Rota boyunca durak ayarlayın

Bir rota üzerinde, örneğin bir alma veya iniş için durak ayarlamak isterseniz bir ara nokta, mola için ara nokta olarak belirlersiniz. Bunu yapmak için bir referans noktasının vehicleStopover özelliğini, Ara Noktası (REST) veya Yol Noktası'nı (gRPC) kullanın. Bu ayar, hesaplanan rotanın otoyol veya tünel gibi alma ya da bırakma için uygun olmayan bir yolda başlamamasını veya bitmemesini sağlar.

Yüzeydeki bir yolun tünel içindeki bir yolun üzerinden kesildiği durumu düşünün. İki yolun kesiştiği noktada (haritada görüldüğü gibi) bir referans noktası belirtirseniz, ortaya çıkan rota ya yüzey yolunda ya da tünelde başlar veya biter. Bu sonuç bir sorun teşkil eder çünkü yolcu almak veya inmek için tünellerde duramazsınız.

Teslim alma veya bırakma için referans noktasını kullanmak istiyorsanız belirlenen rotanın alma ve bırakmaya izin verilen bir yol üzerinde başlamasını veya bitmesini sağlamak amacıyla vehicleStopover alanını true olarak ayarlayın.

Aşağıdaki örnekte vehicleStopover özelliğinin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}