Smart Device Management API

SDM API คือ REST API ที่ให้วิธีต่างๆ ในการดูลักษณะและเรียกใช้คำสั่งลักษณะเพื่อการจัดการอุปกรณ์ Google Nest ใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ได้รับในระหว่างกระบวนการให้สิทธิ์กับการเรียก API แต่ละครั้ง

ลักษณะเฉพาะ

SDM API ใช้โมเดลแบบอิงตามลักษณะสำหรับข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ อ่านคู่มืออุปกรณ์แต่ละรายการเพื่อดูว่าอุปกรณ์มีลักษณะใดบ้าง

วิธีการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่ใช้กับ SDM API ได้ที่เอกสารอ้างอิง API

executeCommand

เรียกใช้คำสั่งกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

ใช้การเรียกใช้ POST เพื่อเรียกใช้คำสั่ง เช่น หากต้องการเปลี่ยนโหมดตัวควบคุมอุณหภูมิ ให้ทำดังนี้

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.ThermostatMode.SetMode",
 "params" : {
  "mode" : "HEAT"
 }
}

ดูตัวอย่างคำสั่งเพิ่มเติมได้ในหน้าข้อมูลอ้างอิงลักษณะเฉพาะแต่ละหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการลักษณะทั้งหมด

รับ

รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

การเรียก GET จะแสดงผลเป็นคำตอบเดียวที่มีช่องและค่าปัจจุบันสำหรับลักษณะทั้งหมดที่มีสำหรับโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ user อนุญาตและออบเจ็กต์ "parentRelations" ซึ่งเป็นทรัพยากรระดับบนสุดของทรัพยากรปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นโครงสร้างหรือห้องก็ได้

เช่น Nest Thermostat อาจแสดงข้อมูลต่อไปนี้

GET /enterprises/project-id/devices/device-id
{
 "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
 "type" : "sdm.devices.types.THERMOSTAT",
 "assignee" : "enterprises/project-id/structures/structure-id/rooms/room-id",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.Connectivity" : {
   "status" : "ONLINE"
  },
  "sdm.devices.traits.Fan" : {
   "timerMode" : "ON",
   "timerTimeout" : "2019-05-10T03:22:54Z"
  },
  "sdm.devices.traits.Humidity" : {
   "ambientHumidityPercent" : 35.0
  },
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  },
  "sdm.devices.traits.Settings" : {
   "temperatureScale" : "CELSIUS"
  },
  "sdm.devices.traits.Temperature" : {
   "ambientTemperatureCelsius" : 23.0
  },
  "sdm.devices.traits.ThermostatEco" : {
   "availableModes" : ["MANUAL_ECO", "OFF"],
   "mode" : "MANUAL_ECO",
   "heatCelsius" : 20.0,
   "coolCelsius" : 22.0
  },
  "sdm.devices.traits.ThermostatHvac" : {
   "status" : "HEATING"
  },
  "sdm.devices.traits.ThermostatMode" : {
   "availableModes" : ["HEAT", "COOL", "HEATCOOL", "OFF"],
   "mode" : "COOL"
  },
  "sdm.devices.traits.ThermostatTemperatureSetpoint" : {
   "heatCelsius" : 20.0,
   "coolCelsius" : 22.0
  }
 },
 "parentRelations" : [
  {
   "parent" : "enterprises/project-id/structures/structure-id/rooms/room-id",
   "displayName" : "Lobby"
  }
 ]
}

ลิสต์

แสดงรายการโครงสร้าง ห้อง หรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

หากต้องการแสดงรายการโครงสร้าง ห้อง หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงรายการเดียว ให้เรียก GET กับปลายทางทรัพยากรที่เหมาะสมดังนี้

GET /enterprises/project-id/structures
GET /enterprises/project-id/structures/structure-id/rooms
GET /enterprises/project-id/devices

การใช้งานร่วมกับ Google Assistant

เมื่อให้สิทธิ์อุปกรณ์สำหรับ SDM แล้ว Google จะรับรู้ถึงอุปกรณ์ใน Home Graph และจัดการสถานะของอุปกรณ์โดยตรง หากคุณมีการผสานรวม Google Assistant เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ให้ทำดังนี้

ข้อผิดพลาด

ดูรายการรหัสข้อผิดพลาด API ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของ API