Konfigurowanie projektu Google Cloud

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować projekt Google Cloud przed użyciem interfejsów API Google Maps Platform. Co prawda niektóre z nich zostały już wykonane na stronie Pierwsze kroki z Google Maps Platform, ale w tym temacie znajdziesz dodatkowe, przydatne instrukcje zarządzania projektami.

Tworzenie projektu

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt do zarządzania usługami, danymi logowania, płatnościami, interfejsami API i pakietami SDK.

Konfiguracja rozliczeń jest wymagana dla każdego projektu, ale opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy projekt przekroczy swój limit bezpłatnych usług.

Aby utworzyć projekt Google Cloud z włączonymi płatnościami:

Konsola

 1. Utwórz nowy projekt Google Cloud w konsoli Cloud:

  Utwórz nowy projekt
 2. Na stronie Nowy projekt podaj wymagane informacje:

  • Nazwa projektu: zaakceptuj nazwę domyślną lub wpisz własną.

   Nazwę projektu możesz zmienić w każdej chwili. Więcej informacji znajdziesz w artykule o identyfikowaniu projektów.

  • Identyfikator projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub kliknij EDYTUJ, aby wpisać niestandardowy identyfikator, którego interfejsy API Google używają jako unikalnego identyfikatora projektu.

   Po utworzeniu projektu nie można zmienić jego identyfikatora, więc wybierz taki, który będzie Ci odpowiadał przez cały czas istnienia projektu. Nie umieszczaj w identyfikatorze projektu żadnych informacji poufnych.

  • Konto rozliczeniowe: wybierz konto rozliczeniowe dla projektu. Jeśli nie masz skonfigurowanego konta rozliczeniowego lub masz tylko 1 konto rozliczeniowe, nie zobaczysz tej opcji.

   Aby powiązać projekt z kontem rozliczeniowym, musisz być administratorem konta rozliczeniowego lub menedżerem rozliczeniowym projektu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji kontroli dostępu do płatności.

  • Lokalizacja: jeśli masz organizację, z którą chcesz połączyć projekt, kliknij Przeglądaj i wybierz tę organizację. W przeciwnym razie wybierz „Brak organizacji”.

   Więcej informacji znajdziesz w artykułach na temat tworzenia folderów i zarządzania nimi oraz Relacji między organizacjami, projektami i kontami rozliczeniowymi.

 3. Wybierz Utwórz.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Włącz płatności

Aby wdrożyć aplikacje, musisz włączyć płatności. Nie obciążymy Twojego konta, jeśli będziesz przekraczać limit miesięczny. Jeśli aplikacja potrzebuje zasobów, które przekraczają limit miesięczny, obciążymy Cię opłatą za dodatkowe wykorzystanie.

Jeśli masz konto rozliczeniowe podczas tworzenia projektu Cloud, płatności w tym projekcie są automatycznie włączone.

Aby włączyć płatności w projekcie Cloud:

 1. W Cloud Console otwórz stronę Płatności:
  Otwórz stronę Płatności
 2. Wybierz lub utwórz projekt Google Cloud.
 3. W zależności od tego, czy istnieje konto rozliczeniowe, czy wybrany projekt Cloud jest powiązany z kontem, na stronie Płatności wyświetla się jedna z tych informacji:
  • Jeśli w wybranym projekcie Cloud są już włączone płatności, pojawią się szczegóły konta rozliczeniowego.
  • Jeśli nie ma takiego konta, pojawi się prośba o utworzenie konta rozliczeniowego i powiązanie go z wybranym projektem Cloud.
  • Jeśli konto rozliczeniowe istnieje, zobaczysz prośbę o włączenie płatności, jeśli wybrany projekt Cloud nie jest jeszcze powiązany z kontem rozliczeniowym. Możesz też wybrać Anuluj, a następnie Utwórz konto, aby utworzyć i powiązać nowe konto rozliczeniowe.

Po włączeniu płatności nie ma limitu kwoty obciążeń. Aby mieć większą kontrolę nad kosztami, możesz utworzyć budżet i ustawić alerty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozliczenia i płatności.

Włącz interfejsy API

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których zamierzasz używać w projekcie.

Konsola

Włączanie interfejsu Maps Static API

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "static-maps-backend.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Wyświetl włączone interfejsy API

Konsola

Aby wyświetlić włączone interfejsy API lub pakiety SDK, otwórz stronę Google Maps Platform w konsoli Cloud:

Otwórz stronę Google Maps Platform
 • Dodatkowe interfejsy API: te interfejsy API lub pakiety SDK nie są włączone.
 • Jeśli widzisz karty poszczególnych interfejsów API i usług Map Google, nie zostały włączone żadne interfejsy API ani pakiety SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Wyłączanie projektu

Możesz wyłączyć płatności i zwolnić wszystkie zasoby Cloud, które są używane w Twoim projekcie Cloud, wyłączając go:

Konsola

 1. Otwórz stronę Projekty:

  Otwórz stronę Projekty
 2. Wybierz projekt Cloud, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij Usuń.

Więcej informacji o zarządzaniu projektami Cloud znajdziesz w artykule Cloud Resource Manager: tworzenie, wyłączanie i przywracanie projektów.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Co dalej

Po skonfigurowaniu projektu Google Cloud musisz utworzyć i zabezpieczyć klucz interfejsu API, aby korzystać z interfejsu Maps Static API:

Używanie kluczy interfejsu API