ภาพรวมการแจ้งเตือน Nearby

การแจ้งเตือนใกล้เคียงช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ โดยแสดงการแจ้งเตือนเฉพาะตําแหน่งสําหรับแอปและเว็บไซต์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปล่วงหน้า คุณจะใช้การแจ้งเตือนใกล้เคียงเพื่อทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • กระตุ้นการติดตั้งแอปของคุณเอง
  • เปิดโปรไฟล์ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ธุรกิจในแอปโซเชียล
  • เริ่มการสนทนาหรือแชทบ็อตในแอปรับส่งข้อความ
  • กระตุ้นให้ผู้บริโภคไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง
  • ช่วยให้ผู้ใช้สํารวจสินค้าคงคลังของร้านค้า
  • กระตุ้นการเช็คอิน รีวิวภายในแอปในพื้นที่/การเดินทาง

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะเชื่อมโยงแอปหรือเว็บไซต์กับบีคอน BLE หรืออุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้ BLE ได้ ผู้ใช้ Android ที่อยู่ใกล้อุปกรณ์หรือบีคอนนั้นจะเห็นข้อความในส่วน "ใกล้เคียง" ของ "การตั้งค่า Google" การ์ด "การตั้งค่าด่วน" ในบริเวณใกล้เคียงจะสว่างขึ้นในอุปกรณ์ที่รองรับ และข้อความที่ทํางานได้ดีจะเป็นการแจ้งเตือน ข้อความอาจนําไปยัง Play Store, เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแอปไปยังแอปโดยตรงหากติดตั้งแอปไว้ ฟังก์ชันการทํางานนี้จะมีอยู่ในบริการ Google Play คุณจึงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแอปเพื่อเริ่มใช้

การแจ้งเตือนใกล้เคียงใช้ได้กับบีคอน Eddystone ทุกประเภทและ iBeacon

ประสบการณ์ในการใช้งานเบื้องต้นที่คุณมอบให้ได้มี 2 ประเภทได้แก่ การแจ้งเตือนใกล้เคียง

  • ลิงก์ไปยัง HTTPS URL เพื่อส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ และเปิด URL ในเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้แตะการแจ้งเตือน
  • เรียกใช้ Intent ของแอปเพื่อเปิดแอปที่ติดตั้งไว้แล้วและดําเนินการบางอย่าง หากไม่ได้ติดตั้งแอป ระบบจะนําผู้ใช้ไปที่ Play Store ที่ติดตั้งแอปได้ ผู้ใช้จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่ระบุโดยนักพัฒนาแอปต่อไปได้

โดยที่ประสบการณ์การใช้งานไม่ได้กําหนดให้ต้องมีการติดตั้งแอปไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้