Metoda: giftcardclass.list

Zwraca listę wszystkich klas kart podarunkowych dla podanego identyfikatora wydawcy.

Żądanie HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
issuerId

string (int64 format)

Identyfikator wydawcy autoryzowanego do wyświetlenia listy klas.

token

string

Umożliwia uzyskanie następnego zestawu wyników, jeśli określono maxResults, ale liczba klas dostępnych na liście jest większa niż maxResults. Jeśli na przykład na liście jest 200 klas i wywołujesz listę z wartością maxResults ustawioną na 20, lista zwróci pierwsze 20 klas i token. Wywołaj ponownie listę z wartością maxResults ustawioną na 20 i tokenem, aby uzyskać kolejne 20 klas.

maxResults

integer

Określa maksymalną liczbę wyników zwracanych przez listę. Jeśli wartość maxResults nie jest zdefiniowana, zwracane są wszystkie wyniki.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała dane o następującej strukturze:

Zapis JSON

{
 "resources": [
  {
   object (GiftCardClass)
  }
 ],
 "pagination": {
  object (Pagination)
 }
}
Pola
resources[]

object (GiftCardClass)

Zasoby odpowiadające żądaniu listy.

pagination

object (Pagination)

Podział odpowiedzi na strony.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer