Routes Preferred API

برای راه‌حل‌های حمل و نقل و تحویل، مسیریابی شامل فرآیند محاسبه یک مسیر در امتداد شبکه جاده‌ای است که با زمان تخمینی رسیدن (ETA) تکمیل می‌شود. کیفیت این اطلاعات و تحویل به موقع آن برای بهبود بهره وری راننده و ارائه یک تجربه مصرف کننده با کیفیت ضروری است.

برای رسیدگی به این نیاز و پشتیبانی از موارد استفاده از اشتراک‌گذاری سواری و تحویل‌های حیاتی، Routes Preferred مجموعه‌ای از نسخه‌های بهینه‌سازی شده عملکرد Directions API را ارائه می‌کند. بهینه سازی عملکرد عبارتند از:

  • دقت ETA بهبود یافته است.

  • کاهش تأخیر پاسخ

  • امکان سفارشی کردن جزئیات موجود در پاسخ ها.

  • درخواست‌های API که اولویت بیشتری در صف خدمات Google دریافت می‌کنند.