Podpis usługi MeetAddon.createAddonSession

Tworzy sesję dodatkową.

Podpis

createAddonSession: (options: AddonSessionOptions) => Promise<AddonSession>;

Szczegóły

Typ (options: AddonSessionOptions) => Promise<AddonSession>
Opcjonalnie Nie
Tylko do odczytu Nie