Pierwsze kroki z Google Maps Platform

Na tej stronie przedstawiamy podstawowe, wymagane kroki, które należy wykonać, aby zacząć korzystać z dowolnego z interfejsów API i pakietów SDK w Google Maps Platform.

Krótkie wprowadzenie

Jeśli nigdy nie zdarzyło Ci się tworzyć konta rozliczeniowego lub projektu w Google Cloud Console, kliknij przycisk Rozpocznij, który prowadzi do interaktywnej konfiguracji w Cloud Console dla nowych użytkowników:

Rozpocznij

Możesz też wykonać wymagane kroki konfiguracji, klikając te karty:

Krok 1

Konsola

 1. W konsoli Google Cloud na stronie wyboru projektów kliknij Utwórz projekt, aby rozpocząć tworzenie nowego projektu Cloud.

  Otwórz stronę selektora projektów

 2. Sprawdź, czy w projekcie Cloud włączone są płatności. Sprawdź, czy w projekcie są włączone płatności

  Google Cloud oferuje okres próbny za opłatą 0,00 USD. Okres próbny kończy się po 90 dniach lub po naliczeniu opłat o wartości 300 USD, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. W każdej chwili możesz zrezygnować. W ramach Google Maps Platform otrzymujesz cykliczne środki w wysokości 200 USD miesięcznie. Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Środki na koncie rozliczeniowym i Płatności.

(pakiet) SDK Cloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Krok 2

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których zamierzasz używać w projekcie.

Pamiętaj, że niektóre integracje wymagają włączenia wielu interfejsów API lub pakietów SDK. Jeśli nie masz pewności, które interfejsy API lub pakiety SDK włączyć, skorzystaj z selektora interfejsów API albo zapoznaj się z dokumentacją interfejsu API lub pakietu SDK, którego chcesz użyć.

Aby włączyć co najmniej 1 interfejs API lub pakiet SDK:

Konsola

 1. Listę interfejsów API i pakietów SDK Google Maps Platform, które możesz włączyć, znajdziesz na stronie biblioteki interfejsów API Map Google w konsoli Cloud:

  Otwórz stronę biblioteki interfejsów API Map Google.

 2. Kliknij interfejs API lub pakiet SDK, który chcesz włączyć.
  • Jeśli przycisk wyświetla się WŁĄCZ, kliknij go, aby włączyć interfejs API lub pakiet SDK.
  • Jeśli przycisk wyświetla się ZARZĄDZAJ, interfejs API lub pakiet SDK jest już włączony i nie musisz nic robić.
  • Kliknięcie któregoś z tych przycisków spowoduje wyświetlenie panelu interfejsu API lub pakietu SDK. (Aby usunąć interfejs API lub pakiet SDK z tego projektu, kliknij przycisk WYŁĄCZ).

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "addressvalidation.googleapis.com" \
  "tileaerialview.googleapis.com" \
  "airquality.googleapis.com" \
  "solar.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "routes.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "pollen.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "routeoptimization.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Krok 3

Ten krok obejmuje tylko proces tworzenia klucza interfejsu API. Jeśli używasz klucza interfejsu API w środowisku produkcyjnym, zdecydowanie zalecamy ograniczenie klucza interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz na stronie Używanie kluczy interfejsu API dotyczącej danej usługi.

Klucz interfejsu API to unikalny identyfikator służący do uwierzytelniania żądań powiązanych z Twoim projektem na potrzeby wykorzystania i rozliczeń. Musisz mieć co najmniej 1 klucz interfejsu API powiązany z projektem.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Na stronie Dane logowania kliknij Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API.
  W oknie Utworzono klucz interfejsu API pojawi się nowo utworzony klucz interfejsu API.
 3. Kliknij Zamknij.
  Nowy klucz interfejsu API znajduje się na stronie Dane logowania w sekcji Klucze interfejsu API.
  (Pamiętaj o ograniczeniu dostępu do klucza interfejsu API przed użyciem go w środowisku produkcyjnym).

(pakiet) SDK Cloud

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Środki na koncie rozliczeniowym

Po utworzeniu konta rozliczeniowego i projektu kwalifikujesz się do bezpłatnego okresu próbnego Google Cloud Platform o wartości 300 USD i cyklicznych środków w wysokości 200 USD miesięcznie do Google Maps Platform. Więcej informacji znajdziesz w artykule Środki na koncie rozliczeniowym.

Dalsze kroki

Po zakończeniu konfiguracji możesz zacząć korzystać z interfejsów API i pakietów SDK Google Maps Platform. Więcej informacji znajdziesz w przewodnikach Omówienie, Programista i Pierwsze kroki dotyczące interesujących Cię interfejsów API i pakietów SDK. Listę interfejsów API i pakietów SDK znajdziesz w dokumentacji Google Maps Platform (według usług) i w interfejsach API Google Maps Platform (według platformy).