Schemat ustawień

Nest Thermostat 

sdm.devices.traits.Settings

Ta cecha jest powiązana z informacjami o ustawieniach każdego urządzenia.

Pola

Pole Opis Typ danych
temperatureScale Format stopni wyświetlanych na urządzeniu Google Nest Thermostat. string
Wartości: „CELSIUS”, „FAHRENHEIT”

Przykładowe żądanie i odpowiedź GET

Prośba

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

Odpowiedź

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Settings" : {
      "temperatureScale" : "CELSIUS"
    }
  }
}

Polecenia

Nie ma dostępnych poleceń dla tej cechy.

Błędy

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji błędów interfejsu API.