Google Maps JavaScript API V3 Reference

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Son güncelleme tarihi: 21 Temmuz 2022, Perşembe

Bu, Maps JavaScript API'nin 3.49 sürümündeki tüm sınıfların, yöntemlerin ve arayüzlerin dizinidir.

Daha fazla bilgi için Sürüm Notları ve Sürüm Oluşturma bölümlerine bakın.

Ayrıntılı dokümanları görmek için herhangi bir öğenin adını tıklayın.

Global Kavramlar

google.maps

google.maps ad alanı

Sabitler: version

Ayarlar (beta)

">Ayarlar sınıfı

Statik Yöntemler: ">getInstance

Özellikler: ">experienceIds

Hatalar

MapsNetworkError sınıfı

Özellikler: code, endpoint

MapsRequestError sınıfı
MapsServerError sınıfı
MapsNetworkErrorEndpoint sabitleri

Sabitler: DIRECTIONS_ROUTE, DISTANCE_MATRIX, ELEVATION_ALONG_PATH, ELEVATION_LOCATIONS, FLEET_ENGINE_GET_DELIVERY_VEHICLE, FLEET_ENGINE_GET_TRIP, FLEET_ENGINE_GET_VEHICLE, FLEET_ENGINE_LIST_DELIVERY_VEHICLES, FLEET_ENGINE_LIST_TASKS, FLEET_ENGINE_LIST_VEHICLES, FLEET_ENGINE_SEARCH_TASKS, GEOCODER_GEOCODE, MAPS_MAX_ZOOM, PLACES_AUTOCOMPLETE, PLACES_DETAILS, PLACES_FIND_PLACE_FROM_PHONE_NUMBER, PLACES_FIND_PLACE_FROM_QUERY, PLACES_GATEWAY, PLACES_LOCAL_CONTEXT_SEARCH, PLACES_LOCAL_CONTEXT_SEARCH, PLACES_LOCAL_CONTEXT_SEARCH

Haritalar

Haritalar

Harita sınıfı

Özellikler: controls, data, mapTypes, overlayMapTypes

Yöntemler: fitBounds, getBounds, getCenter, getClickableIcons, getDiv, ">getFeatureLayer, getHeading, getMapTypeId, getProjection, getRenderingType, getStreetView, getTilt, getZoom, panToBounds, setCenter, panTo, getZoom, getZoom, getZoom, setClickableIcons,{setStreetView}

Etkinlikler: bounds_changed, center_changed, click, contextmenu, dblclick, drag, dragend, dragstart, heading_changed, idle, isfractionalzoomenabled_changed, maptypeid_changed, mousemove, mouseout, mouseover, projection_changed, renderingtype_changed, tilesloaded, tilt_changed, tilt_changed,}{heading_changed

MapOptions arayüzü

( so yüklenmiş bulunuyor yüklenmiş yüklenmiş bulunuyor bulunuyor bulunuyor bulunuyor bulunuyor bulunuyor bulunuyor bulunuyor: eksiksiz o durumu o ancak o ancak o ancak o yakın belli verilen G belgesi/yer/ Takip/ belgesi/Ci sat var karşılığında karşılığında karşılığında bulunuyor bulunuyor bulunuyor olsa bulunuyor bulunuyor ise ise ise ise yalnızca yalnızca her yalnızca Sa sonuçlarııl bir da da da bir da söz

MapTypeStyle arayüzü

Özellikler: elementType, featureType, stylers

MaptimEvent arayüzü

Özellikler: domEvent, latLng

Yöntemler: stop

IconareEvent arayüzü

Özellikler: placeId

MapTypeId sabit değerleri

Sabitler: HYBRID, ROADMAP, SATELLITE, TERRAIN

MapTypeRegistry sınıfı

Yöntemler: set

MapRestriction arayüzü

Özellikler: latLngBounds, strictBounds

Trafik Katmanı sınıfı

Yöntemler: getMap, setMap, setOptions

TrafficlayerOptions arayüzü

Özellikler: autoRefresh, map

Transitlayer sınıfı

Yöntemler: getMap, setMap

Bicyclinglayer sınıfı

Yöntemler: getMap, setMap

">Kamera Seçenekleri arayüzü

Özellikler: center, heading, tilt, zoom

VisibleRegion arayüzü

Özellikler: farLeft, farRight, latLngBounds, nearLeft, nearRight

Oluşturma Türü sabitleri

Sabitler: RASTER, UNINITIALIZED, VECTOR

WebGL

WebGLFRAMEView sınıfı

Yöntemler: getMap, onAdd, onContextLost, onContextRestored, onDraw, onRemove, onStateUpdate, requestRedraw, requestStateUpdate, setMap

WebGLDrawOptions arayüzü

Özellikler: gl, transformer

WebGLStateOptions arayüzü

Özellikler: gl

Koordinatör arayüzü

Yöntemler: fromLatLngAltitude, getCameraParams

KameraParams arayüzü

Özellikler: center, heading, tilt, zoom

Koordinatlar

LatLng sınıfı

Yöntemler: equals, lat, lng, toJSON, toString, toUrlValue

LatLngLiteral arayüzü

Özellikler: lat, lng

LatLngBounds sınıfı

Yöntemler: contains, equals, extend, getCenter, getNorthEast, getSouthWest, intersects, isEmpty, toJSON, toSpan, toString, toUrlValue, union

LatLngBoundsLiteral arayüzü

Özellikler: east, north, south, west

EnlLngAltitude sınıfı

Özellikler: altitude, lat, lng

Yöntemler: equals, toJSON

LatLngAltitudeLiteral arayüzü

Özellikler: altitude, lat, lng

Nokta sınıfı

Özellikler: x, y

Yöntemler: equals, toString

Boyut sınıfı

Özellikler: height, width

Yöntemler: equals, toString

Dolgu arayüzü

Özellikler: bottom, left, right, top

CircleLiteral arayüzü

Özellikler: center, radius

Veriye dayalı stil

">Özellik Katmanı arayüzü

Özellikler: ">featureType, ">isAvailable, ">style

Yöntemler: ">addListener

">Özellik Türü sabitleri

Sabitler: ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_1, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_2, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_3, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_4, COUNTRY, LOCALITY, NEIGHBORHOOD, POSTAL_CODE, SUBLOCALITY_LEVEL_1

">FeatureStyleFunction türü türü
">FeatureStyleFunctionOptions arayüzü

Özellikler: ">feature

">FeatureStyleOptions arayüzü

Özellikler: ">fillColor, ">fillOpacity, ">strokeColor, ">strokeOpacity, ">strokeWeight

">Özellik arayüzü

Özellikler: ">featureType

">PlaceFeature arayüz

Özellikler: ">displayName, ">placeId

">FeaturetimEvent arayüzü

Özellikler: ">features

Etkinlik sistemi

etkinlik ad alanı

Statik Yöntemler: addListener, addListenerOnce, clearInstanceListeners, clearListeners, hasListeners, removeListener, trigger, addDomListener, addDomListenerOnce

MapsEventListener arayüzü

Yöntemler: remove

MVCObject sınıfı

Yöntemler: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

MVCArray sınıfı

Yöntemler: clear, forEach, getArray, getAt, getLength, insertAt, pop, push, removeAt, setAt

Etkinlikler: insert_at, remove_at, set_at

ErrorEvent arayüzü

Özellikler: error

Kontroller

FullscreenControlOptions arayüzü

Özellikler: position

MapTypeControlOptions arayüzü

Özellikler: mapTypeIds, position, style

MapTypeControlStyle sabitleri

Sabitler: DEFAULT, DROPDOWN_MENU, HORIZONTAL_BAR

MotionTrackingControlOptions arayüzü

Özellikler: position

PanControlOptions arayüzü

Özellikler: position

DöndürmeSeçenekleri arayüzü

Özellikler: position

ScaleControlOptions arayüzü

Özellikler: style

ScaleControlStyle sabitleri

Sabitler: DEFAULT

StreetViewControlOptions arayüzü

Özellikler: position

ZoomControlOptions arayüzü

Özellikler: position

ControlPosition sabitleri

Sabitler: BOTTOM_CENTER, BOTTOM_LEFT, BOTTOM_RIGHT, LEFT_BOTTOM, LEFT_CENTER, LEFT_TOP, RIGHT_BOTTOM, RIGHT_CENTER, RIGHT_TOP, TOP_CENTER, TOP_LEFT, TOP_RIGHT

Geometri Kitaplığı

kodlama ad alanı

Statik Yöntemler: decodePath, encodePath

küresel ad alanı

Statik Yöntemler: computeArea, computeDistanceBetween, computeHeading, computeLength, computeOffset, computeOffsetOrigin, computeSignedArea, interpolate

poly ad alanı

Statik Yöntemler: containsLocation, isLocationOnEdge

Haritada çizim

İşaretçi

İşaretçi sınıfı

Yöntemler: getAnimation, getClickable, getCursor, getDraggable, getIcon, getLabel, getMap, getOpacity, getPosition, getShape, getTitle, getVisible, getZIndex, setAnimation, setClickable, getZIndex, setDraggable, setIcon, getZIndex, getZIndex, getZIndex} {setPosition},{setPosition}

Sabitler: MAX_ZINDEX

Etkinlikler: animation_changed, click, clickable_changed, contextmenu, cursor_changed, dblclick, drag, dragend, draggable_changed, dragstart, flat_changed, icon_changed, mousedown, mouseout, shape_changed, mouseup, position_changed, shape_changed, title_changed, title_changed,}{draggable_changed

MarkerOptions arayüzü

Özellikler: anchorPoint, animation, clickable, ">collisionBehavior, crossOnDrag, cursor, draggable, icon, label, map, opacity, optimized, position, shape, title, visible, zIndex

">Çarpışma Davranışı sabit değerleri

Sabitler: OPTIONAL_AND_HIDES_LOWER_PRIORITY, REQUIRED, REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL

Simge arayüzü

Özellikler: anchor, labelOrigin, origin, scaledSize, size, url

İşaretçiEtiket arayüzü

Özellikler: className, color, fontFamily, fontSize, fontWeight, text

MarkerShape arayüzü

Özellikler: coords, type

Sembol arayüzü

Özellikler: anchor, fillColor, fillOpacity, labelOrigin, path, rotation, scale, strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight

SymbolPath sabitleri

Sabitler: BACKWARD_CLOSED_ARROW, BACKWARD_OPEN_ARROW, CIRCLE, FORWARD_CLOSED_ARROW, FORWARD_OPEN_ARROW

Animasyon sabitleri

Sabitler: BOUNCE, DROP

Bilgi Penceresi

InfoWindow sınıfı

Yöntemler: close, focus, getContent, getPosition, getZIndex, open, setContent, setOptions, setPosition, setZIndex

Etkinlikler: closeclick, content_changed, domready, position_changed, visible, zindex_changed

InfoWindowOptions arayüzü

Özellikler: ariaLabel, content, disableAutoPan, maxWidth, minWidth, pixelOffset, position, zIndex

InfoWindowOpenOptions arayüzü

Özellikler: anchor, map, shouldFocus

Poligonlar

Çoklu çizgi sınıfı

Yöntemler: getDraggable, getEditable, getMap, getPath, getVisible, setDraggable, setEditable, setMap, setOptions, setPath, setVisible

Etkinlikler: click, contextmenu, dblclick, drag, dragend, dragstart, mousedown, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup, rightclick

PolylineOptions arayüzü

Özellikler: clickable, draggable, editable, geodesic, icons, map, path, strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight, visible, zIndex

IconSequence arayüzü

Özellikler: fixedRotation, icon, offset, repeat

Poligon sınıfı

Yöntemler: getDraggable, getEditable, getMap, getPath, getPaths, getVisible, setDraggable, setEditable, setMap, setOptions, setPath, setPaths, setVisible

Etkinlikler: click, contextmenu, dblclick, drag, dragend, dragstart, mousedown, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup, rightclick

PolygonOptions arayüzü

Özellikler: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, geodesic, map, paths, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex

PolytimEvent arayüzü

Özellikler: edge, path, vertex

Dikdörtgen sınıfı

Yöntemler: getBounds, getDraggable, getEditable, getMap, getVisible, setBounds, setDraggable, setEditable, setMap, setOptions, setVisible

Etkinlikler: bounds_changed, click, contextmenu, dblclick, drag, dragend, dragstart, mousedown, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup, rightclick

RectangleOptions arayüzü

Özellikler: bounds, clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex

Ders sınıfı

Yöntemler: getBounds, getCenter, getDraggable, getEditable, getMap, getRadius, getVisible, setCenter, setDraggable, setEditable, setMap, setOptions, setRadius, setVisible

Etkinlikler: center_changed, click, dblclick, drag, dragend, dragstart, mousedown, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup, radius_changed, rightclick

CircleOptions arayüzü

Özellikler: center, clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, radius, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex

StrokePosition sabitleri

Sabitler: CENTER, INSIDE, OUTSIDE

Veri

Veri sınıfı

Yöntemler: add, addGeoJson, contains, forEach, getControlPosition, getControls, getDrawingMode, getFeatureById, getMap, getStyle, loadGeoJson, overrideStyle, remove, revertStyle, setControlPosition, setControls, setDrawingMode, setMap, setStyle, setStyle

Etkinlikler: addfeature, click, contextmenu, dblclick, mousedown, mouseout, mouseover, mouseup, removefeature, removeproperty, setgeometry, setproperty, rightclick

Data.DataOptions arayüzü

Özellikler: controlPosition, controls, drawingMode, featureFactory, map, style

Data.GeoJsonOptions arayüzü

Özellikler: idPropertyName

Data.StyleOptions arayüzü

Özellikler: animation, clickable, cursor, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, icon, icons, label, opacity, shape, strokeColor, strokeOpacity, strokeWeight, title, visible, zIndex

Data.StylingFunction typedef
Data.Feature sınıfı

Yöntemler: forEachProperty, getGeometry, getId, getProperty, removeProperty, setGeometry, setProperty, toGeoJson

Etkinlikler: removeproperty, setgeometry, setproperty

Data.FeatureOptions arayüzü

Özellikler: geometry, id, properties

Data.Geometry arayüzü

Yöntemler: forEachLatLng, getType

Data.Point sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, get, getType

Data.MultiPoint sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.LineString sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.MultiLineString sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.LinearRing sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.Polygon sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.MultiPolygon sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.GeometryCollection sınıfı

Yöntemler: forEachLatLng, getArray, getAt, getLength, getType

Data.timEvent arayüzü

Özellikler: feature

Data.AddFeatureEvent arayüzü

Özellikler: feature

Data.RemoveFeatureEvent arayüzü

Özellikler: feature

Data.SetGeometryEvent arayüzü

Özellikler: feature, newGeometry, oldGeometry

Data.SetPropertyEvent arayüzü

Özellikler: feature, name, newValue, oldValue

Data.RemovePropertyEvent arayüzü

Özellikler: feature, name, oldValue

DOM öğeleri

Yer paylaşımlı Görüntüleme sınıfı

Statik Yöntemler: preventMapHitsAndGesturesFrom, preventMapHitsFrom

Yöntemler: draw, getMap, getPanes, getProjection, onAdd, onRemove, setMap

MapPanes arayüzü

Özellikler: floatPane, mapPane, markerLayer, overlayLayer, overlayMouseTarget

MapCanvasProjection arayüzü

Yöntemler: fromContainerPixelToLatLng, fromDivPixelToLatLng, fromLatLngToContainerPixel, fromLatLngToDivPixel, getVisibleRegion, getWorldWidth

KML

KmlKatman sınıfı

Yöntemler: getDefaultViewport, getMap, getMetadata, getStatus, getUrl, getZIndex, setMap, setOptions, setUrl, setZIndex

Etkinlikler: click, defaultviewport_changed, status_changed

KmllayerOptions arayüzü

Özellikler: clickable, map, preserveViewport, screenOverlays, suppressInfoWindows, url, zIndex

KmlLayerMetadata arayüzü

Özellikler: author, description, hasScreenOverlays, name, snippet

KmllayerStatus sabitleri

Sabitler: DOCUMENT_NOT_FOUND, DOCUMENT_TOO_LARGE, FETCH_ERROR, INVALID_DOCUMENT, INVALID_REQUEST, LIMITS_EXCEEDED, OK, TIMED_OUT, UNKNOWN

KmltimEvent arayüzü

Özellikler: featureData, latLng, pixelOffset

KmlFeatureData arayüzü

Özellikler: author, description, id, infoWindowHtml, name, snippet

KmlAuthor arayüzü

Özellikler: email, name, uri

Görüntü bindirme

MapType arayüzü

Özellikler: alt, maxZoom, minZoom, name, projection, radius, tileSize

Yöntemler: getTile, releaseTile

Projeksiyon arayüzü

Yöntemler: fromLatLngToPoint, fromPointToLatLng

ImageMapType sınıfı

Özellikler: alt, maxZoom, minZoom, name, projection, radius, tileSize

Yöntemler: getOpacity, getTile, releaseTile, setOpacity

Etkinlikler: tilesloaded

ImageMapTypeOptions arayüzü

Özellikler: alt, getTileUrl, maxZoom, minZoom, name, opacity, tileSize

Zeminde yer paylaşımlı sınıf

Yöntemler: getBounds, getMap, getOpacity, getUrl, setMap, setOpacity

Etkinlikler: click, dblclick

GroundgroundOptions arayüzü

Özellikler: clickable, map, opacity

StyledMapType sınıfı

Özellikler: alt, maxZoom, minZoom, name, projection, radius, tileSize

Yöntemler: getTile, releaseTile

StyledMapTypeOptions arayüzü

Özellikler: alt, maxZoom, minZoom, name

Çizim Kitaplığı

DrawingManager sınıfı

Yöntemler: getDrawingMode, getMap, setDrawingMode, setMap, setOptions

Etkinlikler: circlecomplete, markercomplete, overlaycomplete, polygoncomplete, polylinecomplete, rectanglecomplete

DrawingManagerOptions arayüzü

Özellikler: circleOptions, drawingControl, drawingControlOptions, drawingMode, map, markerOptions, polygonOptions, polylineOptions, rectangleOptions

DrawingControlOptions arayüzü

Özellikler: drawingModes, position

FRAMECompleteEvent arayüzü

Özellikler: overlay, type

Yer Paylaşımı Türü sabitleri

Sabitler: CIRCLE, MARKER, POLYGON, POLYLINE, RECTANGLE

Sıcaklık haritaları

HeatmapKatman sınıfı

Yöntemler: getData, getMap, setData, setMap, setOptions

HeatmaplayerOptions arayüzü

Özellikler: data, dissipating, gradient, map, maxIntensity, opacity, radius

weightedLocation arayüzü

Özellikler: location, weight

Maksimum Yakınlaştırma

MaxZoomService sınıfı

Yöntemler: getMaxZoomAtLatLng

MaxZoomResult arayüzü

Özellikler: status, zoom

MaxZoomStatus sabitleri

Sabitler: ERROR, OK

Street View

Görüntü Oluşturma

StreetViewPanorama sınıfı

Özellikler: controls

Yöntemler: focus, getLinks, getLocation, getMotionTracking, getPano, getPhotographerPov, getPosition, getPov, getStatus, getVisible, getZoom, registerPanoProvider, setLinks, setMotionTracking, setOptions, setPano, setPosition, setPov, setVisible, setVisible

Etkinlikler: closeclick, pano_changed, position_changed, pov_changed, resize, status_changed, visible_changed, zoom_changed

StreetViewPanoramaOptions arayüzü

Özellikler: addressControl, addressControlOptions, clickToGo, controlSize, disableDefaultUI, disableDoubleClickZoom, enableCloseButton, fullscreenControl, fullscreenControlOptions, imageDateControl, linksControl, motionTracking, motionTrackingControl, motionTrackingControlOptions, position, panControlOptions, pano, position, panControlOptions, pov,clickToGo clickToGo}{clickToGo}

StreetViewAddressControlOptions arayüzü

Özellikler: position

PanoProviderOptions arayüzü

Özellikler: cors

StreetViewTileData arayüzü

Özellikler: centerHeading, tileSize, worldSize

Yöntemler: getTileUrl

StreetViewPov arayüzü

Özellikler: heading, pitch

StreetViewKapsamage sınıfı

Yöntemler: getMap, setMap

Hizmet

StreetViewService sınıfı

Yöntemler: getPanorama

StreetViewStatus sabitleri

Sabitler: OK, UNKNOWN_ERROR, ZERO_RESULTS

StreetViewLocationRequest arayüzü

Özellikler: location, preference, radius, source

StreetViewPanoRequest arayüzü

Özellikler: pano

StreetViewResponse arayüzü

Özellikler: data

StreetViewLocation arayüzü

Özellikler: description, latLng, pano, shortDescription

StreetViewPreference sabitleri

Sabitler: BEST, NEAREST

StreetViewSource sabitleri

Sabitler: DEFAULT, OUTDOOR

StreetViewPanoramaData arayüzü

Özellikler: copyright, imageDate, links, location, tiles

Özellikler: description, heading, pano

Yerler

Yerler Widget'ları

Sınıfı otomatik tamamla

Yöntemler: getBounds, getFields, getPlace, setBounds, setComponentRestrictions, setFields, setOptions, setTypes

Etkinlikler: place_changed

AutocompleteOptions arayüzü

Özellikler: bounds, componentRestrictions, fields, strictBounds, types, placeIdOnly

Yöntemler: getBounds, getPlaces, setBounds

Etkinlikler: places_changed

SearchBoxOptions arayüzü

Özellikler: bounds

Yerler Hizmeti

PlacesService sınıfı

Yöntemler: findPlaceFromPhoneNumber, findPlaceFromQuery, getDetails, nearbySearch, textSearch

PlaceDetailsRequest arayüzü

Özellikler: fields, ">language, placeId, ">region, sessionToken

FindPlaceFromPhoneNumberRequest arayüzü

Özellikler: fields, ">language, locationBias, phoneNumber

FindPlaceFromQueryRequest arayüzü

Özellikler: fields, ">language, locationBias, query

PlaceSearchRequest arayüzü

Özellikler: bounds, keyword, ">language, location, maxPriceLevel, minPriceLevel, openNow, radius, rankBy, type, name

TextSearchRequest arayüzü

Özellikler: bounds, ">language, location, query, radius, ">region, type

RankBy sabitleri

Sabitler: DISTANCE, PROMINENCE

LocationBias typedef
Konum Kısıtlaması türü
PlacesServiceStatus sabitleri

Sabit değerler: INVALID_REQUEST, NOT_FOUND, OK, OVER_QUERY_LIMIT, REQUEST_DENIED, UNKNOWN_ERROR, ZERO_RESULTS

PlaceSearchPagination arayüzü

Özellikler: hasNextPage

Yöntemler: nextPage

PlaceResult arayüzü

Properties: address_components, adr_address, aspects, business_status, formatted_address, formatted_phone_number, geometry, html_attributions, icon, icon_background_color, icon_mask_base_uri, international_phone_number, name, opening_hours, photos, place_id, plus_code, price_level, rating, reviews, types, url, user_ratings_total, utc_offset_minutes, vicinity, website, utc_offset, permanently_closed

PlaceAspectRating arayüzünü

Özellikler: rating, type

BusinessStatus sabitleri

Sabitler: CLOSED_PERMANENTLY, CLOSED_TEMPORARILY, OPERATIONAL

PlaceGeometry arayüzü

Özellikler: location, viewport

PlaceOpeningHours arayüzü

Özellikler: periods, weekday_text, open_now

Yöntemler: isOpen

PlaceOpeningHoursPeriod arayüzü

Özellikler: close, open

PlaceOpeningHoursTime arayüzü

Özellikler: day, hours, minutes, nextDate, time

PlacePlusCode arayüzü

Özellikler: compound_code, global_code

PlaceFotoğraflar arayüzü

Özellikler: height, html_attributions, width

Yöntemler: getUrl

Fotoğraf Seçenekleri arayüzü

Özellikler: maxHeight, maxWidth

Yer İnceleme arayüzü

Özellikler: author_name, author_url, language, profile_photo_url, rating, relative_time_description, text, time, aspects

Yerler Otomatik Tamamlama Hizmeti

AutocompleteService sınıfı

Yöntemler: getPlacePredictions, getQueryPredictions

AutocompleteRequest arayüzü

Özellikler: bounds, componentRestrictions, input, ">language, location, offset, origin, radius, ">region, sessionToken, types

AutocompleteResponse sınıfı

Özellikler: predictions

QueryAutoCompleteRequest arayüzü

Özellikler: bounds, input, location, offset, radius

AutocompleteSessionToken sınıfı
ComponentRestrictions arayüzü

Özellikler: country

AutocompletePrediction arayüzü

Özellikler: description, distance_meters, matched_substrings, place_id, structured_formatting, terms, types

QueryAutocompletePrediction arayüzü

Özellikler: description, matched_substrings, place_id, terms

PredictionTerm arayüzü

Özellikler: offset, value

PredictionSubstring Arayüz

Özellikler: length, offset

Yapılandırılmış Biçimlendirme arayüzü

Özellikler: main_text, main_text_matched_substrings, secondary_text

Coğrafi Kodlayıcı

Geocoder sınıfı

Yöntemler: geocode

GeocoderRequest arayüzü

Özellikler: address, bounds, componentRestrictions, location, placeId, region

GeocoderComponentRestrictions arayüzü

Özellikler: administrativeArea, country, locality, postalCode, route

GeocoderStatus sabitleri

Sabit değerler: ERROR, INVALID_REQUEST, OK, OVER_QUERY_LIMIT, REQUEST_DENIED, UNKNOWN_ERROR, ZERO_RESULTS

GeocoderResponse arayüz

Özellikler: results

GeocoderResult arayüzü

Özellikler: address_components, formatted_address, geometry, partial_match, place_id, plus_code, postcode_localities, types

GeocoderAddressComponent arayüzü

Özellikler: long_name, short_name, types

GeocoderGeometry arayüzü

Özellikler: bounds, location, location_type, viewport

GeocoderLocationType sabitleri

Sabitler: APPROXIMATE, GEOMETRIC_CENTER, RANGE_INTERPOLATED, ROOFTOP

Rotalar

Yol tarifi

DirectionsService sınıfı

Yöntemler: route

DirectionsRequest arayüzü

Özellikler: avoidFerries, avoidHighways, avoidTolls, destination, drivingOptions, optimizeWaypoints, origin, provideRouteAlternatives, region, transitOptions, travelMode, unitSystem, waypoints

DirectionsStatus sabit değerleri

Sabitler: INVALID_REQUEST, MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED, NOT_FOUND, OK, OVER_QUERY_LIMIT, REQUEST_DENIED, UNKNOWN_ERROR, ZERO_RESULTS

DirectionsResult arayüzü

Özellikler: available_travel_modes, geocoded_waypoints, routes

DirectionsRenderer sınıfı

Yöntemler: getDirections, getMap, getPanel, getRouteIndex, setDirections, setMap, setOptions, setPanel, setRouteIndex

Etkinlikler: directions_changed

DirectionsRendererOptions arayüzü

Özellikler: directions, draggable, hideRouteList, infoWindow, map, markerOptions, panel, polylineOptions, preserveViewport, routeIndex, suppressBicyclingLayer, suppressInfoWindows, suppressMarkers, suppressPolylines

DirectionsWaypoint arayüzü

Özellikler: location, stopover

DirectionsGeocodingWaypoint arayüzü

Özellikler: partial_match, place_id, types

DirectionsRoute arayüzü

Özellikler: bounds, copyrights, fare, legs, overview_path, overview_polyline, summary, warnings, waypoint_order

DirectionsLeg arayüzü

Özellikler: arrival_time, departure_time, distance, duration, duration_in_traffic, end_address, end_location, start_address, start_location, steps, via_waypoints, traffic_speed_entry

DirectionsStep arayüzü

Özellikler: distance, duration, encoded_lat_lngs, end_location, instructions, maneuver, path, start_location, steps, transit, transit_details, travel_mode, start_point, end_point, lat_lngs, polyline

DirectionsPolyline arayüzü

Özellikler: points

Yer arayüzü

Özellikler: location, placeId, query

TravelMode sabitleri

Sabitler: BICYCLING, DRIVING, TRANSIT, WALKING

DrivingOptions arayüzü

Özellikler: departureTime, trafficModel

TrafficModel sabitleri

Sabitler: BEST_GUESS, OPTIMISTIC, PESSIMISTIC

TransitOptions arayüzü

Özellikler: arrivalTime, departureTime, modes, routingPreference

TransitMode sabitleri

Sabitler: BUS, RAIL, SUBWAY, TRAIN, TRAM

TransitRoutePreference sabit değerleri

Sabitler: FEWER_TRANSFERS, LESS_WALKING

TransitFare arayüzü

Özellikler: currency, value

TransitAyrıntılar arayüzü

Özellikler: arrival_stop, arrival_time, departure_stop, departure_time, headsign, headway, line, num_stops, trip_short_name

TransitStop arayüzü

Özellikler: location, name

TransitLine arayüzü

Özellikler: agencies, color, icon, name, short_name, text_color, url, vehicle

TransitAjans arayüzü

Özellikler: name, phone, url

Toplu Taşıma Aracı arayüzü

Özellikler: icon, local_icon, name, type

Araç Türü sabitleri

Sabitler: BUS, CABLE_CAR, COMMUTER_TRAIN, FERRY, FUNICULAR, GONDOLA_LIFT, HEAVY_RAIL, HIGH_SPEED_TRAIN, INTERCITY_BUS, METRO_RAIL, MONORAIL, OTHER, RAIL, SHARE_TAXI, SUBWAY, TRAM, TROLLEYBUS

UnitSystem sabitleri

Sabitler: IMPERIAL, METRIC

Mesafe arayüzü

Özellikler: text, value

Süre arayüzü

Özellikler: text, value

Zaman arayüzü

Özellikler: text, time_zone, value

Mesafe Matrisi

DISTANCEMatrixService sınıfı

Yöntemler: getDistanceMatrix

DISTANCEMatrixRequest arayüzü

Özellikler: avoidFerries, avoidHighways, avoidTolls, destinations, drivingOptions, origins, region, transitOptions, travelMode, unitSystem

DISTANCEMatrixResponse arayüzü

Özellikler: destinationAddresses, originAddresses, rows

DISTANCEMatrixResponseRow arayüzü

Özellikler: elements

DISTANCEMatrixResponseElement arayüzü

Özellikler: distance, duration, duration_in_traffic, fare, status

DISTANCEMatrixStatus sabitleri

Sabit değerler: INVALID_REQUEST, MAX_DIMENSIONS_EXCEEDED, MAX_ELEMENTS_EXCEEDED, OK, OVER_QUERY_LIMIT, REQUEST_DENIED, UNKNOWN_ERROR

DISTANCEMatrixElementStatus sabitleri

Sabitler: NOT_FOUND, OK, ZERO_RESULTS

Rakım

ElevationService sınıfı

Yöntemler: getElevationAlongPath, getElevationForLocations

LocationElevationRequest arayüzü

Özellikler: locations

LocationElevationResponse arayüzü

Özellikler: results

PathElevationRequest arayüzü

Özellikler: path, samples

PathElevationResponse arayüzü

Özellikler: results

ElevationResult arayüzü

Özellikler: elevation, location, resolution

Yükseltme Durumu sabitleri

Sabitler: INVALID_REQUEST, OK, OVER_QUERY_LIMIT, REQUEST_DENIED, UNKNOWN_ERROR

Yerel Bağlam (beta)

Harita Görünümü

LocalContextMapView sınıfı

Özellikler: directionsOptions, element, isTransitioningMapBounds, locationBias, locationRestriction, maxPlaceCount, placeTypePreferences

Yöntemler: addListener, hidePlaceDetailsView, search

Etkinlikler: error, placedetailsviewhidestart, placedetailsviewshowstart

LocalContextMapViewOptions arayüzü

Özellikler: directionsOptions, element, locationBias, locationRestriction, map, maxPlaceCount, pinOptionsSetup, placeChooserViewSetup, placeDetailsViewSetup, placeTypePreferences

PlaceTypePreference typedef
MapDirectionsOptions sınıfı

Yöntemler: addListener

MapDirectionsOptions Literal arayüzü

Özellikler: origin

PinOptions arayüzü

Özellikler: background, glyphColor, scale

PlaceChooserViewSetupOptions arayüzü

Özellikler: layoutMode, position

PlaceChooserLayoutMode sabitleri

Sabitler: HIDDEN, SHEET

PlaceChooserPosition sabitleri

Sabitler: BLOCK_END, INLINE_END, INLINE_START

PlaceDetailsViewSetupOptions arayüzü

Özellikler: hidesOnMapClick, layoutMode, position

PlaceDetailsLayoutMode sabitleri

Sabitler: INFO_WINDOW, SHEET

PlaceDetailsPosition sabitleri

Sabitler: INLINE_END, INLINE_START

Yolculuk Paylaşımı (beta)

Harita Görünümü

">JourneysharingMapView sınıfı

Özellikler: anticipatedRoutePolylines, anticipatedRoutePolylineSetup, automaticViewportMode, destinationMarkers, destinationMarkerSetup, element, enableTraffic, locationProvider, map, mapOptions, originMarkers, originMarkerSetup, pingMarkerSetup, successfulTaskMarkers, taskOutcomeMarkers, takenRoutePolylines, takenRoutePolylineSetup, taskOutcomeMarkers, takenRoutePolylines, taskOutcomeMarkerSetup,automaticViewportMode automaticViewportMode}{automaticViewportMode}

">JourneysharingMapViewOptions arayüzü

Özellikler: anticipatedRoutePolylineSetup, automaticViewportMode, destinationMarkerSetup, element, locationProvider, mapOptions, originMarkerSetup, pingMarkerSetup, successfulTaskMarkerSetup, takenRoutePolylineSetup, taskOutcomeMarkerSetup, unsuccessfulTaskMarkerSetup, vehicleMarkerSetup, waypointMarkerSetup

">AutomaticViewportMode sabitleri

Sabitler: FIT_ANTICIPATED_ROUTE, NONE

">LocationProvider sınıfı

Yöntemler: addListener

Kimlik Doğrulama

">AuthToken arayüzü

Özellikler: expiresInSeconds, token

">AuthTokenContext arayüzü

Özellikler: deliveryVehicleId, taskId, trackingId, tripId, vehicleId

">AuthTokenFetcher tür türü
">AuthTokenFetcherOptions arayüzü

Özellikler: context, serviceType

">FleetEngineServiceType sabit değerleri

Sabitler: DELIVERY_VEHICLE_SERVICE, TASK_SERVICE, TRIP_SERVICE, UNKNOWN_SERVICE

Kullanıcı Arayüzü Özelleştirmesi

">PolylineSetup typedef'dir.
">PolylineSetupOptions arayüzü

Özellikler: polylineOptions, visible

">DefaultPolylineSetupOptions arayüzü

Özellikler: defaultPolylineOptions, defaultVisible

">İşaretçiKurulum türü
">MarkerSetupOptions arayüzü

Özellikler: markerOptions

">DefaultMarkerSetupOptions arayüzü

Özellikler: defaultMarkerOptions

Filo Motor Varlıkları

">Görev arayüzü

Özellikler: estimatedCompletionTime, latestVehicleLocationUpdate, name, outcome, outcomeLocation, outcomeLocationSource, outcomeTime, plannedLocation, remainingVehicleJourneySegments, status, trackingId, type, vehicleId

">Gezi arayüzü

Özellikler: actualDropOffLocation, actualPickupLocation, dropOffTime, latestVehicleLocationUpdate, name, passengerCount, pickupTime, plannedDropOffLocation, plannedPickupLocation, remainingWaypoints, status, type, vehicleId

">DeliveryTool arayüzü

Özellikler: currentRouteSegmentEndPoint, latestVehicleLocationUpdate, name, navigationStatus, remainingDistanceMeters, remainingDurationMillis, remainingVehicleJourneySegments

">ToolJourneySegment arayüzü

Özellikler: distanceMeters, durationMillis, extraDurationMillis, location, path

">Araç Konum Güncellemesi arayüzü

Özellikler: heading, location, speedKilometersPerHour, time

">Araç Noktası arayüzü

Özellikler: distanceMeters, durationMillis, location, path

Gezi ve Sipariş İlerlemesi

">FleetEngineTripLocationProvider sınıfı

Özellikler: tripId

Yöntemler: refresh

Etkinlikler: error, update

">FleetEngineTripLocationProviderOptions arayüzü

Özellikler: authTokenFetcher, pollingIntervalMillis, projectId, tripId

">FleetEngineTripLocationProviderUpdateEvent arayüzü

Özellikler: trip

Filo İzleme

">FleetEngineDeliveryToolLocationProvider sınıfı

Özellikler: deliveryVehicleId, shouldShowOutcomeLocations, shouldShowTasks, staleLocationThresholdMillis, taskFilterOptions

Etkinlikler: error, update

">FleetEngineDeliveryToolLocationProviderOptions arayüzü

Özellikler: authTokenFetcher, deliveryVehicleId, pollingIntervalMillis, projectId, shouldShowOutcomeLocations, shouldShowTasks, staleLocationThresholdMillis, taskFilterOptions

">FleetEngineDeliveryToolFiltreOptions arayüzü

Özellikler: requiredAttributes

">FleetEngineTaskFiltreOptions arayüzü

Özellikler: completionTimeFrom, completionTimeTo, state

">FleetEngineDeliveryToolLocationProviderUpdateEvent arayüzü

Özellikler: completedVehicleJourneySegments, deliveryVehicle, tasks

">FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider sınıfı

Özellikler: deliveryVehicleFilterOptions, locationRestriction, pollingIntervalMillis, staleLocationThresholdMillis

Etkinlikler: update

">FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderOptions arayüzü

Özellikler: authTokenFetcher, deliveryVehicleFilterOptions, locationRestriction, projectId, staleLocationThresholdMillis

">FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderUpdateEvent arayüzü

Özellikler: deliveryVehicles

Gönderim Takibi

">FleetEngineShipmentLocationProvider sınıfı

Özellikler: trackingId

Yöntemler: getTask, refresh

Etkinlikler: error, update

">FleetEngineShipmentLocationProviderOptions arayüzü

Özellikler: authTokenFetcher, pollingIntervalMillis, projectId, trackingId

">FleetEngineShipmentLocationProviderUpdateEvent arayüzü

Özellikler: task