Lokalizacja

Google Pay API for Passes pozwala sprzedawcom dodawać zlokalizowaną zawartość, która będzie wyświetlana użytkownikom w zależności od ich ustawień języka. Interfejs API zawiera dodatkowe pola przeznaczone do tego celu. Każde zlokalizowane pole jest zagnieżdżonym obiektem LocalizedString, który wygląda tak:

{
 "kind": "walletobjects#localizedString",
 "translatedValues": [
  {
   "kind": "walletobjects#translatedString",
   "language": string,
   "value": string
  }
 ],
 "defaultValue": [
  {
   "kind": "walletobjects#translatedString",
   "language": string,
   "value": string
  }
 ]
}

Wszystkie LocalizedStrings muszą mieć pole defaultValue. Wszystkie translatedStrings muszą zawierać język i wartość.

Pole języka musi odwoływać się do tagu języka BCP 47 (np. „en-US”, „en-GB”, „es-419” itp.). Wartość to przetłumaczona wartość ciągu tekstowego, którą użytkownik zobaczy, jeśli używany przez niego język będzie się zgadzać.

Zlokalizowane ciągi tekstowe będą wyświetlane użytkownikowi na podstawie najbliższego dopasowania do jego ustawień języka. Jeśli nie będzie odpowiedniej wartości translatedValue, zostanie użyta DefaultValue. Jeśli odpowiednie zlokalizowane pole zostanie ustawione, niezlokalizowane pola nie będą używane.