สคีมาการตั้งค่า

Nest Thermostat 

sdm.devices.traits.Settings

ลักษณะนี้เป็นของอุปกรณ์ใดก็ได้สำหรับข้อมูลการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ช่อง

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล
temperatureScale รูปแบบองศาที่แสดงใน Google Nest Thermostat string
ค่า: "CELSIUS", "FAHRENHEIT"

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ GET

ส่งคำขอ

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

คำตอบ

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Settings" : {
      "temperatureScale" : "CELSIUS"
    }
  }
}

คำสั่ง

ไม่มีคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับลักษณะนี้

ข้อผิดพลาด

ดูรายการรหัสข้อผิดพลาด API ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของ API