Kamera Ses Şeması

Nest Cam (eski) Nest Hub Max Nest Doorbell (eski) 

sdm.devices.traits.CameraSound

Bu özellik, ses algılama etkinliklerini destekleyen tüm cihazlara aittir.

Alanlar

Bu özellik için kullanılabilecek alan yok.

Komutlar

Bu özellik için kullanılabilir komut yok.

Etkinlikler

Ses

Kamera ses algıladı.

Ses etkinliği

Yük

{
  "eventId" : "7c3ab897-e9cf-4705-8944-0b1ec0df4129",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraSound.Sound" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "dqVXZ_mrTaM9mMC8w4-yRsgi-V..." } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }

Ses etkinliği alanları

Alan Açıklama Veri Türü
eventSessionId İlgili etkinlikleri içeren tek bir oturumun parçası olarak gerçekleşen etkinliklere verilen kimlik. Etkinlikleri birleştirmek için kullanılabilir. string
Örnek: "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
eventId Etkinlikle ilişkilendirilen kimlik.

Bu etkinlikle ilgili kamera resmini indirmek için GenerateImage komutu ile kullanın.

string
Örnek: "dqVXZ_mrTaM9mMC8w4-yRsgi-V..."

Etkinlik yükü alanları

Alan Açıklama Veri Türü
eventId Etkinliğin benzersiz tanımlayıcısı. string
Örnek: "7c3ab897-e9cf-4705-8944-0b1ec0df4129"
timestamp Etkinliğin gerçekleştiği zaman. string
Örnek: "2019-01-01T00:00:01Z"
resourceUpdate Kaynak güncellemesiyle ilgili bilgileri ayrıntılandıran bir nesne. object
userId Kullanıcıyı temsil eden benzersiz ve kodu karartılmış bir tanımlayıcı. string
Örnek: "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi"
resourceGroup Bu etkinlikle benzer güncellemelere sahip olabilecek kaynakları belirten bir nesne. Etkinliğin kendisinin kaynağı (resourceUpdate nesnesinden) bu nesnede her zaman mevcut olur. object

Farklı etkinlik türleri ve işleyiş şekilleri hakkında daha fazla bilgi için Etkinlikler bölümünü inceleyin.

Hatalar

Bu özellikle ilgili olarak aşağıdaki hata kodları döndürülebilir:

Hata Mesajı RPC Sorun giderme
Kamera resmi artık indirilemiyor. DEADLINE_EXCEEDED Etkinlik resimlerinin süresi, etkinlik yayınlandıktan 30 saniye sonra dolar. Resmi, süresi dolmadan önce indirmeyi unutmayın.
Etkinlik kimliği kameraya ait değil. FAILED_PRECONDITION Kamera etkinliği tarafından döndürülen doğru eventID değerini kullanın.

API hata kodlarının tam listesi için API Hata Kodu Referansı'na bakın.