Pollen API

Pollen API

บริการ: Pollen.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ หากแอปพลิเคชันของคุณต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL ฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายปลายทาง บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://pollen.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.forecast

วิธีการ
lookup GET /v1/forecast:lookup
ส่งคืนข้อมูลละอองเกสรรายวันสูงสุด 5 วันในกว่า 65 ประเทศ ความละเอียดสูงสุด 1 กม.

ทรัพยากร REST: v1.mapTypes.heatmapTiles

วิธีการ
lookupHeatmapTile GET /v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}
แสดงผลอาร์เรย์ไบต์ที่มีข้อมูลของรูปภาพ PNG ของชิ้นส่วน