Metoda: transitclass.insert

Wstawia klasę biletu o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitClass

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera instancję TransitClass.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję TransitClass.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer