DateTime

Zapis JSON

{
  "date": string
}
Pola
date

string

Data i godzina w rozszerzonym formacie ISO 8601. Przesunięcie może być wymagane lub nie (patrz dokumentacja pola nadrzędnego). Godzinę można określić z dokładnością do nanosekundy. Przesunięcia można określić z dokładnością do sekundy (pomimo że przesunięcie takie nie jest objęte normą ISO 8601).

Na przykład:

W UTC 1985-04-12T23:20:50.52Z to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 23 w dniu 12 kwietnia 1985 roku.

1985-04-12T19:20:50.52-04:00 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku, 4 godziny przed UTC (ta sama chwila co w przykładzie powyżej). Gdyby data i godzina dotyczyły fizycznej lokalizacji w Nowym Jorku, byłby to odpowiednik czasu letniego wschodnioamerykańskiego (EDT). Pamiętaj, że przesunięcie jest różne w regionach, w których obowiązuje czas letni, w zależności od pory roku.

1985-04-12T19:20:50.52 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku bez informacji o przesunięciu.

Określenie przesunięcia sprawia, że jest to bezwzględny moment w czasie na całym świecie. Data i godzina zostaną skorygowane na podstawie strefy czasowej użytkownika. Na przykład czas 2018-06-19T18:30:00-04:00 będzie oznaczał godzinę 18:30:00 dla użytkownika w Nowym Jorku i 15:30:00 dla użytkownika w Los Angeles.

Pominięcie przesunięcia powoduje, że są to lokalne data i godzina, reprezentujące kilka momentów w czasie na całym świecie. Data i godzina będą zawsze odnosić się do bieżącej strefy czasowej użytkownika. Na przykład czas 2018-06-19T18:30:00 będzie oznaczał godzinę 18:30:00 dla użytkownika w Nowym Jorku, jak również 18:30:00 dla użytkownika w Los Angeles. Jest to przydatne, gdy ta sama lokalna data i godzina powinny mieć zastosowanie do wielu fizycznych lokalizacji w kilku strefach czasowych.