Kiểm tra xem có bị hỏng không

Để hỗ trợ các tình huống thử nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm 1% và tăng dần trong quá trình ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba trong Chrome, một số cờ Chrome hiện có sẵn.

Trong Chrome 121 trở lên, bạn có thể mô phỏng trạng thái sau khi loại bỏ cookie của bên thứ ba:

 • Bật chrome://flags/#test-third-party-cookie-phaseout
 • Chạy Chrome qua dòng lệnh bằng cờ --test-third-party-cookie-phaseout

Thao tác này sẽ thiết lập Chrome để chặn cookie của bên thứ ba, đồng thời đảm bảo rằng các tính năng mới và cơ chế giảm thiểu đều hoạt động.

Bạn cũng có thể thử duyệt web bị chặn bằng cookie của bên thứ ba bằng chrome://settings/cookies, nhưng hãy lưu ý rằng cờ đảm bảo rằng các tính năng mới và được cập nhật cũng được bật. Chặn cookie của bên thứ ba là một phương pháp hữu ích để phát hiện vấn đề, nhưng không nhất thiết giúp bạn xác thực rằng bạn đã khắc phục các vấn đề đó.

Nếu duy trì một bộ kiểm thử đang hoạt động cho các trang web của mình thì bạn nên chạy song song hai lần: một chạy bằng Chrome ở chế độ cài đặt thông thường và một lần chạy bằng cùng phiên bản Chrome được chạy bằng cờ --test-third-party-cookie-phaseout. Mọi thất bại trong kiểm thử trong lần chạy thứ hai (không phải lần chạy đầu tiên) đều là những ứng viên phù hợp để điều tra các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba.

Cờ Chrome để thử nghiệm nhiều trường hợp

Ngoài --test-third-party-cookie-phaseout, còn có một số cờ dùng để kiểm thử các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như việc tham gia các thử nghiệm ngừng sử dụng:

 • Tất cả cờ sau đây được hỗ trợ trên Windows, Mac, Linux, ChromeOS và Android.
 • Bạn có thể đặt những cờ này trên trang chrome://flags hoặc từ dòng lệnh.
 • Để đặt cờ cho nhiều tính năng từ dòng lệnh bằng --enable-features hoặc --disable-features, hãy thêm dấu phẩy giữa từng tên tính năng.
 • Bạn có thể tính giá trị cần sử dụng cho cờ dòng lệnh bằng cách thiết lập cờ từ chrome://flags, sau đó xem các giá trị Dòng lệnh trên trang chrome://version.
Tên Mục đích Phiên bản tối thiểu chrome://flags Cờ hiệu dòng lệnh
Chống theo dõi cho 3PCD Đã bật: bật tính năng Bảo vệ theo dõi:
• Hiển thị giao diện người dùng biểu tượng con mắt trong thanh địa chỉ (Thanh địa chỉ) để cho phép người dùng tạm thời bật cookie của bên thứ ba cho một trang web.
• Cung cấp chrome://settings/trackingProtection thay vì chrome://settings/cookies
121 #tracking-protection-3pcd --enable-features=TrackingProtection3pcd

--disable-features=TrackingProtection3pcd
Kiểm thử giai đoạn sử dụng cookie của bên thứ ba Tắt: đây là chế độ mặc định. (Không có tác dụng.)

Đã bật: Hạn chế cookie của bên thứ ba và bật giao diện người dùng Bảo vệ theo dõi cho phù hợp với hành vi của Chrome sau khi loại bỏ cookie của bên thứ ba.

Chế độ cài đặt này ghi đè chính sách BlockThirdPartyCookies=false Chrome Enterprise của Chrome, nhưng sẽ bị ghi đè bởi các chế độ cài đặt nội dung, chẳng hạn như các chế độ do Storage Access API hoặc chính sách CookiesAllowedForUrls cấp.

Cờ và chế độ cài đặt mô tả cách các chế độ cài đặt của người dùng tương tác với cờ này.
121 #test-third-party-cookie-phaseout --test-third-party-cookie-phaseout
Trợ cấp dùng thử không dùng cookie của bên thứ ba cho việc kiểm thử Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Cho phép tham gia Bản dùng thử ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba. (Bạn không cần đặt cờ này thành Bật để tham gia chương trình dùng thử nữa.)

Tắt: làm cho Chrome hoạt động như thể bạn chưa cung cấp mã thông báo dùng thử ngừng hoạt động của bên thứ ba, ngay cả khi bạn đã cung cấp. Nói cách khác: hãy tắt bản dùng thử ngừng sử dụng của bên thứ ba. Điều này có thể hữu ích khi kiểm thử để đảm bảo rằng các bản sửa lỗi dài hạn đang hoạt động mà không cần cookie của bên thứ ba, trên một trang web tham gia vào thử nghiệm ngừng sử dụng.

Để có hiệu lực, cờ này yêu cầu #tracking-protection-3pcd phải được bật.
121 #third-party-cookie-deprecation-trial --enable-features=TpcdSupportSettings

--disable-features=TpcdSupportSettings
Cấp quyền dùng thử không dùng cookie cấp cao nhất của bên thứ ba để kiểm thử Enabled (Bật): Bắt buộc để cho phép Bản dùng thử ngừng sử dụng cookie cấp cao nhất của bên thứ ba.

Tắt: giống như bản dùng thử của bên thứ ba, hãy đảm bảo Chrome hoạt động như thể bạn chưa cung cấp mã thông báo thử nghiệm hợp lệ, ngay cả khi đã có mã này. Nói cách khác: hãy tắt bản dùng thử ngừng sử dụng của bên thứ nhất. Điều này có thể hữu ích cho việc kiểm thử để đảm bảo rằng các bản sửa lỗi dài hạn đang hoạt động mà không cần cookie của bên thứ ba, trên một trang web tham gia vào thử nghiệm ngừng sử dụng của bên thứ nhất.
122 #top-level-third-party-cookie-deprecation-trial --enable-features=TopLevelTpcdSupportSettings

--disable-features=TopLevelTpcdSupportSettings
Cấp phép kiểm thử siêu dữ liệu về việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Để thời gian ân hạn dùng thử ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba có hiệu lực.

Tắt: Giúp Chrome hoạt động như thể thời gian ân hạn không có hiệu lực. Bạn có thể sử dụng mã này để kiểm tra xem trang web của bạn đã triển khai mã thông báo thử nghiệm ngừng sử dụng đúng cách hay chưa trước khi thời gian ân hạn kết thúc (đối với trang web vẫn còn trong thời gian ân hạn).
121 #tpcd-metadata-grants --enable-features=TpcdMetadataGrants

--disable-features=TpcdMetadataGrants
Thử nghiệm có hỗ trợ loại bỏ cookie của bên thứ ba Enabled (Bật): đây là chế độ mặc định. Cho phép đặt một nhóm thử nghiệm của nhóm thử nghiệm hỗ trợ Chrome cho ứng dụng Chrome này.

Tắt: không cho phép Chrome đặt một nhóm thử nghiệm.

Các giá trị khác: đặt một nhóm thử nghiệm cụ thể theo cách thủ công.

Hầu hết các nhà phát triển sẽ cần sử dụng một trong các chế độ cài đặt của Enabled Force. Những việc này sẽ bỏ qua các bước kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không và có thể dự đoán ứng dụng Chrome sẽ được đưa vào nhóm nhóm đã chọn. Các chế độ cài đặt Enabled cho phép đưa ứng dụng vào nhóm thử nghiệm, nhưng không buộc đưa ứng dụng vào.
121 #tpc-phase-out-facilitated-testing --enable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting

--disable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting

Đối với các giá trị khác, giá trị dòng lệnh sẽ phụ thuộc vào chế độ cài đặt. Ví dụ: để đặt Enabled Force Control 1:

--enable-features=CookieDeprecationFacilitatedTesting:force_eligible/true/disable_3p_cookies/false/disable_ads_apis/false/label/fake_control_1%2E1/version/9994

Nếu cần đặt các giá trị này từ dòng lệnh, cách dễ nhất là đặt giá trị từ chrome://flags, khởi động lại trình duyệt rồi sao chép giá trị cờ từ phần Dòng lệnh của trang chrome://version.
Kiểm thử heuristics liên quan đến cookie của bên thứ ba Mặc định: cho phép giảm thiểu dựa trên phỏng đoán.

Đã bật: không có hiệu lực. (Tương tự như Mặc định.)

Tắt: không cho phép tuỳ chọn giảm thiểu dựa trên phỏng đoán. Điều này có thể hữu ích khi kiểm thử các bản sửa lỗi dài hạn khác (không có cookie của bên thứ ba) đang hoạt động như dự kiến mà không cần giảm thiểu suy nghiệm.

Các giá trị khác của cờ như sau.

CurrentInteraction: yêu cầu người dùng tương tác trên trang web của bên thứ ba trong quy trình bật lên hoặc quy trình chuyển hướng.

Phương pháp phỏng đoán chuyển hướng ShortRedirect cấp quyền truy cập cookie trong 15 phút: cookie của bên thứ ba được phép truy cập vào các tình huống chuyển hướng như được mô tả trong phần giảm thiểu dựa trên phỏng đoán.

LongRedirect: phương pháp phỏng đoán chuyển hướng cấp quyền truy cập vào cookie trong 30 ngày.

MainFrame:chỉ các cửa sổ bật lên do khung chính khởi tạo mới có thể bật kỹ thuật phỏng đoán chuyển hướng.

AllFrameInitiator
: cửa sổ bật lên do bất kỳ khung nào khởi tạo đều có thể bật tính năng phỏng đoán chuyển hướng.
120 #tpcd-heuristics-grants --enable-features=TpcdHeuristicsGrants

--disable-features=TpcdHeuristicsGrants

Đối với các giá trị khác, hãy thiết lập giá trị từ chrome://flags, khởi động lại trình duyệt rồi sao chép giá trị cờ từ phần Dòng lệnh của trang chrome://version.

Cờ và chế độ cài đặt

Việc chặn cookie của bên thứ ba từ phần cài đặt người dùng Chrome có ảnh hưởng khác với hành vi mặc định khi sử dụng Chrome bật cờ chrome://flags#test-third-party-cookie-phaseout.

Khi chỉ bật cờ, cookie của bên thứ ba được xử lý giống như cho nhóm thử nghiệm Chống theo dõi của Chrome: vẫn được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trong các trường hợp hạn chế ngắn hạn để cho phép các dịch vụ quan trọng hoạt động thông qua các giải pháp dài hạn của CHIPSStorage Access API.

Nếu bạn bật tuỳ chọn Chặn tất cả cookie của bên thứ ba từ chrome://settings/trackingProtection (hoặc Chặn cookie của bên thứ ba từ chrome://settings/cookies, đối với những người không thuộc nhóm Chống theo dõi), Chrome sẽ không cho phép bất kỳ quyền truy cập nào vào cookie của bên thứ ba hoặc trạng thái không được phân vùng khác, trừ phi chính sách CookiesAllowedForUrls của Chrome Enterprise hoặc người dùng cấp quyền rõ ràng:

 • Sử dụng biểu tượng con mắt trong thanh địa chỉ (Toolbar).
 • Thêm một mục trong phần Các trang web được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trên trang chrome://settings/trackingProtection.
 • Thêm mục Được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trên "chrome://settings/cookie".

Nếu bạn đặt chính sách BlockThirdPartyCookies thành false cho người dùng Chrome Enterprise, thì họ sẽ không thể chặn cookie của bên thứ ba từ chrome://settings.

Sử dụng các tổ hợp cờ để mô phỏng các tình huống sử dụng

Trường hợp #tracking-protection-3pcd #third-party-cookie-deprecation-trial #tpcd-metadata-grants
Thử nghiệm 1%, bỏ qua thử nghiệm ngừng sử dụng Đang bật Đã tắt Đã tắt
Đã phê duyệt yêu cầu đăng ký thời gian ân hạn cho miền, nhưng chưa cung cấp mã thông báo Đang bật Đang bật Đang bật
Thời gian ân hạn đang hoạt động, đã cung cấp mã thông báo Đang bật Đang bật Đã tắt
Thời gian ân hạn không còn hiệu lực (tức là sau tháng 4 năm 2024), mã thông báo được cung cấp Đang bật Đang bật [Không có hiệu ứng]

Hỗ trợ

 • Báo cáo trường hợp hỏng cookie của bên thứ ba: goo.gle/report-3pc-analysis
 • Nêu lên vấn đề trong kho lưu trữ Hỗ trợ nhà phát triển dành cho nhà phát triển Hộp cát về quyền riêng tư: goo.gle/3pcd-support

Tìm hiểu thêm