ข้อมูลอ้างอิงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์

ในระหว่างหรือหลังจากการลิงก์บัญชี PCM อาจแสดงข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดที่แสดงที่นี่ จะแสดงตามลำดับความสำคัญ

ในเอกสารนี้ PARTNER อ้างถึงชื่อของDevice Access project

ระหว่างการลิงก์บัญชี

ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการลิงก์บัญชี

เกิดข้อผิดพลาด

ข้อความคำอธิบาย

โปรดติดต่อนักพัฒนาแอปนี้หากปัญหายังคงอยู่

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่พบ Project รหัสที่ระบุใน URL ของ PCM หรือ URL ไม่ถูกต้อง อย่าลืมใช้รหัส Project ที่ถูกต้องสำหรับ project

ข้อผิดพลาดนี้อาจแสดงข้อความแตกต่างกัน

ข้อความคำอธิบาย

โปรดติดต่อ PARTNER หากปัญหายังคงอยู่

ข้อผิดพลาดเวอร์ชันนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการดังนี้

  • ปิดใช้งาน Device Access project แล้ว
  • รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ที่ใช้ใน PCM ไม่ตรงกับรหัสที่กำหนดค่าไว้สำหรับ Device Access project

หากต้องการเปิดใช้ PARTNER ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ย้ายข้อมูลบัญชี Nest ไปยัง Google แล้ว

ข้อผิดพลาดเวอร์ชันนี้เกิดขึ้นเมื่อ user การพยายามลิงก์บัญชีไม่มีบัญชี Nest หรือไม่ได้ย้ายข้อมูลบัญชี Nest นั้นไปยังบัญชี Google และอาจเกิดขึ้นหากการย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ แต่บัญชี Google ไม่มีโครงสร้าง

ระบบจะระบุ URL "ย้ายข้อมูลไปยัง Google" ให้พร้อมกับข้อผิดพลาดเวอร์ชันนี้
ข้อผิดพลาดเวอร์ชันนี้จะเกิดขึ้นหาก user พยายามลิงก์บัญชีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอายุสำหรับการจัดการบัญชี Google ของตนเอง บัญชีประเภทเหล่านี้ใช้กับ Device Accessไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดด้านอายุในบัญชี Google

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพาร์ทเนอร์

ข้อความคำอธิบาย

เรียกข้อมูลไม่ได้ โปรดติดต่อ PARTNER เพื่อยืนยันว่าตั้งค่าบัญชีอย่างถูกต้อง คุณอาจต้องเพิ่มอีเมลของนักพัฒนาแอปเป็นสมาชิกในบ้านในการตั้งค่าแอป Google Home

ข้อผิดพลาดเวอร์ชันนี้จะใช้กับ Device Access แซนด์บ็อกซ์และจะเกิดขึ้นเมื่อบัญชี Google ที่ใช้กับ PCM ไม่ใช่บัญชีที่ได้รับอนุญาตในโครงสร้างที่ลิงก์อยู่ ตรวจสอบว่าบัญชี Google เป็นสมาชิกของบ้านที่แสดงอยู่ในแอป Google Home

ดูวิธีการจัดการสมาชิกในบ้านได้ในแชร์บ้านและอุปกรณ์ในแอป Google Home
ข้อความคำอธิบาย
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ user การพยายามลิงก์บัญชีมีบัญชี Google แต่ผู้จัดการบ้านมีบัญชี Nest ผู้จัดการบ้านต้องย้ายข้อมูลบัญชี Nest นั้นไปยังบัญชี Google เพื่อให้ลิงก์บัญชีได้

เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้งในอีก 2-3 นาที

ข้อผิดพลาดนี้ครอบคลุมข้อผิดพลาดภายในอื่นๆ ทั้งหมดด้วย รอสักครู่ก่อนที่จะลองลิงก์บัญชีอีกครั้ง

บัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้

ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อดู PCM สำหรับบัญชี Google ที่ลงชื่อเข้าใช้และอาจลิงก์กับ a Device Access projectอยู่แล้ว

ไม่พบการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์

ข้อความคำอธิบาย
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ user ไม่ได้เชื่อมต่อพาร์ทเนอร์ใดๆ สำหรับ Device Access

ไม่พบบ้าน

ข้อความคำอธิบาย

คุณต้องมีบ้านเพื่อดูการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ user นำโครงสร้างทั้งหมดออกจากบ้านในแอป Google Home

ไม่พบอุปกรณ์ในบ้าน

ข้อความคำอธิบาย

โปรดตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อย่างน้อย 1 เครื่องในบ้าน

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ user นำอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับ Device Access ออกจากบ้านในแอป Google Home แล้ว