Integratievereisten

Voordat je de integratie start, download je de Integratiestappen en QA-checklist. Deze zijn handig bij het plannen van je integratieproject voor Abonneren via Google. Deze checklist bevat een gedetailleerd overzicht van alle componenten en taken van Abonneren via Google waarnaar verwezen moet worden in het integratieproces van Abonneren via Google.

Overzicht

Het integratieproces voor Abonneren via Google bestaat uit de volgende componenten, die moeten voldoen aan de systeemvereisten voor Abonneren via Google. In bepaalde gevallen hoeft een uitgever een bepaald component niet te gebruiken. Dergelijke gevallen worden uitgebreid beschreven in de componentbeschrijving.

 1. Google Play-ontwikkelaarsaccount: De uitgever moet een Google Play-ontwikkelaarsaccount maken, een app uploaden en de app voor facturering aanzetten. De uitgever moet de app in productie publiceren of een bestaande productie-app gebruiken.
 2. Publicatieconfiguratie: De uitgever moet samenwerken met de technische Google-medewerkers om bepaalde configuratiepunten in te kunnen stellen. Deze items omvatten URL's voor vereiste API-eindpunten, logo-/merkitems, SKU-gegevens, URL voor privacybeleid en andere gegevens die Google nodig heeft om de integratie te configureren. Deze configuratie moet per geïntegreerde publicatie worden uitgevoerd.
 3. Paginaopmaak: De uitgever moet gestructureerde gegevens toevoegen aan alle artikelpagina's. Deze gegevens bestaan uit een publicatie-ID (die overeenkomt met de ID in de publicatieconfiguratie) en een toegangsrechtenlabel. Deze gegevens moeten op alle artikelpagina's staan, inclusief de AMP-documenten.
 4. Integratie met SwG.js-client: De uitgever moet de Google JavaScript-client integreren met de publicatiewebsite. De uitgever moet de swg.js-clientbibliotheek gebruiken op alle artikelpagina's waarop een betaalmuur kan worden geactiveerd, waaronder artikelen die deel uitmaken van een betaalmuur-implementatie aan de serverzijde. De uitgever moet ook de functie SWG.js getEntitlements aanroepen en de reactie van die functie correct verwerken.

  Voor zover de uitgever AMP-versies van de pagina's maakt en deze AMP-pagina's mogelijk betaalmuren kunnen activeren, moeten de AMP-pagina's zijn geconfigureerd voor AMP-subscriptions-google, zodat de toegangsrechten van gebruikers voor Abonneren via Google worden gerespecteerd.

 5. Google Nieuws: Als de uitgever de toegang beperkt tot content die hij laat zien in het Google Nieuws-product, dan moet de Google Nieuws-configuratie worden geüpdatet zodat deze werkt met Abonneren via Google. Dit betekent dat de daar verkochte SKU's werken op de van en door-producten van de uitgever en dat abonnementen die elders worden verkocht (via het eigen aankoopproces of via een aankoopproces van Abonneren via Google) kunnen worden herkend en nagekomen op Google Nieuws. Als de uitgever AMP-documenten wil gebruiken in de context van Google Nieuws, moet deze de documenten configureren voor het gebruik van AMP-subscriptions-google, zodat de toegangsrechten van gebruikers correct worden herkend.

 6. Android-integratie: Als de uitgever uiteenlopende sets SKU's verkoopt op Android of op het internet, of als de uitgever meerdere apps voor dezelfde publicatie heeft, moet de uitgever zijn Android-apps updaten om de abonnementsaankoop te checken. Ook moet de uitgever de Publicatie-API voor Abonneren via Google aanroepen en de juiste toegang verlenen.
 7. Inloggen bij Google: De uitgever moet een optie voor Inloggen bij Google toevoegen aan alle inlogpagina's voor het web, iOS-apps en Android-apps.

  Deze implementatie van Inloggen bij Google moet de Publicatie-API van Abonneren via Google checken om ervoor te zorgen dat als het Google-account een gekoppeld toegangsrecht heeft bij de uitgever, het account wordt gekoppeld aan het bestaande gebruikersaccount op de website van de uitgever. Als op de website van de uitgever de Publicatie-API van Abonneren via Google aangeeft dat de gebruiker een toegangsrecht heeft waarvan de uitgever niet op de hoogte is, dan geeft de uitgever de juiste toegang voor bekende gebruikers en wordt het proces voor het maken van een uitgesteld account gestart als de gebruiker onbekend is.

  Als het product voor een web- of mobiele app van een uitgever helemaal gratis is en geen betaalmuur heeft, is Inloggen bij Google niet vereist. Daarnaast is in het uitzonderlijke geval dat een uitgever geen gebruikersbeheersysteem gebruikt (de uitgever vertrouwt dan volledig op Abonneren via Google voor het beheren van gebruikerstransacties), geen integratie met Inloggen via Google nodig (of mogelijk).

 8. Aanmaak van account na aankoop: Uitgevers moeten na aankoop een account maken voor gebruikers.

  Een uitgever moet swg.js-abonnementsgebeurtenissen en gegevens van toegangsrechten kunnen doorgeven via het internet aan de uitgeversinfrastructuur. Voor aankopen die worden gedaan op Google Nieuws en via in-app-facturering bij Android, moet de uitgever gebruikmaken van het proces om een uitgesteld account te maken. Dit gebeurt op de website van de uitgever via swg.js op het moment dat die gebruikers de website bezoeken.

  Bij AMP-aankopen moet een uitgever, als hij een aankoopproces implementeert op AMP, zich abonneren op Play Cloud Pub/Sub-gebeurtenissen binnen de infrastructuur van de uitgever.

  De uitgever moet de aankoopgegevens van abonnementsgebeurtenissen gebruiken om gebruikersprofiel- en abonnementsgegevens van de Abonnementsstatus-API van Google aan te vragen. Daarna moet de Account Management API het volgende doen:

  1. Een account maken met de gebruikersprofielgegevens van Google en het abonnement koppelen aan dat account, of
  2. Het gebruikersprofiel en de abonnementsgegevens van Google toevoegen aan een bestaand gebruikersaccount op de site van de uitgever.

  In het geval dat een uitgever geen gebruikersbeheersysteem onderhoudt (de uitgever vertrouwt volledig op Abonneren via Google voor het beheer van gebruikerstransacties), is het maken van een account na een aankoop niet nodig (of mogelijk).

 9. Pagina om OAuth-account te linken: De uitgever moet een OAuth-inlogpagina maken om het volgende proces te vereenvoudigen:

  1. Verificatie van bestaande gebruikers van de uitgever
  2. Check op toegangsrechten van gebruikers
  3. Het maken van een toegangstoken voor gebruikers
  4. De toegangstoken omleiden en terugsturen naar de verwijzende pagina

  In het geval dat een uitgever geen gebruikersbeheersysteem onderhoudt (de uitgever vertrouwt volledig op Abonneren via Google voor het beheer van gebruikerstransacties), is er geen pagina nodig (of mogelijk) om een OAuth-account te koppelen.

 10. Toegangsrechten-API: De uitgever moet een API voor toegangsrechten maken die een toegangstoken accepteert. Deze moet zijn gemaakt via het proces voor OAuth-accountkoppeling van uitgevers en reageren met de toegangsrechten van een gebruiker. Deze toegangsrechten worden weergegeven als een reeks labels waartoe de gebruiker toegang heeft en optioneel een tekstbeschrijving van het product dat de gebruiker heeft gekocht.

  In het geval dat een uitgever geen gebruikersbeheersysteem onderhoudt (de uitgever vertrouwt volledig op Abonneren via Google voor het beheer van gebruikerstransacties), is een API voor het koppelen van toegangsrechten niet nodig (of mogelijk).

 11. Prompt voor automatisch inloggen: Als de Toegangsrechten-API van Google een toegangsrecht van een gebruiker ophaalt dat bekend is bij de uitgever, maar de gebruiker momenteel niet ingelogd is bij een uitgeverssysteem, dan raden we de uitgever sterk aan om de gebruiker automatisch in te loggen op het account op de site van de uitgever. De uitgever kan de swg.js-functies voor automatisch inloggen gebruiken om de gebruiker op de hoogte te stellen van deze gebeurtenis of de gebruiker te vragen in te stemmen met de inlogactie voordat deze wordt uitgevoerd.
 12. iOS-integratie: Als de uitgever content achter een betaalmuur heeft die is gekoppeld aan een SKU met Abonneren via Google in een iOS-app, dan moet de uitgever na het gebruik van Inloggen bij Google de backend checken op toegangsrechten en, als die niet zijn gevonden, de Publicatie-API van Abonneren via Google aanroepen om te checken of er toegangsrechten zijn en om toegang te verlenen als deze zijn gevonden.
 13. Abonnementen opslaan: Aan het einde van elk aankoopproces dat niet via Abonneren via Google wordt uitgevoerd, moet de uitgever de functie Abonnement opslaan integreren, zodat gebruikers hun Google-account kunnen koppelen.