CameraPerson Şeması

Nest Cam (eski) Nest Cam (dış mekan veya iç mekan, pil) Floodlight'lı Nest Cam Nest DobellNest DobellNest DobellNest Cam (eski)Nest Dobell(iç mekan, kablolu)

sdm.devices.traits.CameraPerson

Bu özellik, kişi algılama etkinliklerini destekleyen tüm cihazlara aittir.

Alanlar

Bu özellik için kullanılabilir alan yok.

Komutlar

Bu özellik için kullanılabilecek komut yok.

Etkinlikler

Kişi

Güncellenebilir 

Kamera bir kişi algıladı.

Bu etkinlik, güncellenebilir bildirimleri destekler. Bu etkinlikten oluşturulan mevcut uygulama bildirimleri, aynı eventThreadId öğesine sahip sonraki bir etkinliğin içeriği kullanılarak güncellenebilir.

Kişi etkinliği

Yük

{
  "eventId" : "f9ae062c-2d55-4ddc-bbc0-152d4e46baac",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraPerson.Person" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "Bcj65Y83S12OgMvPMzk3GCiVf1...", } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"eventThreadId" : "d67cd3f7-86a7-425e-8bb3-462f92ec9f59",
"eventThreadState" : "STARTED",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }

Kişi etkinlik alanları

Alan Açıklama Veri Türü
eventSessionId Nest Doorbell (pil) Nest Doorbell (kablolu) İlgili etkinliklerin tek bir oturumunda gerçekleşen etkinliklere atanan kimlik. Etkinlikleri birleştirmek için kullanılabilir.

Bu etkinliği, CameraClipPreview özelliğinin ilgili ClipPreview etkinliğiyle ilişkilendirmek için kullanın.

string
Örnek: "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
eventId Nest Cam (eski) Nest Hub Max Nest Doorbell (eski) Etkinlikle ilişkilendirilen bir kimlik.

Bu etkinlikle ilgili kamera resmini indirmek için GenerateImage komutu ile birlikte kullanın.

string
Örnek: "Bcj65Y83S12OgMvPMzk3GCiVf1..."

Etkinlik yük alanları

Alan Açıklama Veri Türü
eventId Etkinliğin benzersiz tanımlayıcısıdır. string
Örnek: "f9ae062c-2d55-4ddc-bbc0-152d4e46baac"
timestamp Etkinliğin gerçekleştiği zaman. string
Örnek: "2019-01-01T00:00:01Z"
resourceUpdate Kaynak güncellemesiyle ilgili bilgileri ayrıntılandıran bir nesne. object
userId Kullanıcıyı temsil eden benzersiz ve kodu karartılmış bir tanımlayıcı. string
Örnek: "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi"
eventThreadId Güncellenebilir Etkinlik ileti dizisinin benzersiz tanımlayıcısı. string
Örnek: "d67cd3f7-86a7-425e-8bb3-462f92ec9f59"
eventThreadState Güncellenebilir Etkinlik ileti dizisinin durumu. string
Değerler: "STARTED", "UPDATED", "ENDED"
resourceGroup Bu etkinliğe benzer güncellemelere sahip olabilecek kaynakları gösteren nesne. Etkinliğin kaynağı (resourceUpdate nesnesinden) her zaman bu nesnede bulunur. object

Farklı etkinlik türleri ve bunların işleyiş şekli hakkında daha fazla bilgi için Etkinlikler bölümüne bakın.

Hatalar

Bu özellikle ilgili olarak aşağıdaki hata kodları döndürülebilir:

Hata Mesajı RPC Sorun giderme
Kamera görseli artık indirilemiyor. DEADLINE_EXCEEDED Etkinlik resimlerinin süresi, etkinlik yayınlandıktan 30 saniye sonra dolar. Resmi, süresi dolmadan önce indirmeyi unutmayın.
Etkinlik kimliği kameraya ait değil. FAILED_PRECONDITION Kamera etkinliğinin döndürdüğü doğru eventID değerini kullanın.

API hata kodlarının tam listesi için API Hata Kodu Referansı'na bakın.