Nhận dạng ngôn ngữ

Với API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của Bộ công cụ học máy, bạn có thể xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản.

Tính năng nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp, thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Các khả năng chính

  • Hỗ trợ ngôn ngữ rộng. Xác định hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Hãy xem danh sách đầy đủ.

  • Hỗ trợ văn bản có chữ La Mã. Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bulgaria, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung bằng cả chữ viết bản địa và chữ La Mã.

Kết quả mẫu

Nhận dạng ngôn ngữ một cách đơn giản
"Tàu thuỷ của tôi chứa đầy lươn." en (Tiếng Anh)
"Đào Sơn xue hai" zh-Latn (Tiếng Trung Latinh)
"ph'nglui mglw'nafh wgah'nagl fhtagn" und (chưa được xác định)
Phân bổ độ tin cậy
"một cuộc đảo chính thân thiện" en (0,52)
fr (0,44)
ca (0,03)