חיפוש מקומות

בוחרים פלטפורמה: JavaScript שירות אינטרנט

ה-API של מקומות Google מאפשר לך לחפש מידע על מקומות על סמך מגוון קטגוריות, כולל מוסדות, נקודות עניין בולטות ומיקומים גיאוגרפיים. ניתן לחפש מקומות לפי קירבה או מחרוזת טקסט. חיפוש מקום מחזיר רשימה של מקומות יחד עם פרטי סיכום לגבי כל מקום. מידע נוסף זמין דרך שאילתה של פרטי מקום.

השוואה בין סוגי חיפושים

יש שלוש נקודות קצה (endpoints) זמינות עם מאפיינים שונים. הטבלה הבאה מציגה כמה מההבדלים האלה.

סוג בחירת שדה חיפוש טקסט טקסט לא ברור מסנן מיקומים מסננים נוספים
חיפוש מקום input
חיפוש בקרבת מקום keyword
חיפוש טקסט query

בחירת שדה

אין דרך להגביל את החיפוש בקרבת מקום או את חיפוש הטקסט שיחזיר רק שדות ספציפיים. כדי למנוע בקשה (ותשלום) של נתונים שאינכם צריכים, השתמשו במקום זאת בבקשת 'חיפוש מקום'.

טקסט לא ברור

הכלי 'חיפוש מקום' ו'חיפוש טקסט' מותאמים להתאמה של טקסט לא ברור במספר שדות ואילו חיפוש בקרבת מקום מוגבל להתאמות מחמירות בקבוצת משנה של שדות.

מסננים נוספים

התכונה 'חיפוש בקרבת מקום' ו'חיפוש טקסט' מאפשרות פרמטרים נוספים לסינון התוצאות, (למשל minprice, maxprice, opennow ו-type).