Schemat temperatury

Nest Thermostat 

sdm.devices.traits.Temperature

Ta cecha należy do każdego urządzenia z czujnikiem do pomiaru temperatury.

Pola

Pole Opis Typ danych
ambientTemperatureCelsius Temperatura mierzona na urządzeniu w stopniach Celsjusza. number
Przykład: 23.0

Przykładowe żądanie i odpowiedź GET

Prośba

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

Odpowiedź

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Temperature" : {
      "ambientTemperatureCelsius" : 23.0
    }
  }
}

Polecenia

Nie ma dostępnych poleceń dla tej cechy.

Błędy

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji błędów interfejsu API.