สคีมารูปภาพกล้องถ่ายรูป

Nest Cam (เดิม) Nest Hub Max Nest Doorbell (เดิม) 

sdm.devices.traits.CameraImage

ลักษณะนี้เป็นของทุกอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ

ช่อง

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล
maxImageResolution ความละเอียดรูปภาพสูงสุดที่รองรับ ImageResolution

ความละเอียดของภาพ (maxImageResolution)

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล
width ความกว้างของความละเอียดรูปภาพสูงสุด อาจใช้เป็นพารามิเตอร์การค้นหาใน URL สำหรับดาวน์โหลดได้ด้วย int32
ตัวอย่าง: 1280
height ความสูงที่มีความละเอียดรูปภาพสูงสุด อาจใช้เป็นพารามิเตอร์การค้นหาใน URL สำหรับดาวน์โหลดได้ด้วย int32
เช่น 960

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ GET

ส่งคำขอ

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

คำตอบ

{
 "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  }
 }
}

คำสั่ง

ไม่มีคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับลักษณะนี้

ข้อผิดพลาด

ดูรายการรหัสข้อผิดพลาด API ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของ API