1. Zarejestruj aplikację

Wszystkie aplikacje korzystające z dostępu do interfejsu API Google muszą być zarejestrowane w Konsoli interfejsów API. W wyniku rejestracji powstaje zbiór wartości, które zna tylko Google i Twoja aplikacja (identyfikator klienta, adres e-mail i klucz prywatny). Aby zarejestrować aplikację:

 1. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do Google Pay API for Passes. Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, pomiń ten krok.
 2. Otwórz Konsolę interfejsów API.
 3. Kliknij przycisk Utwórz projekt lub wybierz Utwórz projekt z rozwijanego menu u góry strony. Pojawi się strona Nowy projekt.
 4. Wpisz nazwę projektu.
 5. Kliknij Utwórz. Gdy konfiguracja zostanie ukończona, w prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie. Kliknij je, aby otworzyć stronę główną projektu.
 6. Wybierz Przejdź do przeglądu interfejsów API. Kliknij WŁĄCZ INTERFEJSY API I USŁUGI.
 7. Wyszukaj Interfejs API Karty w Google Pay i kliknij Włącz.
 8. Kliknij Dane logowania w menu po lewej stronie.
 9. Kliknij przycisk Utwórz dane logowania i wybierz Klucz konta usługi.
 10. Na stronie, która się wyświetli, utwórz klucz konta usługi. Może też być konieczne utworzenie konta usługi. W przypadku tego konta usługi nie są potrzebne żadne dodatkowe role. Wybierz typ klucza json i kliknij Utwórz.
 11. Do listy kont zostanie dodane nowe konto usługi, a do lokalnego systemu plików zostanie pobrany klucz prywatny. Jest to jedyna kopia tego klucza. Zapisz plik klucza w bezpiecznym miejscu. Będzie on potrzebny później.
 12. Skopiuj adres e-mail konta usługi klucza. Aby go zobaczyć, kliknij Zarządzaj kontami usługi na karcie Dane logowania. Ten adres będzie potrzebny później.

Ostrzeżenie: musisz zapisać klucz prywatny w bezpiecznym miejscu i bezpiecznie nim zarządzać w środowiskach deweloperskich i produkcyjnych. Google przechowuje tylko kopię klucza publicznego. Więcej informacji o zarządzaniu kluczem prywatnym konta usługi znajdziesz tutaj.

2. Powiąż konto usługi z kontem Google Pay API for Passes

Konto Google Pay API for Passes powinna utworzyć Twoja osoba kontaktowa w Google. W witrynie Google Pay API for Passes Merchant Center można zarządzać kontem oraz wszystkimi powiązanymi klasami i obiektami. Aby powiązać swoje konto usługi z kontem Google Pay API for Passes Merchant Center, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Google Pay API for Passes Merchant Center.
 2. Wybierz swoje konto z listy. Pojawi się strona Informacje o koncie.
 3. Kliknij Udostępnij. Pojawią się ustawienia udostępniania.
 4. Skopiuj adres e-mail konta usługi klucza z sekcji Zarejestruj aplikację (kończy się ciągiem @<your_domain>.iam.gserviceaccount.com) i wklej go w polu Invite people.
 5. W menu uprawnień ustaw może edytować i kliknij Wyślij. Konto usługi będzie od teraz powiązane z Twoim kontem Google Pay API for Passes. Możesz już wykonywać wywołania REST w interfejsie API.