APIهای Experimental Places

این نسخه از Places API حاوی یک نسخه آزمایشی از ویژگی‌های جدید است:

  • قابلیت‌های مدل Gemini برای Places API، پشتیبانی از LLM‌ها را به Places API می‌آورد تا بتوانید داده‌های مرتبط با یک مکان (ساعت کاری، نظرات، عکس‌ها) را به همراه داده‌های ارائه شده توسط LLM برگردانید. این داده‌های تولیدی حاوی داده‌های جمع‌آوری‌شده و خلاصه‌شده از LLM‌ها برای افزایش داده‌هایی است که قبلاً با یک مکان مرتبط است.