ภาพรวม

Nearby Messages API เป็น API ที่สมาชิกเผยแพร่ซึ่งใช้สำหรับส่งเพย์โหลดไบนารีขนาดเล็กระหว่างอุปกรณ์ Android และ iOS ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แต่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Nearby ใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อสื่อสารรหัสการจับคู่ที่ไม่ซ้ำกันระหว่างอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างอุปกรณ์ที่ตรวจพบรหัสการจับคู่เดียวกัน เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบรหัสการจับคู่จากอุปกรณ์ใกล้เคียง อุปกรณ์จะส่งรหัสการจับคู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อความใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบ และตรวจสอบว่ามีข้อความที่จะส่งสำหรับชุดการสมัครใช้บริการปัจจุบันของแอปพลิเคชันหรือไม่

ข้อความ Nearby ไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Google

กลไกที่แน่นอนสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ลำดับต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อความ

  1. แอปการเผยแพร่ส่งคำขอเพื่อเชื่อมโยงเพย์โหลดไบนารี (ข้อความ) กับรหัสการจับคู่แบบไม่ซ้ำตามเวลา (โทเค็น) เซิร์ฟเวอร์จะเชื่อมโยง เพย์โหลดข้อความและโทเค็นชั่วคราว

  2. อุปกรณ์ที่เผยแพร่จะใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อให้อุปกรณ์ใกล้เคียงตรวจพบโทเค็นได้ และอุปกรณ์เผยแพร่ยังใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อสแกนหาโทเค็นจากอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย

  3. แอปที่สมัครใช้บริการจะเชื่อมโยงการสมัครใช้บริการของตนกับโทเค็นและใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อส่งโทเค็นไปยังผู้เผยแพร่และตรวจหาโทเค็นของผู้เผยแพร่

  4. เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตรวจพบโทเค็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะรายงานโทเค็นนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

  5. เซิร์ฟเวอร์อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่องเมื่อทั้งคู่เชื่อมโยงกับโทเค็นทั่วไป และคีย์ API ที่แอปที่เรียกใช้เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เดียวกันใน Google Developers Console

เมื่อใช้ SDK ใกล้เคียงของบริการ Google Play ระบบจะรวบรวมการวิเคราะห์การใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

  • เมตริกประสิทธิภาพ: ระบบจะรวบรวมระยะเวลาของการเผยแพร่และการสมัครใช้บริการ รวมถึงจำนวนข้อความที่ได้รับเมื่อใช้ Nearby SDK
  • ข้อมูลอุปกรณ์: ระบบจะรวบรวมและเชื่อมโยงรุ่นอุปกรณ์ ประเทศ เวอร์ชันบิลด์ และชื่อแพ็กเกจแอปพลิเคชัน และเชื่อมโยงกับเมตริกประสิทธิภาพเพื่อระบุส่วนเฉพาะภูมิภาคและเฉพาะอุปกรณ์
  • การเผยแพร่ข้อความ Nearby: Google จะจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านข้อความใกล้เคียงไว้จนกว่าข้อความจะไม่ได้รับการเผยแพร่อีกต่อไป ข้อมูลนี้จะแชร์กับสมาชิกที่อยู่ใกล้อุปกรณ์นั้นๆ

ผู้ใช้ปลายทางจะอนุญาตหรือปฏิเสธคอลเล็กชันนี้ได้โดยไปที่การตั้งค่า > Google > การใช้งานและการวินิจฉัย