Tổng quan về API năng lượng mặt trời

API năng lượng mặt trời của Nền tảng Google Maps là dịch vụ tập trung vào việc giúp đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng. năng lượng mặt trời API cung cấp dữ liệu chi tiết về mái nhà dựa trên nguồn tài nguyên điện toán và lập bản đồ mở rộng của Google để giúp ước tính tiềm năng và mức tiết kiệm năng lượng mặt trời tái tạo trên mái nhà.

Lý do bạn nên sử dụng API năng lượng mặt trời

API chấp nhận yêu cầu đối với 3 điểm cuối:

  • buildingInsights: Điểm cuối dịch vụ này trả về thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng điện mặt trời của một toà nhà.

  • dataLayers: Điểm cuối dịch vụ này trả về URL cho tập dữ liệu thông tin thô về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí.

  • geoTiff: Điểm cuối này tìm nạp các đường quét bằng thông tin năng lượng mặt trời được mã hoá, bao gồm mô hình bề mặt kỹ thuật số, hình ảnh chụp từ trên cao, bản đồ thông lượng hằng năm và hằng tháng cũng như bóng theo giờ.

Dữ liệu này có thể giúp người dùng:

  • Thiết kế hệ thống điện mặt trời từ xa
  • Giảm thời gian đánh giá vị trí điện mặt trời
  • Ưu tiên vị trí cài đặt
  • Tạo đề xuất chính xác hơn
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
  • Cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu để hướng dẫn người tiêu dùng

Phạm vi sử dụng năng lượng mặt trời theo quốc gia và khu vực sử dụng API năng lượng mặt trời

Hãy xem Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ API năng lượng mặt trời để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi cung cấp, theo từng quốc gia.

Dùng thử bản minh hoạ API năng lượng mặt trời

Để tìm hiểu thêm về các tính năng của API năng lượng mặt trời, hãy xem ứng dụng web minh hoạ API năng lượng mặt trời. Bạn cũng có thể tuỳ ý sử dụng lại mã dùng để tạo bản minh hoạ trong GitHub.

Cách sử dụng API năng lượng mặt trời

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn sau đó.
2 Nhận thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng tạo năng lượng mặt trời của một toà nhà. Hãy xem bài viết Tạo yêu cầu Thông tin chi tiết về toà nhà.
3 Nhận thông tin thô về năng lượng mặt trời cho khu vực xung quanh một vị trí. Hãy xem bài viết Tạo yêu cầu Lớp dữ liệu.

Bước tiếp theo