Kiểm tra xem có bị hỏng khôngCác trình duyệt web sẽ ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba. Vì vậy, bạn cần kiểm tra trang web để xem hiệu suất của trang web khi cookie của bên thứ ba bị chặn. Việc đó sẽ giúp bạn bắt đầu quá trình chuyển đổi sang các giải pháp thay thế.

Cờ Chrome dùng để kiểm thử

Cách tốt nhất để kiểm tra xem trang web của bạn có bị hỏng khi không có cookie của bên thứ ba trong Chrome là sử dụng cờ loại bỏ cookie của bên thứ ba. Cờ này khiến Chrome hoạt động giống như sau khi cookie của bên thứ ba không còn được dùng nữa. Vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng để thử nghiệm trải nghiệm người dùng mà không cần cookie trên nhiều trang web. Có hai cách để đặt cờ:

  • Bật chrome://flags/#test-third-party-cookie-phaseout
  • Chạy Chrome từ dòng lệnh với cờ --test-third-party-cookie-phaseout

Cờ này đặt Chrome chặn cookie của bên thứ ba, đồng thời đảm bảo rằng các tính năng mới cũng như các biện pháp giảm thiểu tạm thời đều hoạt động.

Bạn có thể kiểm tra trang web của mình bằng cách duyệt web khi cookie của bên thứ ba bị chặn bằng chrome://settings/cookies. Tuy nhiên, cờ ngừng loại bỏ đảm bảo rằng các tính năng mới và cập nhật cũng được kích hoạt. Việc chặn cookie của bên thứ ba là một phương pháp hiệu quả để phát hiện vấn đề, nhưng không nhất thiết giúp bạn xác thực rằng bạn đã khắc phục các vấn đề đó.

Nếu duy trì một bộ thử nghiệm đang hoạt động cho các trang web của mình thì bạn nên thực hiện đồng thời hai lần chạy: một lần chạy với Chrome theo chế độ cài đặt thông thường và một lần chạy với cùng một phiên bản Chrome được phát hành bằng cờ --test-third-party-cookie-phaseout. Mọi thất bại trong kiểm thử trong lần chạy thứ hai chứ không phải trong lần chạy đầu tiên đều là đề xuất phù hợp để điều tra các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba.

Ngoài --test-third-party-cookie-phaseout, còn có sẵn cờ cho các tình huống kiểm thử cụ thể, chẳng hạn như tham gia bản dùng thử không dùng nữa:

  • Tất cả cờ sau đây được hỗ trợ trên Windows, Mac, Linux, ChromeOS và Android.
  • Bạn có thể đặt các cờ này trên trang chrome://flags hoặc từ dòng lệnh.
  • Để đặt cờ cho nhiều tính năng qua dòng lệnh bằng --enable-features hoặc --disable-features, hãy thêm dấu phẩy giữa mỗi tên tính năng.
  • Bạn có thể tìm ra giá trị cần sử dụng cho cờ dòng lệnh bằng cách đặt cờ từ chrome://flags, sau đó xem các giá trị Dòng lệnh trên trang chrome://version.
Trang chrome://version có cờ trong phần Dòng lệnh được làm nổi bật
Phần Dòng lệnh của trang chrome://version trang, cho thấy các chế độ cài đặt cờ tuỳ chỉnh

Kiểm thử với các tuỳ chọn giảm thiểu tạm thời bị chặn

Khi thử nghiệm trang web của bạn bằng cờ ngừng sử dụng, các biện pháp giảm thiểu tạm thời (chẳng hạn như thử nghiệm ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba và thời gian gia hạn có thể đồng nghĩa với việc trang web của bạn hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó truy cập vào có thể không hạn chế cookie của bên thứ ba đó.

Để đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tạm thời không che giấu sự cố, bạn có thể kiểm thử trang web của mình bằng các cờ để chặn các biện pháp giảm thiểu:

Bảng sau đây trình bày cách sử dụng các cờ này và giải thích tác động của cờ khi tắt hoặc bật.


Tên Purpose Phiên bản tối thiểu chrome://flags Cờ hiệu dòng lệnh
Chống theo dõi cho 3PCD Bật: bật Bảo vệ theo dõi:
• Hiển thị giao diện người dùng biểu tượng con mắt trong thanh địa chỉ (Thanh địa chỉ) để cho phép người dùng tạm thời bật cookie của bên thứ ba cho một trang web.
• Cung cấp chrome://settings/trackingProtection thay vì chrome://settings/cookies
121 #tracking-protection-3pcd --enable-features=TrackingProtection3pcd

--disable-features=TrackingProtection3pcd
Kiểm thử ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba Tắt: đây là chế độ mặc định. (Không có hiệu lực.)

Đã bật: Hạn chế cookie của bên thứ ba và bật giao diện người dùng Chống theo dõi để khớp với hành vi của Chrome sau khi loại bỏ cookie của bên thứ ba.

Chế độ cài đặt này ghi đè chính sách BlockThirdPartyCookies=false Chrome Enterprise, nhưng bị các chế độ cài đặt nội dung, chẳng hạn như các chế độ cài đặt do API truy cập bộ nhớ hoặc chính sách CookiesAllowedForUrls cấp.

Gắn cờ và chế độ cài đặt mô tả cách các chế độ cài đặt của người dùng tương tác với cờ này.
121 #test-third-party-cookie-phaseout --test-third-party-cookie-phaseout
Cấp quyền cho thử nghiệm ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Cho phép tham gia Thử nghiệm ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba. (Bạn không cần phải đặt cờ này thành Bật để tham gia dùng thử.)

Tắt: khiến Chrome hoạt động như thể mã dùng thử ngừng sử dụng của bên thứ ba chưa được cung cấp, ngay cả khi có. Nói cách khác: vô hiệu hoá chương trình thử nghiệm ngừng sử dụng của bên thứ ba. Điều này có thể hữu ích khi bạn kiểm thử rằng các bản sửa lỗi dài hạn đang hoạt động hiệu quả mà không cần cookie của bên thứ ba trên một trang web tham gia vào quá trình thử nghiệm ngừng sử dụng.

Để có hiệu lực, cờ này yêu cầu bật #tracking-protection-3pcd.
121 #third-party-cookie-deprecation-trial --enable-features=TpcdSupportSettings

--disable-features=TpcdSupportSettings
Cấp quyền dùng thử ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba cấp cao nhất để kiểm thử Bật: Bắt buộc để cho phép Thử nghiệm ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba cấp cao nhất.

Tắt: giống như bản dùng thử của bên thứ ba, hãy khiến Chrome hoạt động như thể mã thông báo thử nghiệm hợp lệ chưa được cung cấp, ngay cả khi mã thông báo đó đã được cung cấp. Nói cách khác: vô hiệu hoá chương trình thử nghiệm ngừng sử dụng của bên thứ nhất. Điều này có thể hữu ích cho việc kiểm thử rằng các bản sửa lỗi dài hạn đang hoạt động mà không cần cookie của bên thứ ba trên một trang web tham gia vào thử nghiệm ngừng sử dụng của bên thứ nhất.
122 #top-level-third-party-cookie-deprecation-trial --enable-features=TopLevelTpcdSupportSettings

--disable-features=TopLevelTpcdSupportSettings
Cấp quyền cho siêu dữ liệu về việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba để kiểm tra Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Hãy để thời gian gia hạn sử dụng cookie của bên thứ ba có hiệu lực.

Tắt: Thiết lập để Chrome hoạt động như thể [thời gian ân hạn](https://goo.gle/3pcd-grace-period) không có hiệu lực. Bạn cũng có thể dùng thuộc tính này để kiểm tra xem trang web của bạn đã triển khai đúng cách mã thông báo thử nghiệm ngừng sử dụng hay chưa, trước khi thời gian gia hạn kết thúc (đối với trang web phải tuân theo thời gian gia hạn).
121 #tpcd-metadata-grants --enable-features=TpcdMetadataGrants

--disable-features=TpcdMetadataGrants
Kiểm thử được hỗ trợ bằng cách loại bỏ cookie của bên thứ ba Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Cho phép đặt nhóm thử nghiệm nhóm thử nghiệm trên nền tảng Chrome cho ứng dụng Chrome này.

Tắt: không cho phép Chrome đặt nhóm thử nghiệm.

Các giá trị khác: đặt một nhóm thử nghiệm cụ thể theo cách thủ công.

Hầu hết các nhà phát triển sẽ cần sử dụng một trong các chế độ cài đặt của Enabled Force. Các bước kiểm tra này có thể bỏ qua các bước kiểm tra điều kiện và có thể đặt ứng dụng Chrome vào nhóm đã chọn. Chế độ cài đặt Enabled cho phép đưa ứng dụng vào một nhóm thử nghiệm, nhưng không buộc đưa ứng dụng vào.
121 #tpc-phase-out-facilitated-testing --enable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting

--disable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting

Đối với các giá trị khác, giá trị dòng lệnh phụ thuộc vào chế độ cài đặt. Ví dụ: để đặt Enabled Force Control 1:

--enable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting:force_eligible/true/disable_3p_cookies/false/disable_ads_apis/false/label/fake_control_1%2E1/version/9994

Nếu cần đặt các giá trị này qua dòng lệnh, bạn nên đặt giá trị từ chrome://flags, khởi động lại trình duyệt, sau đó sao chép giá trị cờ từ phần Dòng lệnh của trang chrome://version.
Kiểm tra hiệu quả sử dụng cookie của bên thứ ba Mặc định: cho phép các tuỳ chọn giảm thiểu dựa trên phương pháp phỏng đoán.

Bật: không có hiệu lực. (Tương tự như Mặc định.)

Tắt: không cho phép các tuỳ chọn giảm thiểu dựa trên phương pháp phỏng đoán. Điều này có thể hữu ích khi bạn kiểm thử để đảm bảo các bản sửa lỗi dài hạn khác (không có cookie của bên thứ ba) đang hoạt động như mong đợi mà không cần giảm thiểu suy đoán.

Sau đây là các giá trị cờ khác.

CurrentInteraction: yêu cầu người dùng tương tác trên trang web của bên thứ ba trong hộp thoại hoặc quy trình chuyển hướng.

ShortRedirect phương pháp phỏng đoán chuyển hướng cấp quyền truy cập vào cookie trong 15 phút: cookie của bên thứ ba được phép trong các trường hợp chuyển hướng như mô tả trong phần giảm thiểu dựa trên suy đoán.

LongRedirect: phương pháp phỏng đoán chuyển hướng sẽ cấp quyền truy cập vào cookie trong 30 ngày.

MainFrame:chỉ những cửa sổ bật lên do khung chính khởi tạo mới có thể bật phương pháp phỏng đoán chuyển hướng.

AllFrameInitiator
: cửa sổ bật lên do bất kỳ khung nào khởi tạo cũng có thể bật phương thức suy nghiệm chuyển hướng.
120 #tpcd-heuristics-grants --enable-features=TpcdHeuristicsGrants

--disable-features=TpcdHeuristicsGrants

Đối với các giá trị khác, hãy đặt giá trị từ chrome://flags, khởi động lại trình duyệt, sau đó sao chép giá trị cờ từ phần Dòng lệnh của trang chrome://version.


Cờ Chrome và cài đặt Chrome

Việc chặn cookie của bên thứ ba qua chế độ cài đặt của người dùng trên Chrome sẽ khác với hành vi mặc định khi sử dụng Chrome có bật cờ chrome://flags#test-third-party-cookie-phaseout.

Chỉ khi bật cờ, cookie của bên thứ ba sẽ được xử lý giống như cho nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi của Chrome: cookie của bên thứ ba vẫn được phép trong thời gian ngắn, trong một số trường hợp hạn chế để các dịch vụ quan trọng có thể hoạt động, cũng như thông qua các giải pháp dài hạn hơn của CHIPSAPI Truy cập bộ nhớ.

Nếu bạn bật chế độ Chặn tất cả cookie của bên thứ ba từ chrome://settings/trackingProtection (hoặc Chặn cookie của bên thứ ba khỏi chrome://settings/cookies, đối với những cookie không thuộc nhóm Chống theo dõi), thì Chrome sẽ không cho phép bất kỳ quyền truy cập nào vào cookie của bên thứ ba hoặc trạng thái không được phân vùng khác, trừ phi cookie của bên thứ ba được chính sách CookiesAllowedForUrls của Chrome Enterprise hoặc người dùng cấp quyền một cách rõ ràng:

  • Sử dụng biểu tượng con mắt trên thanh địa chỉ (Thanh địa chỉ).
  • Thêm một mục trong phần Các trang web được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trên trang chrome://settings/trackingProtection.
  • Thêm một mục vào Được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trên chrome://settings/cookies.

Nếu bạn đặt chính sách BlockThirdPartyCookies thành false cho người dùng Chrome Enterprise, thì họ sẽ không thể chặn cookie của bên thứ ba từ chrome://settings.

Sử dụng các tổ hợp cờ để mô phỏng các tình huống sử dụng

Trường hợp #tracking-protection-3pcd #third-party-cookie-deprecation-trial #tpcd-metadata-grants
1% thử nghiệm, bỏ qua thử nghiệm ngừng sử dụng Đang bật Bị Vô hiệu Bị Vô hiệu
Đã phê duyệt gói đăng ký có thời gian ân hạn cho miền, nhưng chưa cung cấp mã thông báo Đang bật Đang bật Đang bật
Thời gian ân hạn đang hoạt động, đã cung cấp mã thông báo Đang bật Đang bật Bị Vô hiệu
Thời gian ân hạn không còn hoạt động, đã cung cấp mã thông báo Đang bật Đang bật [Không có hiệu ứng]

Hỗ trợ

Tìm hiểu thêm