Metoda: permissions.update

Aktualizuje uprawnienia danego wydawcy.

Żądanie HTTP

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/permissions/{resourceId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceId

string (int64 format)

Unikalny identyfikator wydawcy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich wydawców.

Treść żądania

Treść żądania zawiera instancję Permissions.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała instancję Permissions.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer