ภาพรวม

Nearby Messages API เป็น API การสมัครรับข้อมูลแบบเผยแพร่ที่ช่วยให้คุณส่งเพย์โหลดไบนารีขนาดเล็กระหว่างอุปกรณ์ Android และ iOS ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แต่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Nearby ใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อสื่อสารรหัสการจับคู่แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างอุปกรณ์ที่ตรวจพบรหัสการจับคู่เดียวกัน เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบรหัสการจับคู่จากอุปกรณ์ใกล้เคียง อุปกรณ์จะส่งรหัสการจับคู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบ และตรวจสอบว่ามีข้อความที่จะส่งสำหรับชุดการสมัครใช้บริการปัจจุบันของแอปพลิเคชันหรือไม่

Nearby Messages ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี Google

กลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ลำดับต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อความ

  1. แอปที่เผยแพร่ส่งคำขอเชื่อมโยงเพย์โหลดไบนารี (ข้อความ) กับรหัสการจับคู่ในเวลาที่ไม่ซ้ำกัน (โทเค็น) เซิร์ฟเวอร์จะทำการเชื่อมโยงชั่วคราวระหว่างเพย์โหลดของข้อความและโทเค็น

  2. อุปกรณ์ที่เผยแพร่ใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อทำให้อุปกรณ์ใกล้เคียงตรวจพบโทเค็นได้ อุปกรณ์ที่เผยแพร่ยังใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อสแกนหาโทเค็นจากอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย

  3. แอปที่สมัครใช้บริการจะเชื่อมโยงการสมัครใช้บริการของตนกับโทเค็นและใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อส่งโทเค็นไปยังผู้เผยแพร่โฆษณาและตรวจจับโทเค็นของผู้เผยแพร่

  4. เมื่อฝ่ายใดฝั่งหนึ่งตรวจพบโทเค็นของอีกฝ่าย ระบบจะรายงานโทเค็นนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

  5. เซิร์ฟเวอร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่องเมื่อทั้ง 2 เครื่องเชื่อมโยงกับโทเค็นทั่วไป และคีย์ API ที่แอปการโทรใช้จะเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เดียวกันใน Google Developers Console

เมื่อใช้ Nearby SDK ของบริการ Google Play ระบบจะรวบรวมการวิเคราะห์การใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

  • เมตริกประสิทธิภาพ: ระบบจะรวบรวมระยะเวลาการเผยแพร่และการสมัครใช้บริการ รวมถึงจำนวนข้อความที่ได้รับเมื่อใช้ SDK ใกล้เคียง
  • ข้อมูลอุปกรณ์: ระบบจะรวบรวมและเชื่อมโยงรุ่นอุปกรณ์ ประเทศ เวอร์ชันบิลด์ และชื่อแพ็กเกจแอปพลิเคชันกับเมตริกประสิทธิภาพเพื่อระบุส่วนแบ่งเฉพาะภูมิภาคและอุปกรณ์
  • การเผยแพร่ข้อความ Nearby: Google จะจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านข้อความใกล้เคียงไว้จนกว่าข้อความจะไม่เผยแพร่อีกต่อไป ข้อมูลนี้จะแชร์กับผู้สมัครใช้บริการที่อยู่ใกล้อุปกรณ์นั้นๆ

ผู้ใช้ปลายทางสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลนี้โดยไปที่การตั้งค่า > Google > การใช้งานและการวินิจฉัย