<GMSPlaceLocationRestriction> Protokol Referansı

<GMSPlaceLocationRestriction> Protokol Referansı

Genel bakış

Konumun arama kısıtlaması olarak kullanılabileceğini belirten protokol.

Genel Üye İşlevleri

(NSURLQueryItem *)- locationRestrictionURLQueryItem
 Konum kısıtlamasını NSURLQueryItem olarak döndürür.

Üye İşlevi Belgeleri

- (NSURLQueryItem *) locationRestrictionURLQueryItem

Konum kısıtlamasını NSURLQueryItem olarak döndürür.