Android Studio projesi oluşturma

Uygulamanızı Android için Yerler SDK'sını kullanacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin. Bunlar, Android için Yerler SDK'sını kullanan tüm uygulamalarda gereklidir.

1. Adım: Android Studio'yu kurun

Bu dokümanda, Android Studio Hedgehog ve Android Gradle eklentisi 8.2 sürümünün kullanıldığı bir geliştirme ortamı açıklanmaktadır.

2. adım: SDK'yı ayarlama

Android için Yerler SDK'sı kitaplığına Google'ın Maven deposundan erişilebilir. SDK'yı uygulamanıza eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Üst düzey settings.gradle dosyanıza Gradle eklenti portalını, Google Maven deposunu ve Maven merkezi deposunu pluginManagement bloğunun altına ekleyin. pluginManagement bloğu, komut dosyasındaki diğer ifadelerden önce görünmelidir.
  pluginManagement {
    repositories {
      gradlePluginPortal()
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 2. Üst düzey settings.gradle dosyanıza, dependencyResolutionManagement bloğunun altına Google'ın Maven deposunu ve Maven merkezi deposunu ekleyin:
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 3. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızın dependencies bölümünde, Android için Yerler SDK'sına bir bağımlılık ekleyin:

  Modern

  dependencies {
    // If updating kotlin-bom version number above, also edit project-level build.gradle definition of $kotlin_version variable
    implementation(platform("org.jetbrains.kotlin:kotlin-bom:$kotlin_version"))
    implementation 'com.google.android.libraries.places:places:3.3.0'
  }

  Kotlin

  dependencies {
    implementation(platform("org.jetbrains.kotlin:kotlin-bom:$kotlin_version"))
    implementation("com.google.android.libraries.places:places:3.5.0")
  }
 4. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızda compileSdk ve minSdk değerlerini aşağıdaki değerlere ayarlayın:

  Modern

  android {
    compileSdk 34
  
    defaultConfig {
      minSdk 21
      // ...
    }
  }

  Kotlin

  android {
    compileSdk = 34
  
    defaultConfig {
      minSdk = 21
      // ...
    }
  }
 5. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızın buildFeatures bölümünde, bu prosedürün ilerleyen bölümlerinde tanımlanan meta veri değerlerine erişmek için kullanacağınız BuildConfig sınıfını ekleyin:

  Modern

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig true
    // ...
   }
  }

  Kotlin

  android {
   // ...
   buildFeatures {
    buildConfig = true
    // ...
   }
  }

3. Adım: API anahtarınızı projeye ekleyin

Bu bölümde, uygulamanız tarafından güvenli bir şekilde referans verilebilmesi için API anahtarınızı nasıl depolayacağınız açıklanmaktadır. API anahtarınızı sürüm kontrol sisteminizde kontrol etmemeniz gerekir. Bu nedenle, projenizin kök dizininde bulunan secrets.properties dosyasında saklamanızı öneririz. secrets.properties dosyası hakkında daha fazla bilgi için Gradle özellikleri dosyaları bölümüne bakın.

Bu görevi kolaylaştırmak için Android için Secrets Gradle Eklentisi'ni kullanmanızı öneririz.

Google Haritalar projenize Android için Secrets Gradle Eklentisi'ni yüklemek için:

 1. Android Studio'da üst düzey build.gradle veya build.gradle.kts dosyanızı açın ve aşağıdaki kodu buildscript altındaki dependencies öğesine ekleyin.

  Modern

  buildscript {
    dependencies {
      classpath "com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1"
    }
  }

  Kotlin

  buildscript {
    dependencies {
      classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:secrets-gradle-plugin:2.0.1")
    }
  }
  
 2. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızı açın ve plugins öğesine aşağıdaki kodu ekleyin.

  Modern

  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  }

  Kotlin

  plugins {
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")
  }
 3. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızda targetSdk ve compileSdk öğelerinin 34 olarak ayarlandığından emin olun.
 4. Dosyayı kaydedin ve projenizi Gradle ile senkronize edin.
 5. En üst düzey dizininizde secrets.properties dosyasını açın ve ardından aşağıdaki kodu ekleyin. YOUR_API_KEY kısmını API anahtarınızla değiştirin. secrets.properties, sürüm kontrol sistemine kontrol edilmekten hariç tutulduğu için anahtarınızı bu dosyada depolayın.
  PLACES_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Dosyayı kaydedin.
 7. local.defaults.properties dosyasını en üst düzey dizininizde, secrets.properties dosyasıyla aynı klasörde oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin.

  PLACES_API_KEY=DEFAULT_API_KEY

  Bu dosyanın amacı, secrets.properties dosyası bulunamazsa API anahtarı için yedek konum sağlayarak derlemelerin başarısız olmasını sağlamaktır. Uygulamayı secrets.properties içermeyen bir sürüm kontrol sisteminden klonlarsanız ve henüz API anahtarınızı sağlamak için yerel olarak bir secrets.properties dosyası oluşturmadıysanız bu durum ortaya çıkabilir.

 8. Dosyayı kaydedin.
 9. Android Studio'da modül düzeyindeki build.gradle veya build.gradle.kts dosyanızı açın ve secrets özelliğini düzenleyin. secrets özelliği yoksa ekleyin.

  Eklentinin özelliklerini düzenleyerek propertiesFileName değerini secrets.properties, defaultPropertiesFileName değerini local.defaults.properties olarak ayarlayın ve diğer özellikleri ayarlayın.

  Modern

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

  Kotlin

  secrets {
    // Optionally specify a different file name containing your secrets.
    // The plugin defaults to "local.properties"
    propertiesFileName = "secrets.properties"
  
    // A properties file containing default secret values. This file can be
    // checked in version control.
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties"
  
    // Configure which keys should be ignored by the plugin by providing regular expressions.
    // "sdk.dir" is ignored by default.
    ignoreList.add("keyToIgnore") // Ignore the key "keyToIgnore"
    ignoreList.add("sdk.*")    // Ignore all keys matching the regexp "sdk.*"
  }
      

4. Adım: Places API istemcisini başlatma

Bir etkinlik veya parça içinde Android için Yerler SDK'sını başlatın. Öncelikle SDK'nın hangi sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir: Android için Yerler SDK'sı veya Android için Yerler SDK'sı (Yeni). Ürün sürümleri hakkında daha fazla bilgi için SDK sürümünüzü seçme konusuna bakın.

Aşağıdaki örnekte her iki sürüm için de SDK'nın nasıl başlatılacağı gösterilmektedir.

Android için Yerler SDK'sı (Yeni)

Places.initializeWithNewPlacesApiEnabled() çağrısı yaparken API anahtarını iletin:

Kotlin

  // Define a variable to hold the Places API key.
  val apiKey = BuildConfig.PLACES_API_KEY

  // Log an error if apiKey is not set.
  if (apiKey.isEmpty() || apiKey == "DEFAULT_API_KEY") {
    Log.e("Places test", "No api key")
    finish()
    return
  }

  // Initialize the SDK
  Places.initializeWithNewPlacesApiEnabled(applicationContext, apiKey)

  // Create a new PlacesClient instance
  val placesClient = Places.createClient(this)
  

Java

  // Define a variable to hold the Places API key.
  String apiKey = BuildConfig.PLACES_API_KEY;

  // Log an error if apiKey is not set.
  if (TextUtils.isEmpty(apiKey) || apiKey.equals("DEFAULT_API_KEY")) {
   Log.e("Places test", "No api key");
   finish();
   return;
  }

  // Initialize the SDK
  Places.initializeWithNewPlacesApiEnabled(getApplicationContext(), apiKey);

  // Create a new PlacesClient instance
  PlacesClient placesClient = Places.createClient(this);
  

Android için Yerler SDK'sı

Places.initialize() çağrısı yaparken API anahtarını iletin:

Kotlin

  // Define a variable to hold the Places API key.
  val apiKey = BuildConfig.PLACES_API_KEY

  // Log an error if apiKey is not set.
  if (apiKey.isEmpty() || apiKey == "DEFAULT_API_KEY") {
    Log.e("Places test", "No api key")
    finish()
    return
  }

  // Initialize the SDK
  Places.initialize(applicationContext, apiKey)

  // Create a new PlacesClient instance
  val placesClient = Places.createClient(this)
  

Java

  // Define a variable to hold the Places API key.
  String apiKey = BuildConfig.PLACES_API_KEY;

  // Log an error if apiKey is not set.
  if (TextUtils.isEmpty(apiKey) || apiKey.equals("DEFAULT_API_KEY")) {
   Log.e("Places test", "No api key");
   finish();
   return;
  }

  // Initialize the SDK
  Places.initialize(getApplicationContext(), apiKey);

  // Create a new PlacesClient instance
  PlacesClient placesClient = Places.createClient(this);
  

Artık Android için Yerler SDK'sını kullanmaya hazırsınız!

5. Adım: Android cihaz kurun

Android için Yerler SDK'sını kullanan bir uygulamayı çalıştırmak isterseniz bu uygulamayı, Android 5.0 veya sonraki sürümleri tabanlı ve Google API'lerini içeren bir Android cihaza ya da Android emülatörüne dağıtmanız gerekir.

 • Android cihaz kullanmak için Donanım cihazında uygulama çalıştırma sayfasındaki talimatları uygulayın.
 • Android emülatörü kullanmak için sanal bir cihaz oluşturabilir ve Android Studio ile birlikte gelen Android Sanal Cihaz (AVD) Yöneticisi'ni kullanarak emülatörü yükleyebilirsiniz.

Sonraki adımlar

Projeniz yapılandırıldıktan sonra örnek uygulamaları keşfedebilirsiniz.