Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng các tính năng thường dùng của Maps JavaScript API.
Làm theo hướng dẫn bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps để tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Tìm hiểu cách tải API Maps JavaScript và thêm bản đồ có điểm đánh dấu vào ứng dụng web của bạn.
Tìm hiểu cách tạo bản đồ 3D bằng API Maps JavaScript.
Tuỳ chỉnh mọi khía cạnh của bản đồ, bao gồm đường, đối tượng địa lý, địa điểm yêu thích, v.v.
Hiển thị cửa sổ thông tin có thông tin và ngữ cảnh bổ sung khi người dùng của bạn nhấp vào một điểm đánh dấu.

Tính năng

Duyệt qua tài liệu để biết các tính năng cốt lõi của API Maps JavaScript.
Hiển thị đường, vệ tinh, kết hợp, địa hình và bản đồ tùy chỉnh.
Tự động bản địa hóa văn bản trên bản đồ sang hơn 40 ngôn ngữ.
Hiển thị điểm đánh dấu Google Maps mặc định hoặc thêm các điểm đánh dấu kiểu tùy chỉnh của riêng bạn.
Tuỳ chỉnh các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng xuất hiện trên bản đồ.
Viết mã phản ứng với hoạt động tương tác của người dùng và các sự kiện trong vòng đời.
Xây dựng trải nghiệm 3D và 2D phong phú trên bản đồ cơ sở vectơ với sức mạnh của WebGL.
Thêm ngữ cảnh và thông tin bổ sung vào các điểm đánh dấu bằng cửa sổ thông tin tương tác.
Vẽ nhiều hình dạng trên bản đồ bằng các hàm tích hợp sẵn, bao gồm đa đườngđa giác.
Tạo lớp phủ tuỳ chỉnh để hiển thị dữ liệu, hình ảnh và nhiều nội dung khác trên bản đồ.
Tạo lớp phủ hình ảnh tuỳ chỉnh của riêng bạn; hình ảnh này luôn đồng bộ với bản đồ khi xoay và thu phóng.
Hiển thị GeoJSON và các loại dữ liệu khác trên bản đồ ở nhiều định dạng.
Tuỳ chỉnh kiểu giao diện của hầu hết mọi khía cạnh hình ảnh của bản đồ.
Lập trình nghiêng và xoay bản đồ cơ sở vectơ theo ba chiều.
Nhóm một số lượng lớn điểm đánh dấu để mang lại trải nghiệm rõ ràng hơn cho người dùng.
Trực quan hoá việc từ chối dữ liệu tại các điểm địa lý.

Thư viện

Các thư viện tuỳ chọn để tự khởi động khi bạn tải Maps JS API để thêm chức năng mở rộng.
Tìm hiểu cách tự khởi động các thư viện có sẵn khi bạn tải Maps JS API.
Giúp người dùng của bạn vẽ một cách tương tác trên bản đồ.
Sử dụng các hàm hiệu dụng tính toán dữ liệu hình học trên bề mặt Trái đất.
Tìm kiếm Địa điểm lân cận, bật tính năng Tự động hoàn thành đối với địa điểm và truy xuất chi tiết về Địa điểm cũng như ảnh.
Thêm bản đồ tương tác với trình chọn địa điểm bao gồm thư viện ảnh.
Trực quan hoá cường độ dữ liệu tại các điểm địa lý bằng bản đồ nhiệt.

Dịch vụ

Dùng thử các dịch vụ dữ liệu tích hợp sẵn để làm phong phú các ứng dụng web của bạn.
Tìm chỉ đường giữa hai điểm trên bản đồ với tối đa 25 điểm tham chiếu.
Tìm nạp khoảng cách và thời gian đã đi để có ma trận về các điểm gốc và điểm đến.
Truy xuất độ cao của các vị trí trên bề mặt Trái đất, bao gồm cả đáy đại dương.
Chuyển đổi địa chỉ hoặc mã địa điểm thành toạ độ và ngược lại.
Truy vấn mức thu phóng tối đa của hình ảnh có sẵn tại một vị trí.
Thêm hình ảnh 360 độ trong Chế độ xem đường phố vào ứng dụng web hoặc tải hình ảnh của riêng bạn lên.

Ứng dụng mẫu

Chạy các đoạn mã mẫu trực tiếp trên máy cục bộ và sân chơi lập trình yêu thích của bạn.
Sử dụng thư viện Địa điểm để tìm kiếm các địa điểm lân cận.
Sử dụng kiểu bản đồ tuỳ chỉnh để thêm bản đồ ở chế độ tối vào ứng dụng web.
Thay đổi biểu tượng điểm đánh dấu trên bản đồ của bạn thành hình ảnh tùy chỉnh.
Tạo một lớp phủ phong phú trên bản đồ và luôn đồng bộ hoá khi người dùng xoay và thu phóng.
Hiển thị giao thông theo thời gian thực trong một lớp phủ bản đồ phong phú.
Lập trình nghiêng và xoay bản đồ vectơ theo ba chiều.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.