Pakiet google.walletobjects.v1.permissions

Indeks

PermissionsService

Get

rpc Get(PermissionsGetRequest) returns (Permissions)

Zwraca uprawnienia dla podanego identyfikatora wydawcy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Update

rpc Update(PermissionsUpdateRequest) returns (Permissions)

Aktualizuje uprawnienia danego wydawcy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer

Permission

Pola
email_address

string

Adres e-mail konta użytkownika, grupy lub usługi, do których odnosi się to uprawnienie.

role

Role

Rola przyznana przez to uprawnienie.

Role

Wyliczenia
ROLE_UNSPECIFIED
OWNER
owner

Starsza wersja aliasu dla OWNER. Wycofano.

READER
reader

Starsza wersja aliasu dla READER. Wycofano.

WRITER
writer

Starsza wersja aliasu dla WRITER. Wycofano.

Permissions

Pola
issuer_id

int64

Identyfikator wydawcy, do którego odnosi się lista uprawnień.

permissions[]

Permission

Pełna lista uprawnień dla konta wystawcy.

PermissionsGetRequest

Pola
resource_id

int64

Unikalny identyfikator wydawcy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich wydawców.

PermissionsUpdateRequest

Pola
resource_id

int64

Unikalny identyfikator wydawcy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich wydawców.

resource

Permissions

Treść żądania.