راهنمای گردش کار کوکی های شخص ثالث رایج

نحوه آزمایش گردش‌های کاری رایج که ممکن است به کوکی‌های شخص ثالث متکی باشند را بدانید و تصمیم بگیرید که به کدام گزینه‌های حفظ حریم خصوصی مهاجرت کنید.
راه‌حل‌های توصیه‌شده برای سناریوهای ورود به سیستم که احتمالاً تحت تأثیر محدودیت‌های کوکی شخص ثالث قرار می‌گیرند، بیابید.
برای سفرهای مرتبط با جاسازی که به کوکی‌های شخص ثالث متکی هستند آزمایش کنید و یاد بگیرید که چگونه بین گزینه‌های حفظ حریم خصوصی یکی را انتخاب کنید.