Tổng quan về API vị trí địa lý

API vị trí địa lý là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS với trạm phát sóng và điểm truy cập Wi-Fi mà ứng dụng di động có thể phát hiện. Mô-đun này trả về vĩ độ/kinh độ và bán kính cho biết độ chính xác của kết quả đối với mỗi đầu vào hợp lệ.

Lý do bạn nên sử dụng API vị trí địa lý

Sử dụng API vị trí địa lý để định vị thiết bị di động không cung cấp tính năng định vị vị trí gốc.

Những việc bạn có thể làm với API vị trí địa lý

Với API vị trí địa lý, bạn có thể sử dụng dữ liệu không gian địa lý từ các trạm phát sóng và nút Wi-Fi để biết vị trí của một thiết bị không có định vị vị trí gốc hoặc GPS.

Cách hoạt động của API vị trí địa lý

API vị trí địa lý sử dụng các trường dữ liệu về thiết bị di động, dữ liệu trạm phát sóng và dữ liệu mảng điểm truy cập Wi-Fi để trả về toạ độ vĩ độ/kinh độ và bán kính chính xác. Phương thức này chấp nhận yêu cầu POST qua HTTPS đến điểm cuối cùng với nội dung yêu cầu có cấu trúc JSON. Ví dụ sau đây cho thấy URL yêu cầu và nội dung yêu cầu mẫu:

curl -X POST "https://www.googleapis.com/geolocation/v1/geolocate?key=YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d \
'{ "homeMobileCountryCode":310,
   "homeMobileNetworkCode":410,
   "radioType":"gsm",
   "carrier":"Vodafone",
   "considerIp":true
}'
API có thể trả về dữ liệu cho một số trường dữ liệu di động phổ biến như thể hiện dưới đây.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các trường trong nội dung yêu cầu của lệnh gọi điểm cuối vị trí địa lý, cùng với loại dữ liệu được cung cấp từ các truy vấn đó.

Tài nguyên về dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Các trường dữ liệu của thiết bị di động, chẳng hạn như thông tin về nhà mạng, thiết bị và mạng. Vĩ độ/kinh độ và bán kính chính xác JSON
Dữ liệu trạm di động, chẳng hạn như mã vùng vị trí và mã di động quốc gia.
Dữ liệu về điểm truy cập Wi-Fi, chẳng hạn như địa chỉ MAC và cường độ tín hiệu.

Cách sử dụng API vị trí địa lý

1 Bắt đầu thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập tiếp theo.
2 Thử yêu cầu cung cấp thông tin định vị vị trí Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm API vị trí địa lý bằng cURL hoặc Postman. Hãy xem phần Yêu cầu mẫu trong hướng dẫn Yêu cầu về vị trí địa lý và phản hồi để biết thông tin chi tiết.
3 Lấy mã nhận dạng điện thoại di động từ các tháp vô tuyến khác nhau Hãy xem bài viết Tính toán mã nhận dạng điện thoại di độngTính toán newRadioCellID để có quyền truy cập vào các tháp cũ và mới hơn tương ứng.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Khám phá các phản hồi về dữ liệu vị trí địa lý để chuẩn bị sử dụng dữ liệu độ cao cho ứng dụng của bạn. Xem bài viết Phản hồi về vị trí địa lý để biết thông tin chi tiết.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các mẫu này xuống từ GitHub, nơi bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo