Zapisywanie kart

Kiedy użytkownik komputera klika w Twojej witrynie przycisk Zapisz w Google Pay, wyświetla się widok lightbox z podglądem karty. Pozwala on potwierdzić zapis. Gdy zapis zostanie potwierdzony, karta wyświetla się w aplikacji Google Pay. Użytkownik może zmienić konto Google powiązane z ofertą specjalną, klikając zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ramki, która wyświetla się po najechaniu myszą.

Kiedy użytkownik urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Google Pay klika przycisk Zapisz w Google Pay, trafia do aplikacji Google Pay, w której może dokończyć zapisywanie. Jeśli użytkownik nie ma tej aplikacji, kliknięcie przycisku otworzy witrynę mobilną, na której można dokończyć zapisywanie.

Więcej informacji znajdziesz w opisie funkcji Zapisz w Google Pay.