Stan

Wyliczenia
STATE_UNSPECIFIED
ACTIVE Obiekt jest aktywny i wyświetlany z innymi aktywnymi obiektami.
active

Starsza wersja aliasu dla ACTIVE. Wycofano.

COMPLETED
completed

Starsza wersja aliasu dla COMPLETED. Wycofano.

EXPIRED Obiekt nie jest już prawidłowy (okres validTimeInterval upłynął).
expired

Starsza wersja aliasu dla EXPIRED. Wycofano.

INACTIVE
inactive

Starsza wersja aliasu dla INACTIVE. Wycofano.