Integratievereisten

Als u Abonneren via Google wilt implementeren, moet u in het algemeen de onderstaande implementatietaken uitvoeren. Maar uw individuele omstandigheden (bijv. website- of backend-configuratie) kunnen bepaalde taken overbodig maken. In deze Implementatievereisten heeft de term Uitgever dezelfde betekenis als U in het Addendum van Abonneren via Google bij de Distributieovereenkomst voor Google Play voor ontwikkelaars.

 1. Google Play-ontwikkelaarsaccount:

  De Uitgever moet een Google Play-ontwikkelaarsaccount maken, een app uploaden en de app voor facturering aanzetten. De Uitgever moet de app in productie publiceren of een bestaande productie-app gebruiken.

 2. Publicatieconfiguratie: De Uitgever moet samenwerken met de technische Google-medewerkers om bepaalde configuratiepunten in te stellen die Google nodig heeft voor de integratie. Voorbeelden daarvan zijn URL's voor de vereiste API-eindpunten, logo/merkitems, SKU-gegevens, URL's van het privacybeleid en de Servicevoorwaarden. Deze configuratie moet worden uitgevoerd per geïntegreerde publicatie.

 3. Paginaopmaak: De Uitgever moet gestructureerde gegevens toevoegen die bestaan uit een publicatie-ID (overeenkomend met het ID in de Publicatieconfiguratie) en een label voor het toegangsrecht. De gestructureerde gegevens moeten op alle artikelpagina's staan, ook op documenten voor desktop en mobiele apparaten.

 4. Integratie met swg.js-client: De Uitgever moet de Google JavaScript-client integreren in de publicatiewebsite. De Uitgever moet de swg.js-clientbibliotheek gebruiken op alle pagina's waarop een betaalmuur kan worden geactiveerd, waaronder artikelen die deel uitmaken van een betaalmuur-implementatie aan de serverzijde. De Uitgever moet ook de functie swg.js getEntitlements aanroepen en de reactie van die functie correct verwerken.

  Als de Uitgever mobiele versies van de pagina's maakt en deze mobiele pagina's mogelijk betaalmuren activeren, moeten de mobiele pagina's geconfigureerd worden met een mobiele betaalmuur die de toegangsrechten van Abonneren via Google gebruikt, zodat de toegangsrechten van de gebruiker van Abonneren via Google worden gerespecteerd.

 5. Android-integratie: Als de Uitgever andere sets SKU's verkoopt op Android dan op het web, of als de Uitgever meerdere apps voor dezelfde publicatie heeft, moet de Uitgever zijn Android-apps updaten zodat deze de abonnementsaankoop controleren. Ook moet de Uitgever de Publication API voor Abonneren via Google aanroepen en de juiste toegang verlenen.

 6. Inloggen met Google: De Uitgever moet een optie voor Inloggen met Google opnemen op alle inlogpagina's voor het web en de relevante GIS-bibliotheken voor iOS- en Android-apps implementeren.

  Deze implementatie van Inloggen met Google moet de Publication API voor Abonneren via Google checken. Dit zorgt ervoor dat als het Google-account een gekoppeld toegangsrecht heeft bij de uitgever, het Google-account wordt gekoppeld aan het bestaande gebruikersaccount op de website van de Uitgever. Als de Publication API voor Abonneren via Google aangeeft dat de gebruiker een toegangsrecht heeft waarvan de Uitgever niet op de hoogte is, geeft de Uitgever de juiste toegang voor bekende gebruikers. Maar als de gebruiker niet bekend is, dan start de Uitgever het proces voor het maken van een uitgesteld account.

  Als het product voor een web- of mobiele app van de Uitgever helemaal niets kost en de toegang niet regelt met een betaalmuur, is Inloggen met Google niet vereist. Daarnaast is in het uitzonderlijke geval dat een uitgever geen gebruikersbeheersysteem gebruikt (de uitgever vertrouwt dan volledig op Abonneren via Google voor het beheren van gebruikerstransacties), geen integratie met Inloggen met Google nodig (of mogelijk).

 7. Handler voor aanmaak van account na aankoop: De uitgever moet na aankoop een account maken voor gebruikers.

  De Uitgever moet via het web swg.js-abonnementsgebeurtenissen en gegevens van toegangsrechten kunnen terugsturen naar de infrastructuur van de Uitgever. Voor aankopen die worden gedaan op Google-platformen of in de app, moet de Uitgever gebruikmaken van het proces voor de aanmaak van een uitgesteld account. De Uitgever krijgt dan meldingen over de aanmaak van accounts via Pub/Sub of de Publication API.

  De Uitgever moet zich abonneren op Play Cloud- of Lezersopbrengst Pub/Sub-gebeurtenissen binnen de infrastructuur van de Uitgever.

  De Uitgever moet de aankoopgegevens van abonnementsgebeurtenissen gebruiken om gebruikersprofiel- en abonnementsgegevens van de Subscription Status API van Google aan te vragen. Daarna moet de Account Management API het volgende doen:

  1. een account maken met de gebruikersprofielgegevens van Google en het abonnement koppelen aan dat account; of
  2. het gebruikersprofiel en de abonnementsgegevens van Google toevoegen aan een bestaand gebruikersaccount op de site van de Uitgever.

  Als een uitgever geen gebruikersbeheersysteem onderhoudt (de uitgever vertrouwt volledig op Abonneren via Google voor het beheer van gebruikerstransacties), is het maken van een account na een aankoop niet nodig (of mogelijk).

 8. iOS-integratie: Als de Uitgever content achter een betaalmuur heeft die is gekoppeld aan een SKU van Abonneren via Google in een iOS-app, moet de Uitgever na het gebruik van Inloggen bij Google de backend checken op toegangsrechten. Worden die niet gevonden, dan moet de Uitgever de Publication API voor Abonneren via Google aanroepen om te checken of er toegangsrechten zijn en toegang verlenen als die worden gevonden.

 9. Koppelen van abonnementen: Aan het einde van elk aankoopproces dat niet wordt verwerkt met Abonneren via Google, moet de Uitgever de functie om abonnementen te koppelen integreren om gebruikers de optie te geven om hun Google-account te koppelen. Uitgevers moeten een Google Cloud-project maken om abonnementskoppeling te implementeren.

 10. Vereisten voor in Duitsland gevestigde Uitgevers: In Duitsland gevestigde Uitgevers moeten het volgende implementeren:

  1. Plaats een duidelijke en goed leesbare opzegknop die altijd aanwezig is op uw website voor de Duitse abonnees met de tekst Contracten hier opzeggen [Verträge hier kündigen] of een gelijkwaardige, ondubbelzinnige bewoording.
  2. Leid de Duitse gebruikers die zich op uw publicatie hebben geabonneerd met Abonneren via Google en op uw opzegknop klikken naar https://support.google.com/googleplay/contact/cancel_sub_request om hun abonnementen op te zeggen.
  3. Reageer op abonnees die foutief proberen om een abonnement gekocht via Abonneren via Google rechtstreeks bij u op te zeggen met een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring waarin staat dat de abonnee naar https://support.google.com/googleplay/contact/cancel_sub_request moet gaan om een verzoek in te dienen tot opzegging van een contract dat is gekocht via Abonneren via Google.