Podsumowanie zasobu

Interfejsy

Nazwa Opis
CoActivityDelegate Zestaw podstawowych opcji konfiguracji podany przez hosta.
CoDoingClient Stworzone przez klienta środowisko CoDoing z punktami zaczepienia dla hostów, które powiadamiają o aktualizacjach stanu.
CoDoingDelegate Zestaw wywołań zwrotnych dostarczony przez gospodarza wymagany do obsługi środowiska CoDoing.
CoDoingState Stan zakodowany binarnie na potrzeby funkcji CoDoing.
CoWatchingClient Stworzone przez klienta środowisko CoWatching z punktami zaczepienia dla gospodarzy zarządzającymi stanem.
CoWatchingDelegate Zestaw wywołań zwrotnych dostarczony przez gospodarza wymagany do obsługi środowiska CoWatching.
CoWatchingState Stan związany z wspólnym oglądaniem.

Aliasy typu

Nazwa Opis
CoWatchingQueryResponse
LiveSharingFailureEventType Wskazuje, że zdarzenie błędu wystąpiło przed udostępnianiem na żywo, w jego trakcie lub po nim.
PlaybackState Aktualny PlaybackState na potrzeby wspólnego oglądania.