ข้อมูลอ้างอิงเฟรมเวิร์ก MLKitBarcodeScanning

BarcodeFormat

struct BarcodeFormat : OptionSet

ตัวเลือกในการระบุรูปแบบบาร์โค้ดที่ห้องสมุดสามารถตรวจพบ

 • รูปแบบที่ไม่รู้จัก

 • all

  ทุกรูปแบบ

  คำประกาศ

  Swift

  static var all: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจหา Code-128

  คำประกาศ

  Swift

  static var code128: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจหา Code-39

  คำประกาศ

  Swift

  static var code39: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจหา Code-93

  คำประกาศ

  Swift

  static var code93: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับ Codabar

  คำประกาศ

  Swift

  static var codaBar: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับเมทริกซ์ข้อมูล

  คำประกาศ

  Swift

  static var dataMatrix: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจหา EAN-13

  คำประกาศ

  Swift

  static var EAN13: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับ EAN-8

  คำประกาศ

  Swift

  static var EAN8: BarcodeFormat { get }
 • ITF

  การตรวจจับ ITF

  คำประกาศ

  Swift

  static var ITF: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับคิวอาร์โค้ด

  คำประกาศ

  Swift

  static var qrCode: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับ UPC-A

  คำประกาศ

  Swift

  static var UPCA: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับ UPC-E

  คำประกาศ

  Swift

  static var UPCE: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับ PDF-417

  คำประกาศ

  Swift

  static var PDF417: BarcodeFormat { get }
 • การตรวจจับโค้ดแอซเท็ก

  คำประกาศ

  Swift

  static var aztec: BarcodeFormat { get }