, trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào các dịch vụ thiết yếu. Với các hạn chế về cookie của bên thứ ba áp dụng cho 1% ứng dụng Chrome, Chrome sẽ miễn trừ để cho phép bên thứ ba truy cập vào cookie đối với các trang web cung cấp dịch vụ thiết yếu trong chính phủ, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và ngân hàng, trong đó việc hạn chế cookie của bên thứ ba sẽ ảnh hưởng đến chức năng quan trọng đối với người dùng.

Nếu trang web của bạn là một dịch vụ thiết yếu chịu ảnh hưởng của các hạn chế đối với cookie của bên thứ ba và không có trường hợp ngoại lệ tạm thời nào phù hợp, hãy gửi báo cáo sự cố.

Các trang web đủ điều kiện được miễn trừ thiết yếu đối với trang web của Chrome vẫn sẽ cần phải nỗ lực chuyển đổi để loại bỏ cookie của bên thứ ba. Chrome sẽ thông báo ít nhất 6 tháng trước khi các trường hợp miễn trừ thiết yếu đối với trang web được xoá bỏ. Chế độ miễn trừ sẽ không được huỷ bỏ trong khi các thử nghiệm về việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba đang diễn ra. Chúng tôi sẽ công bố thông tin cập nhật khác về tiến trình này khi chúng tôi lập kế hoạch chuyển đổi các trang web thiết yếu khỏi sự phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba. Bạn có thể xem hướng dẫn của Chrome để chuẩn bị cho các hạn chế đối với cookie của bên thứ ba. Để được hỗ trợ thêm, hãy đặt câu hỏi trên Kho lưu trữ hỗ trợ nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư.