ให้ลูกค้าจองรถโดยสารหรือคําสั่งซื้อให้มาส่งถึงบ้านได้ง่ายๆ ทําให้ลูกค้ามีความคืบหน้า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรคนขับและช่วยให้คนขับไปยังส่วนต่างๆ บนเส้นทางที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

แจ้งให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าของการเดินทางและยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าหรือไปรับที่ร้าน

สร้างประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้บริโภค พนักงานขับรถ และผู้จัดการกลุ่มรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการนําส่งด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ ครอบคลุม และเจาะจงที่สุดจาก Google Maps

อัปเดตให้ลูกค้าทราบข้อมูลการจัดส่งทุกวัน รวมถึงตําแหน่งแบบเรียลไทม์และเวลาถึงโดยประมาณของแพ็กเกจ

ระดับการเข้าถึงแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาของทีมปฏิบัติการและทีมธุรกิจอัจฉริยะ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

รับความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ เข้าร่วมชุมชน

รับความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ สร้างผังของ Maps

รายงานข้อบกพร่องหรือเปิดคําขอฟีเจอร์

สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์แพลตฟอร์มและการหยุดทํางาน

รับความช่วยเหลือจากทีม Google Maps Platform