สําหรับความช่วยเหลือและคําตอบสําหรับคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการเข้าถึงอุปกรณ์ โปรดไปที่ Stack Overflow

นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานปัญหาหรือส่งความคิดเห็นให้เราผ่านทางตัวติดตามปัญหาได้อีกด้วย โปรดใส่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา นอกเหนือจากไฟล์ (เช่น บันทึกและวิดีโอ) ซึ่งจะช่วยให้ทีมของเราสามารถจําลองและแก้ไขปัญหา